ayamun

CyberRevue de littérature berbère

ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 

21 ème année

Numéro 118 Mars 2022

 

Email :  ayamun@hotmail.com

 

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Inasiwen (claviers) :  

 1_ Anasiw azegrar :

Clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p ; deg-s taggaɣt (, ġ, k̇, )

2_ Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p

 

 

   

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Texte en prose :   Tukkist seg «TAWKILT TAMCUMT », tukkist, Isebtaren 4 – 16, Sɣur Racid Tiɣilt

2°) Etude :  Mouloud Mammeri précurseur de la convention de l’Unesco  pour le patrimoine culturel immatériel (PCI), par   Lasheb Ramdane (inédit)

3°) Tidlisin nniḍen, en PDF :  LA_VIE_BERBERE_ PAR_ LES_TEXTES_ARSENE_ROUX_1955.PDF

4°) Langue :  Snat tezmilin ɣer tira sɣur L mulud Sellam

 5°) Article  :  En matière d’ecriture, par Σ. Mezdad

6°) Le poème :   « Ɛuhdeɣ-k »,  asefru sɣur Zedjiga Belaidi

7°) Toutes  les rubriques :

 

  

 

Retour en haut

Numéro 118 Mars 2022

 

Le texte en prose :

                                                                                               

 

TAWKILT TAMCUMT

Isebtaren 4 – 16

Sɣur Racid Tiɣilt

 

 

            Tecrureq, tebrureq; tger di temda, teεreq. Kker ay ul ad nnadi fell-as, ahat ad k-in-naf ɣur-s, imi ula d kečč tegla yis-k. Af-d tura kečč tiqit n tament yezzren di tebrunt umureǧ! I tura, lhant fell-i?!

            Anda ara k-rreɣ ay ixef-iw? Yečča-yaɣ uḥebber deg yirebbi n txelwit. Rwel neɣ ffer, anda terriḍ, iɣeblan ad deg-k ṭṭεen. La baba, la yemma; ččiɣ-ten. La weltma, la gma ad i-wansen neɣ ardemani ad iyi-ččen, ad neɣḍen meqqar yid-i ineẓman d-yesnagaren yal ass ɣur-i. Almi d tura i wennεeɣ! Ula di ssmayem unebdu, axxam yesrara. Zedɣeɣ akk d tissist yeṭṭfen tujwert di lḥara-w. Am yiḍ am zal tesserhab, yekkat fell-as bururu. Ladɣa seg wasmi akka i tennejla tmeεmuct-nni i ɣ-yesḍemεen, izad wi i izaden. Ula d iɣimi s timmad-is ur yerkid, anda neqqim mačči din. Ɣas ḍeεfeɣ, ur d iyi-ttawi wemkan, ur yesserkad tiɣeṭṭen-iw! Ka ara ssikkdeɣ, ad s-ḥulfuɣ la yi-itezzem amzun wwiɣ-d tawelεart. Abbuh ay at leεraḍ, yendeh waḥḥuh ur nečči!

            Ata diɣ yerza-d uhawrir-nni. Yekker uferfud deg wul-iw mi sliɣ i kra la yi-d-yeqqar, la d ak-qqaren ussan-agi ad d-yas yiṭij. Nniɣ-as, awer d-iḍill yakk ma di lɣerḍ-iw! Nniɣ-ak, ad yelhu lḥal. I yi-d-yenna daɣ uyennat-agi yesmussusen fell-i. Ad iniɣ, d tidmi-w. Nezga nhettu nekk yid-s, ladɣa ticki akka ttrewwneɣ. Nniɣ-as, yelhu neɣ iẓemmer; nekk liḥala-w diri-tt. Ay aculliḍ ur ncud, ma yella ka ixuṣṣen yernu-d! Ihi, wi bɣun yas-d. Yas-d neɣ yeqqim, d iṭij neɣ d aṭaksi, ma d nekk tafat-iw texsi. Xuḍi ɣas yexsi sseεd-iw yeṭṭsen, werεad tensi teftilt-nni tessaɣ deg wul tmeεmuct tamcumt. Teggumma ad tens tmes-is d aɣ-yesseḥman. Mer ad teẓreḍ acḥal i necreh asmi nemyufa! Asmi nemyufa, assen ufiɣ ass amellal, ula d imerεunen-iw mseḥlan. Ma d seg wasmi akka i yaɣ-teǧǧa, ula d asirem yegmen ad i-yeǧǧ. Annect ufiɣ iman-iw, asmi yi-tufa, i ttwaɣeɣ segmi tenser. Seg wasmi tennejla, yeqqel-i wass amellal d ass amcum. Ay ass amcum, asmi tetti tament d lḥentit! Limmer ur tt-mlaleɣ ara meqqar, nettat ur d i-tettaǧǧa, nekk ur ttnadiɣ fell-as. Mi tenniḍ, aql-i nniɣ-ak. Akken d as-yenna winna : “Limmer ur d-nniɣ, ad d-iniɣ; imi d-nniɣ, ula i yiniɣ.” Ur d i-d-rennu ara tiden-ik. Tεum-iyi tuččit d-fkiɣ. Tin deg-i yersen, deg-i kan i ters.

            Din din ileqqem-i-d awal. Yenna-k, ihi ɣas ini-d. Ini-d, ternuḍ. Ini-d kan. Nekkni s wigi yettewten, awi-d kan ad d-nini kra, ad yifsus wul yeččuren; ulamma d netta i ɣ-tt-igan, ur t-nettqassa ur nekkat deg-s. Ma newwet deg-s, deg-neɣ kan a ters tyita; d nekkni kan ara teqreḥ ugar a taqriḥt n yemcumen-ik, akken d ak-teqqar tmeεmuct k-yeǧǧan tettfuṛṛuḍ.

            Ula d idaddaten-iw, gren-d tacyaxt-nsen. Nutni εad! Ha ad iyi-zzmen, ha ad iyi-kksen ciṭ ɣef wul. Ḥṣan dakken terwi zrir-iw tziri n wass. Amek ad tizrir tmuɣli? Σni ss wi tt-yedεan fell-i?! Wissen anwa akka i d-ineṭqen, seg idaddaten-iw ḥeppuci, yenna-k : “I sakin tefna-k-id tqummict?! Iɣimi ula i k-d-yawi. Yak ussan-a ad d-yas yiṭij. Σni ur tesliḍ ara? Ihi, ula i d ak-yeg wesḥissef. I tekkreḍ ad tnajiḍ, nadi ɣef lbext-ik; nnǧeε sseεd-ik ad yekker!”

            Uɣeɣ-as awal, seg i s-yedda di llza i wul-nni yettraǧun kan ka a s-d-yeldi tawwurt ara t-yessufɣen si lḥebs iɣeblan. Kkreɣ ɣef sseεd-iw, ad nadiɣ fell-as. Nniɣ-as, ammar ahat?

            Sked anda ur nudaɣ ara. Ttnajiɣ, neεεreɣ s igenwan d kra yellan d aεessas. Tedduɣ ttnadiɣ, weεrella ad afeɣ talwit. Deqqal-nni, ttafeɣ-d iman-iw yeεreq, ixef-is yeεluleq am win iweḥlen ger icangalen, iεewweq deg yiman-is. Leḥḥuɣ shetrifeɣ am umehbul. Ma nniɣ-ak, tweddeb-iyi, tweddeb-iyi yir aweddeb. Annaɣ a Uyidir, yeεreq-aɣ wamek a nidir seg wasmi tegla s talwit. Seg wasmi tegla s talwit, ur ufiɣ tadla tamellalt. Kkes-d anda ur nudaɣ, sked win ur steqsaɣ; s kra n win umaɣ, ad yi-d-yerr tasa-w d aman; amzun ɣef lebla i ttnadiɣ. Ata mmektaɣ-d asefru-nni d-nerki asmi akken nhettu s yefyiren nekk d idaddaten-iw lεali :

“Sked acu ur nudaɣ ara

Neεεreɣ tezzmeɣ iman-iw

Nujaɣ tatut d ccfawa

Ttaniɣ i lbext yesbirriw

Iẓri isaḥ mi ɣ-d-iwala

Kkawen ifadden nettisliw

Layas yeqqaz tiregwa

Yessanef imeṭṭi ɣer yiles-w

Sked anda ur nudaɣ ara

Sxuxxdeɣ-d tasusmi lbaḍna

Ziɣ twet-itent legrina

Leɣtent ur d-nnint kra

Sked amek ur neqlaleḥ ara

Leǧwareḥ kkan-tt di ccedda

Ttḥekkiren ma ad s-d-afen kra

I wul ad d-yebbureεqa

Kkes-d acu ur ǧǧiɣ ara

A talwit nedheɣ yis-m

Ur nerkid ur nejjujra

Xas tidmi tezga tesrem

Zegreɣ akkin i tirga

Amnar deg yixef itezzem

Yezzanez-as ur iεedda

Lhejna deg wul tgezzem

Ka yekkaten uzzal yeḥfa

Yeεreq ufus i usagem

Mi steqsaɣ yiwet lǧerra

Tehmel-yi tessusem

Sked anda ur ddiɣ ara

Anadi yeqqel-i d izem

Lḥiɣ ddiɣ adrar luḍa

Aḍar deg wayeḍ ireggem

Wa yettarra-tt-id ɣef wa

Affad yengef la irekkem

Ay aεessas n tmurt-iw

Ma k-ɣiḍeɣ ur d iyi-ttqassa

Ka nudaɣ yeffeɣ allaɣ-iw

D tatut i yeṭṭfen tasga

Almi εerqeɣ deg unadi-w

D acu akken i ttnadiɣ tura?

            Nniɣ-as, ncar-itt yakan; amzun nesfallet-as i war tifrat. Ad yelfu thettheɣ. Nekk yettmeslayen d yiman-iw, ad d-yeḍḥu uɣeɣ-tent anda akken ur tent-ttemmal ula i unejbar ur nekkat deg wid yettlawi. Ma mačči d atehteh wagi, d aderweḍ neɣ d tidderwect.

            Wwah ula d kečč! Win yedrewḍen mačči akka. Ɣas ẓran-t akk medden yemxel, netta ur igezzu i t-yuɣen. Ameslub, yessen kan tawwurt-is; kečč ata teẓriḍ ayen akken ur yeẓri yiwen. Tin iεeddan fell-ak, fell-ak kan i tεedda. Ihi d kečči kan i tt-yeẓran.

            Awwah! Asmi nettwaɣ i nenza. Waqila akken i d i-teḍra. Ihi wennεeɣ, rebḥeɣ ufiɣ-t! Nniɣ-ak, twenneε-iyi tiyita. Ma tkemmel akka, ad nekker kan ad nbeddel tamurt. Ad nennejli ɣer wanda ur d-nettmektay acemmek, ahat ad tt-nettu ciṭuḥ?!

            Wwah ula d kečč! Tɣilleḍ-ak εeddi kan tettuḍ.

            D tidet! Daɣnetta zegreɣ fell-as ciṭ usefru :

Ulamek a beddleɣ tamurt

Lexyal n tsekkurt

Anda ddiɣ a t-in-afeɣ

Teggul deg-i ula d tafsut

Ur s-tgi i tatut

Seg wul a tt-id-tessufeɣ

Yerna tegla s tsarut

Σeddi-k tura fru-tt

Ula d allaɣ-iw yettleɣ

Ih! Ula di targit, mi jbiɣ ɣer teftist yesnefsusuyen lxaṭer, fujeɣ ɣef tugna-s teẓẓuẓun i yiṭij. Σuddeɣ d nekk i tegguni ɣef yijdi. Ufiɣ-tt-in sluffuyent-as lemwaji. Simi ddiɣ fell-as, tedda d waman. Ula d lexyal-is yefsi. Ɣas yettwasfeḍ sdat-i, mazal udem-is ger wallen-iw. Ma di tilawt, sked anda ur nudaɣ fell-as, ulac. Almi cwiṭ niqal ttuɣ ɣef wacu akken i ttnadiɣ. Nniɣ-ak, sfallteɣ-as i war tifrat; seqqaɣ-as-tt-id i yixef-iw. Ihi, ma ttafen medden ayen ur nelli, win yettafen aman di tniri, yaf-itt-id! Ssawḍeɣ almi d as-nniɣ, ula d asif n wedrar, mer ad t-εnuɣ s usagem, ugadeɣ ad t-in-afeɣ yeẓqef, yekkaw am wakka yeqqur lbext-iw.

            Aha berka asmiddeε! Nniɣ-ak, diri wi ttaysen. Ɣur-k ad s-tebruḍ i usirem! Ttif win yeṭṭfen, wi bran. Ma tebriḍ ula i usirem, cfu-k-id ad iberri deg-k. Kra n win yettnadin, yettaf. Ma ur yufi kra, kra ad t-id-yaf. Ḥala win ur nettnadi acemma, ur nettaf uma d iqiḥ. Nadi kan, teẓreḍ ɣef wacu i tettnadiḍ, ad tafeḍ iman-ik. Mawel ad ak-εerqent ugar. Ur trekkdeḍ, ur tesserkadeḍ i lebda. I yuɣen irgazen ur ttrun! Ulac tin ur nesεi tifrat…

            Imi akka ihi, yecqa-yi. Ma yesserkad unadi, ukan! Awi-d kan ad s-naf ixef-is. Dɣa yekker wul s acali, ad tt-nerr i unadi, mačči alamma ufan-iyi-d.

            Ṭṭfeɣ-tt filegfa. Ttnadiɣ rennuɣ ɣef tmeεmuct-nni d i-yufan asmi akken i ttuɣ iman-iw. Sked anda ur tt-id-nudaɣ daɣen. Nudaɣ-tt-id ula anda akken i yi-n-tettaf asmi tetturar tuqqna tuffra. Imiren mačči am tikkelt-a. Abrid-a, yeḥren webrid i tt-yewwin; yeggumma ad tt-id-yerr ɣur-i. Ttalseɣ i unadi rennuɣ, almi d asmi nekker ad tt-nernu ɣer widak newwi sanda ad aɣ-awin, negmen ad tt-nayes dayen nekk d wul amcum tewwi, i d-iban rriq-is. Yecceεceε yiṭij. Fud-nni yusa-d. Ziɣ d tidet i yi-d-yenna kra. Mlant-as-d tewkilin-is i tedmi-w. Diri wi ttaysen. S kra n win yettnadin, yettaf. Yettaf ula d iman-is. Yettuɣal-d ɣer ddunnit am wakka i s-d-ulseɣ i tlalit.

            Tgiḍ ur teẓriḍ! Ur umineɣ ara allen-iw, dɣa ḥukkeɣ-tent. Anta-tt akka tadi? C’est bizarre. Ur d i-d-qqar ara d Biẓar-nni ayahin?! Kkes-itt, ffer-itt; d tinna. S yixef-is ar d nettat! Uk! D tameεmuct-nni n-yettnessisen ula ɣer tirga usaru n Σballac. D tin i d-yennunten daɣen. Iḥun wi i iḥunen, ur berraɣ deg yiman-iw, ur d iyi-nɣi uḥebber yettεeddin tilas. Ma d ka i tengiḍ a tiṭ!

            Ih! Kkiɣ-ak deg wawal. D acu-t wassen, teεna-yi-n am lafa ɣer tnafa, tesfeεfeε-iyi a ssiεqa! Deqqal-nni skecmeɣ-tt s lufa ula ɣer usaru n tirga. Wa d ssalima! D tihin i d ass amellal-nni i yi-n-yedrebzen deg yiḍ ɣer tɣurfet-is ur ukiɣ. Tuɣ-iyi gneɣ iḍes ulaxert d-yerra uẓekka am win meḍlen d amuddur ur yesεi ula le visa n laxert. Ad iniɣ seg wanzaren i n-teccerkeḍ s allaɣ-iw, tedda-n d tfenda-s mi cexxreɣ. Ur yelli wansi nniḍen a n-tekcem. Tawwurt tuɣ-itt tuɣal s tsarut. Tasarut tuɣal fell-as tewwurt. Mer am tsura, akka i d nutenti. Ula d tisura n liser, hib ad llint tiwwura n talwit, hib ad tent-sekkṛent. Tisura, akken i ttbelliεent tiwwura, i tent-teldint. Neɣ ala? Belḥara, tella tewwurt di tsura, ur telli di tewwura. Tisura xerṣum d tiwwura kan i teldint neɣ i ttsekkiṛent. Wanag tiwwura, ma siwaḍ ttwademmεent, ur yeẓri ḥedd d acu i ffrent; ma tellint, ur teḥsiḍ sani ara llint wala ɣer wani ssufuɣent neɣ i ssekcament.

            Ma nniɣ-ak!

            I tsarut-nni dɣa?! D tasarut yettwaseqqan i yi-d-yefka bab n l’hotel, anda nsiɣ iḍ-nni. Ad s-tiniḍ leεca kan i teḍra yid-i tedyant werǧin neḍri. Ha-t-an diɣ xerben-i wussan. Wanag uḍan, si zik i yi-sseεraqen tablaṭ am idaddaten-nni-inu yesseεraqen ixef i tikta. Idaddaten-iw, ih! Agad-nni tent-yettaɣen ticki ur tt-neqqid ara.

            I usensu-nni?! I lembat-nni?! Wa nsiɣ anda ttnusun waman d yesɣaren a nngeḥ-ik! Yettban akka d amxalef wexxam-nni izedɣen ul-iw. Yeεni ula d ul-iw yezdeɣ-it. D acu ad ak-iniɣ?! Lḥasul, wa yezdeɣ deg wa; wa yezdeɣ wa. Mer ur ttwazedɣen di sin, tilfi ur irewwi zrir-iw, ur yi-xerrben lexyuḍ am wakka i ttwarwiɣ almi la tt-rewwiɣ.

            D arwayen!

            Ih! Di tazwara nniɣ-as, imahat d aεessas-nni bu tqejbabin n basɣar, winna akken i yi-d-izellmen s yiwet tirrewt ɣef yimi useqqif; nniɣ-as, ahat d netta i s-yefkan i tinna tayugt n tsarut-nni i yi-d-yekmes bab n l’hotel. Anda wi ẓriɣ nekkini? I ma ssekran-as-tt ula i nettat tɣurfet-nni i d iyi-ssekran baṭel? I ma d imceffren, d acu a sen-tt-yekksen? Ass-a leɛmer tt-xdimen, ih! Awwah, yehwa-yi kan ččiɣ-asen aksum, am akken s-t-ččiɣ ula i yilef-nni i yi-bubben. I ččiɣ d aksum-iw.

            Mi d-nniɣ akka, εundeɣ ɣer temɣarin n wezrib yessehtutuyen kra a yekk wass ɣef medden, sneεmleɣ dermeɣ meccaḥ n terbutin simi ara d-ḥebbleɣ awal ɣef tin tt-yessukken fell-i armi cwiṭ niqal tsukk deg yiwen uεefniḍ zdat-i. Tadyant iεeddan fell-i, ɣas akka d aseqzuzem i la tt-id-sseqzuzmeɣ am tbururin-nni n ssi Nistri, ur cukkeɣ ad tt-gzuɣ ula d nekk ma ur d as-d-ulseɣ si swadda. Ihi kker ay ul ad as-d-nekk sufella.

            I tura amek akken? Ansi d abrid aya abrid? Ttɣilleḍ-ak, εeddi kan talseḍ-d! Σni d yiwen uzaylal i icaεen deg-i almi d iyi-εreq cced uyeddid?! Ur ẓriɣ ansi a tt-bduɣ wala amek a s-dduɣ i tenfust tamcumt. Mačči kan d arwayen, nniɣ-ak d war tifrat! Ula d ameyyez yerra-tt i uneggez. Xerbent-as ula i uxemmen. Amek ara qeεdent tikta deg wallaɣ ur nerkid?! Ay asmi ččiɣ tabiṣart! Abiṣar ih. Mačči Biẓar, mačči tabiẓart. Tabiẓart-iw, ur tt-εniɣ. Ur tt-ččiɣ, ur d i-tečči; d tarewla kan i terwel fell-i. Teznuker skimi ur d as-faqeɣ. Cwi kan ata tban-d; ɣas akka tikkelt-a tεeṭṭel, wicqa. Imi d-tban, amzun ur ḍrint!  

            Ih! Ula d aqedduḥ-nni ubiṣar i skullεeɣ iḍ-nni, ur iris ara ɣef wul-iw. Limmer ur ssadreɣ ara tiremt-nni imensi s tissit, ad qimeɣ i laẓ. Ha-t-an diɣ ula d nekk yekka deg-i uεebbuḍ amcum. Yak qqaren-ak, lbenna deg yimi ar taɣect, siwa leεtab wi t-yernan?! Amzun dɣa d tidet, yezwar ṭṭεam taẓallit. Zun ula d taẓallit si ttanzen medden zdat tayri, yugar-itt wučči; almi cwiṭ niqal tt-ttuɣ tmeεmuct-nni d i-melken. Ma sseggraɣ tin yezwaren, dɣa fiḥel akk ma rniɣ-d awal. Ula d taqsiṭ-iw, ttifxir ad-tt-sgujleɣ da.

            Ih! I tmeεmuct-nni dɣa?! A wi yufan timeεmucin yakk am nettat! Wissen dɣa ma tečča imensi neɣ tuẓam ass-nni? Lḥasul, nekk ur tt-walaɣ ara ma yella kra i tečča din. Ma tečča-d anda nniḍen, nekk ur ẓriɣ ara. Nettat ur d i-d-tenni, nekk ur tt-steqsaɣ. Amzun yella kra i yi-d-yennan, ay abuneqqar, kečč ur d-qqar, nekni ur neqqar! Daymi ur d as-nniɣ kra. Ula d akken, nniɣ-as, ahat kra yekka wass tesfeɣmumus s tuffra, wi yeẓran? Limmer am wayen, yehwa-yi kan nniɣ-as akka; ihi anda tebɣu tečč-d, ma tečča, d wayen tebɣu tečč-it, ur d as-ttayaleɣ ara. Imahat ur tečči acemma? I ma yehwa-yas ad tuẓum taεetbart, ad tuẓum ɣef yiman-is; d azref-is. Ur s-yettalas yiwen. Ih! I ma yella tga tagant, i ma tenfeḥ-as-d ad teg régime, d acu i yi-ḥallen? Wwah ula d kečč, i yi-ɣaḍen ur d i-nerzi! Σni iṣaḥ-iyi-d? Xas ur d as-keccmeɣ ara di tεebbuṭ-is, yak tcelleḥ-iyi-tt-id; tessekcem-iyi ula s ul-is. Awi-d kan imi yi-tečča yid-s. Awufan yal ass akken! Ihi, ma tbudd-itt, nneɣ; ma tɣull-itt, inu. Ẓriɣ ur tegziḍ ttren. Ar d fakeɣ awal, sakin tiniḍ-d mačči akken. Nniɣ-ak, mačči d yiwet ad tt-id-nesmir di snat tefyirin ur nezmir i yiman-nsent. Ay ɣur-k, ay ɣur-k! Iwakken ad tegzuḍ tanfust yecban tadyant-iw, yessefk ad yers wallaɣ yesṭefṭufen akka am nekk da.

            Amek akken? Amek armi d-ufiɣ iman-iw dinna? Ih! D Σballac. D netta i yi-weddfen. Iceyyeε-iyi en mission ad as-d-qewwreɣ kra isufar yenqedwan. Uhu’! Mačči d Σballac. D ilef. Ih, d ilef i yi-d-igezmen abrid dɣa nemserbak. Nemṭampuni. Ur friniɣ ara, daymi kecmeɣ deg-s. Ḥuzaɣ-t. Daɣnekk, ṣemmkeɣ-as. BBUM. Awwah! Ad d-yeḍḥu d netta i yi-dehmen. D netta, ih. Yella deg wawal, ilef. Ilemmeṣ-d fell-i am Keckec Ṭurki. Wamma azger yekkaten, ula di ssuq, ad as-tesleḍ i bab-is la yesnuɣruy, yettberriḥ : “Ɣur-wat azger yekkat!” Keckec Ṭurki, am weqjun axeddaε. Mačči d tiyita i la d-kkateɣ deg-s ula d kečč! Akka i s-qqaren, acku akken i iga. Ẓriɣ ur yuksan ḥedd i t-yuɣen. Ula d aqjun, skaden medden s udem imawlan uqbel ad t-wwten. Mi tenniḍ, Keckec Ṭurki-agi, d yiwen akken umeslub yejjujran. Tuɣ-it yehter. Yesseɣli-d isiḍ. Yezga yettaṭaf taεessast ger lkuca n Wuccanen akk d tḥanut n Bu Ixulaf. Ḥala At Micli yesεedda ɣef lefεel-nsen, deg yiseggassen-nni n 70, ara t-yissinen. Qqaren-d, dɣa ma d tidet, d tawkilt i t-yuɣen. Ad yili tesserwa-yas-tent almi yennetlaf di leεqel-is yir anetlef almi yesseḍ akken, ur εniɣ wi isellen. Mer tkemmel akka tedyant-iw, mer ur d-tban ara tmeεmuct-iw, ugadeɣ ad i-teḍru am netta. Ma ur ffiɣeɣ ɣef lexla, ad ttẓenqireɣ deg iberdan.

            Lḥasul, yesdegdeg-iyi takerrust yilef aεekkam. Ula d aradyatur yettwaɣ si ddeqqa-nni, daymi yesricciḥ d aman. Limer ur yettwaɣ ara, ur teggen ara abellaε yettfuṛṛun ddaw ṭumubil n Σballac. Dɣa ǧǧiɣ-tt-in ger iberdan. Fiḥel ma yegla uradyatur s umutur, sakin a yi-n-teǧǧ wissen anda. Ih, cfiɣ akka mlalen din sin iberdan. Iberdan, am akken teẓriḍ, ttawin ttarran; yerna anda ttemlilin i ttemfaraqen. Nekk ur cfiɣ anwa deg-sen i wwiɣ neɣ i d iyi-wwin. Ma d tiririt n tuɣalin, susem kan!

             I nekk d acu ad i-yawin ɣer ṣṣran n yilef? Ih! d Σballac. Tura nezmer ad d-nini d Σballac. D netta i yi-wellhen ɣer tmurt-nni. Yettkel fell-i ad as-d-afeɣ un décor iwulmen akk d kra isufar i usaru-nni umi nesfillit ma drusk aya. Mačči d ka iferrun kan akka. Ar iḍ-a werεad nufi tin ara d-yuraren le rôle n temwaregt akken iwata. Nekk nniɣ-as i Σballac, d Arielle Dombasle kan ara ɣ-isellken. Deg-s tettak anzi ɣer tewkilt, ɣef wakken ssuguneɣ tiwkilin, deg-s ad s-nesselmed taqbaylit. Win neɣ tin umi ad tt-nesselmed, d aṭas! Yeggumma. Netta ur d iyi-d-yenni acimi, nekk ur nudaɣ ad ẓreɣ acuɣef i tt-yugi. Lḥasul, am netta am nekk, negmen ad d-nessufeɣ uccen deg usaru n lmuḥal. Nra ad nessali asugen n tirga di tilawt n ssalima.

            “Ulamma yehwa-yaɣ kan neqqar-as, ttif asugen n tmucuha, tirga; netta ka din d awerεi ur newwi ur nerri. Ihi ttifxir li film n ssinima, wala asugen uzlig n tnafa.” Akka i yi-d-yeqqar Σballac. Nekk ur t-gziɣ ara mliḥ ass-nni. Armi iεedda uεejmi deg uzeṭṭa usaru, i zemreɣ ad tent-sferẓeɣ i yiman-iw ula d nekk. Ih! Ur tezmireḍ ara ad tesfehmeḍ i wiyaḍ ayen ur tefrizeḍ ara kečči s timmad-ik. Tigad-agi, εeddant i tedrimt akkin. Asurdi ur d-teḥbis texriṭ, ur t-ḥesseb d ṛaselmal. Duru ur d-tḥellaḍ ara neɣ ur tettayaleḍ ara, ur tezmireḍ ad t-tserfeḍ wala ad ttekleḍ fell-as. Ur ssufuɣen ara medden ayen ur d-nekcim.

            Si Σballac ɣer yilef d tuffɣa seg usentel d unekcum ɣer wayeḍ. Ma mačči d timseεraq, d tikli ifireεqas neɣ d timmuhbelt i k-id-yebdan a win? Win ur nessin ad ixiḍ, yesseɣzaf lxiḍ. Serwet kan, serwet! I sakin?

            A wi tt-yufan am timmuhbelt! Ttif tezrureq n timmuhbelt, timḍellas n tisselbi. Yak nniɣ-ak, εerqent-iyi?! Ih! Ad nuɣal alamma d abrid-nni. Mi tenniḍ, d acu ad ak-iniɣ? Ddaw webrid, d tasift. Tban akka d tasift. Imahat d iɣẓer? Zgant-as-d temḍellas i yiẓri-w. Tettulles ddunnit. Ula ansi tεeddiḍ a ṭiṭ. Ulamek a waliɣ ma d tasift neɣ d iɣẓer. Sliɣ-asen kan i waman la skefkufen am imeẓẓuɣen-iw ticki ara icuf uqerru-w mi ara d-adreɣ s tazzla si tiɣilt alamma d iciqer n wasif-nneɣ. Ih! Nniɣ-ak, ddaw webrid, d asegrarab; ma d sennig webrid, d inker. Seg yinker terreḍ akkin, ɣef wakken selleɣ i waḍu-nni yettsuḍun yesseḍway ger tseḍwa d tcebbubt ifurkan yettṛeεṛiεen s igenni, ad yili d aεerqub. Yeḍher-iyi yeblules webrid s yeɣsan uzemmur ur yelqiḍ bab-is. D tafat ssaɣeɣ i ten-id-ibeggnen, mi d-rseɣ akken ad waliɣ afernas s-iga yilef i tkerrust n Σballac. Wanag ulamek tejbu tmuɣli-w akin s agemmaḍ deg wannecten uɣemɣum. Ur ferrẓeɣ acemmek. Igenni iḍelles, lqaεa tettulles. Temɣumbas ddunnit s usigna. Ur d-yesqaqec waggur n tziri ula d tikkelt. Ur ttnuḥen yetran. Ur yelli wanda i tefji tegnawt, iwakken ad d-sqiqcen. Cwiṭ akka la d-tesmiqi lehwa. D timiqwa ugeffur i d-yettqudduren ih, mačči d itran. Mer d itran, ad ten-εeqleε. Itran ttaǧan deffir-sen azabuq n tafat mi ara d-sekkḥen am ifeṭṭiwjen d-ineṭṭgen si tegnawt. Nniɣ-ak, d timiqwa n waman, i d-iɣellin; ih. Ḥulfaɣ-asent d tisemmaḍin ɣef weglim-iw. Wwint-iyi ttbati. Amek almi yetti ka din uɣamac uzal d asemmiḍ n yiḍ. Yak ula d assen, nnan-d akka ad yelhu lḥal daɣen?! Ad twehmeḍ neɣ ad ak-d-taqeε lmeεna. Ma ur tewhimeḍ ara, nekk tettaqeε-iyi-d lmeεna deg wayen ur gziɣ.

            Kkiɣ-ak deg wawal : “Selliḍelli kan i yufan tasenṭit ubelɣenjur deg wurti n Tmizar Ufella. Ad iniɣ d abelɣenjur-nni d-yezgan ddaw udurnu i yessenṭin.” Akka i yi-d-yenna Σballac mi yi-d-yefka tisura n ṭumubil-is. D tidet i yi-d-yenna. Si zik, d nekkni i d imezwura uɣur yessewway tibexsisin weẓɣal unebdu. Mi d-qelεeɣ si taddart, ǧǧiɣ-n aɣawas n yiṭij iseṛṛeε. Ɣef wayagi i tt-id-wteɣ ferfuri am James Dean. Ccah deg-i, ad rwuɣ ssalima! Nekk yettaken awal i Σballac, ma ur cεifeɣ awer rreɣ aḍar. Niqal, amek ihi?! Ih! Almi bdiɣ alluy ɣer tewrirt-nni, i s-ḥulfaɣ i ucelyaḍ. D bu tsuqas. Di teswiεt n teswiεin tennefḍas tegnawt. Yexser lḥal. Wamma uqbel akken, tuɣ yelha akka am ass-a. Mer walaɣ ka n tziri n ṣbeḥ assen, ad s-iniɣ, ahat tameddit ad d-teqqerḍeḥ. Yalli ad d-gluɣ xerṣum s ubalṭu. Ur bniɣ ara ɣef wayenni. Yeεni, mačči ḥala aya iɣef ur bniɣ ara. Ula d azuzwu iεedda am waḍu. Ass yezzawzeḥ si tafukt ɣer tdamcact war ma iεeggen-iyi-d. Ad s-tiniḍ d affug i yufeg wass, yessemɣi-d tafriwin neɣ yella ka i t-yessafgen am waḍu. Amek ur d ak-εerrqent ara?! Ad i-εerqent tamara. Ɣef waya d i-yi-εreq wawal a zzewreɣ d win ara sseggriɣ.

            Lḥasunik, ma nniɣ-ak ur d iyi-εriqent ara, sxurruḍeɣ! Awal tenniḍ-t-id, d timseεraq. Ur ẓriɣ ansi i beddunt wala amek i ttfakant tebyannutin yecban tidak. Cfiɣ kan belli tettulles ddunnit bihbih, am akken a k-d-yegzem walbeεḍ trisiti. Yeɣli-d fell-i yiḍ, yeṭṭef-iyi ur bniɣ fell-as. Yebberbek-d am ufurek amerku a d-yeclex wedfel. Ur d as-tettakiḍ ara alamma yurrak-d. Dɣa ḥulfaɣ i yiman-iw εlulqeɣ ger igenni d tmurt am wakken yeεluleq yixef-iw ger tirga d tilawt. Ur ẓriɣ anda ddiɣ. Ssaɣeɣ ibellaren n tkerrust s tɣawla, ad waliɣ xersum abrid. Ad yili d tafat n liffaṛ yuɣen am lefnar i d-inecden ilef-nni, daymi d-yezḍem fell-i. D netta i yi-d-yewwḍen. Nekk ur t-wwiḍeɣ ara. Ur t-walant ula d allen-iw ma fell-i ad as-d-ǧǧabeɣ. Asmi i iwala d netta i yeffɣen i webrid, yessuter-iyi-d ssmaḥ yerna ibubb-iyi almi d asensu-nni. Nettali nesxertum.

            Rnu-d win!

            Ih! Wissen amek almi i yi-d-tennulfa tutlayt n yilfan? Ur cukkeɣ ad tt-lemdeɣ din din tmeslayt werǧin utlayeɣ. “Ad iniɣ yella wanda i tt-tessneḍ yakan. Imahat di tudert nniḍen? Ahat uqbel ad d-talseḍ i tlalit d amdan, tuɣ-ik d ilef ula d kečč?” Akka i yi-d-tenna tinna seg-s akka. Ad yili akken, ih! Ɣef wayen i sxertumeɣ tikkwal ula di tnafa mi ara remmuɣ weḥd-i weḥd-i akka am tura. Wamag di txelwit-nni-inu, fiḥel ma nenna. Dinna meqqar ur d iyi-d-isell yiwen. Ih! Ad iniɣ ssneɣ yakan tameslayt n yilfan. Ulamma teffeɣ aqerru-w, yeḥrez-itt iziɣer-nni amcum. Wissen dɣa ma zemreɣ ad d-iniɣ da, dakken d tatut kan i tt-ttuɣ neɣ d tuffɣa i teffeɣ aqerru-w? Imi aqerru-w akk d uqerru n yilef, mgaraden am wassen d wass-a. Wi yeẓran? Ẓriɣ akka, win umi a tt-iniɣ tagi, ad i-yawi d imi. Ula d azemni, ad iyi-d-yini : “La teswehlifeḍ ay aqqec! Ayen iεeddan, iεedda; d awezɣi ad d-yuɣal a mmi. Ur d-yettnunnut ara yimiren imir-a. Ma yettrusu-d igenni ɣer lqaεa, ad tali tmurt s igenni.” Lḥasul, nekk ad iniɣ d akken tizi ɣef ur bniɣ ass-nni, ad i-d-tesmekti tagnawit usexxertem tamara. Anda tebɣu tettwamḍel, ad tt-id-tessekfel tmara; imi mačči d yiwet i d-tessekfal seg wayen akken ur d aɣ-nettu. Ad tt-id-tessali ɣas ur d aɣ-terri tmara ɣer-s. 

            Ih! Skud ur yeffiɣ wawal imi, ihi nniɣ-ak, ad iniɣ fkiɣ-as aẓuɣer i yilef. Ad yili ḍefreɣ-t am si sya ɣer dihin. Seg i yi-d-iwala ttmujuɣ, tedduɣ ttenɣelyaḍeɣ, ttleɣwayen icekkaben-iw am thayut umecgeṭṭum ara d-yenjer ubabat i mmi-s si tremmant tamezwarut a yaf sdat-s, iεedda ibubb-iyi. Ibubb-iyi yilef, ih! Cfiɣ akka rekbeɣ ɣef uzagur-is. Ula d akken, xas ḥulfaɣ i yifadden kkawen, wissen ansi i yi-d-tekka tezmert si ckunṭṭḍeɣ deg yiceεṭufen-is ammar ad d-ɣliɣ. Ih! Sya ɣer da, ad n-yezzi ɣur-i am win yessefqaden amuḍin yenṭerren. Σni texdeɣ, ih! Ad yili ttwaɣeɣ imi kan akka ad yi-d-yesteqsi ma iεedda-yi ubaxix-nni yeḍran yid-i.

            Ha-t-an ger wallen-iw yilef-nni iḥizi. Qerment-as temɣilin. Di tazwara εuddeɣ d aparcuk-nni i yi-sdegdeg i d as-tent-yesdegdgen. Ziɣ mačči d win. Tilfi ad yesriddim uxenfuf-is. Ur walaɣ ara kra n yidim; ama fell-as, ama ɣef uparcuk. Uɣaleɣ nniɣ-as, imahat d ḥeffu i s-ḥfant almi d cceḥ; daymi ur d-ttbanent ara. Ad iniɣ ddeqs i fegglent. Ih! Di lḥurum-nni, segmi bdiɣ alluy, ttmeḥḥiseɣ tiɣaltin d ibubdar ammar i d-yettegririben fell-i. Takerrust, mačči inu. Mer d ayla-w, ahat ur sseḥbibireɣ akken fell-as. Dɣa ggareɣ tamawt i ka yellan. Ma yemḥaḥed ka nnig webrid, ini ẓriɣ-t. Dinna, ugar agraraj d weẓru, akal afessas. Ad mmeččent temɣilin-is tamara. Ula d uzzal ugelzim si qqazen iẓekwan, ad yeḥfu ma yeqqaz yis-s bab-is deg wakal itetten zerriεa akka am winna. I tmurt-nni?! Terkwes d ayen kan, ur tettwafres ula d afras seg wannecten n rreks. Sani tessakdeḍ, ad d-terreḍ ul-ik d amuḍin. Da d inujal d usennan yeǧǧuǧgen s tḥedrin n plastik; ladɣa rrif n webrid, ugar ticulliḍin tiberkanin tizzegzewt, da ad as-tqasem ṭṭarma ukermus i tmuɣli am tin ara d-imedlen tawwurt n wexxam ur tebriz ammar ad d-yekcef ṭṭrayer-is wefjaε n lḥara ur neṣṣiṛ. Da d uzzu d tidegt. Da ulac akk, ḥala yemma-s n wedɣaɣ. Daymi i s-nniɣ, ad ḥfunt tamara temɣilin yessekfalen deg wannecten n weẓru.

            Awwah! Yehwa-yi kan ččiɣ-as aksum i yilef. Ur d i-d-tewwi ara ad d-greɣ fell-as ayen ur nelli wala ad dmuɣ ayen d as-nniɣ. Ih! Awer d aɣ-yeffeɣ leεqel am akka i neffeɣ i webrid! Lḥasul, ur ẓriɣ anda i yi-tuɣ wala sani a rreɣ di ṭṭlam utellis-nni. Limmer mačči d netta i d iyi-ssawḍen ɣer tansa n wanda akken nsiɣ, yalli ad tt-wteɣ i lemrasi; wissen amek a teḍru yid-i. Netta, ur yezzi ur yenniḍ. Afus yessen imi, ilef yessen abrid. Iban akka yecfa ɣef tebriṭ yettawin s asensu-nni. Ad yili din i yettaf d acu a yečč, am lmal ikessen di les poubelles. Ahaqel ula d netta yeqqar-as am wakken i s-yeqqar weqjun : “A tiṭ, cfu; ay aḍar, ddu!” Ad iniɣ yemla-yas-t laẓ ticki ulac d acu ara iger s imi-s. Ula d timɣilin swayes ara d-yessekfel ka n tweggirt neɣ uḥermeččal, ur tent-yeksib. Wamma nekk, ur ḥsiɣ ara ma yella kra usensu neɣ uεecciw wala ka n teεcuct deg uqacuc-nni. Yerna zgiɣ ttɛeddiɣ syin asmi jebbuɣ s Aqbu. Di ccaw-nni, kan akka ad anfeɣ ɣer Σennur n wedrar, ad nekkes fad s iɣimi. Ad d-nesmekti tiqdimin n Yemɣiden n wasmi s-nessawal Σennurubeckiḍ. Nekk, tikkwal, mi bɣiɣ ad t-sserfuɣ cwiṭ, ssawaleɣ-as Lee Van Cleef. Acku ddeqs i ttemcabin, ladɣa deg uɣenjur. Amεezza-w ad t-id-sneṭṭqeɣ! Ih! Nniɣ-ak, asensu-nni, nekk ɣilleɣ melmi kan i t-yebna bab-is dinna. Wehmeɣ amek almi ur s-gireɣ ara tamawt ayagi iεeddan. Asmi newweḍ, daɣnekk mi yi-ssaweḍ yilef almi d din, afeɣ-t-in ziɣ d aqdim n lqedma, imed lqern seg i yettwaṛessa di tiɣilt-nni. “Chalet Fantastique 1898”. Akka i yura ɣef wemnar n tewwurt n wefrag. Nekk, ɣer ɣur-i, d l’hotel. Axaṭer yesmekta-yi-d asensu n Tonton. “Chalet Normand”. Imi ttemyaken anzi ula deg yisem, nniɣ-as ihi ula d win d asensu. Ula d win deg-s ttberna akk d…

            A nnger-ik ay ul ma d tagi i d taḥkayt! Awal ur yeddi d gma-s. Aha ndeh, ah!

            Ṣṣber cwiṭ ar d yeḥmu umutur, ad iserreḥ yiles-iw, sakin tiniḍ-d! Mi tenniḍ, mačči ḥala ayagi umi greɣ tamawt seg-s akka. Walaɣ leḥnaḍ-is amek i ɣman s icamiwen. Da d ammus, da d buciwan. Ma d leswar i s-d-yezzin, ddeqs i ttwaɣen si berra. Da twet-iten cwiṭ tuccent, ceqqen; da ldin am tremmant tuncirt. Sya d isirra n ssḍad d-sseggrayent ccrubat n waman, sya d iselliḥen n waluḍ d-zzeεlellayent lemreccat n rrwaḍi ikumya yessawaḍen ijdi d weẓru. Ddeqs ikumya i d-iεeddan mi d-ttaliɣ akken s tkerrust ɣer tewrirt-nni. Tama n wadda n lḥiḍ-nni n wefrag ucali-nni funṭastik, ad s-tiniḍ tettwasleɣ s wadal i tt-yulin am akken yuli iwedcen-nni n wasif d-yessali bab-is almi din. Ayagi almi d seg-s akka i t-walaɣ di tafat. Wanag mi yi-d-ibubb akken yilef, ula mi ara εerḍeɣ ad d-ldiɣ cwiṭ lecfar i tiṭ, ad afeɣ ugar i yeffren di ṭṭlam d tili, i d-beggnent teftilin-nni yif zaylellu. Ihi, ayen ur walant wallen d wayen akk tderreg tebrek utellis, am wayen ur yessin bab-is. Ayen ur yessin wemdan, ɣas yella di tilawt, ɣer ɣur-s amzun ulac-it neɣ werǧin yelli. Nekk ɣur-i, deg waya, tudert akk d ddunnit, ad iniɣ yiwen-nsent. Ddunnit, mačči d yiwet i tt-iεemren. Mačči d ka yettidir wemdan iwakken ad k-yini, nekkini ddreɣ yal tallit neɣ ssneɣ ka yellan di ddunnit. Ḥala amur i ɣ-d-iṣaḥen d wayen i ɣ-d-yettunefken, i nezmer ad s-nini nessen-it neɣ d ayla-nneɣ, ma nḥella-t-id…

            Ha-t-an daɣen la tesxuǧǧuḍeḍ! Berka asfuǧeε, uɣal-d, ah.

            Ih! Wagi, nniɣ-ak, d ayen kan walaɣ berra usensu-nni. Ma d si zdaxel, segmi t-kecmeɣ, fiḥel ma nenna! D acu i d anesluɣ-nni uqcir, d acu i d irukkuten-nni dlen buɣerraf d takka, d acu i d iceṭṭiḍen-nni tečča tumeṭ; rnan akmumec d tɣemmalt. Σni werǧin yewwiḍ lkafur ɣer tmurt-nni. I tissist?! Ay ameεzuz ay axxam-iw! Temcubbak liḥala di yal tiɣmert. Ad teggalleḍ ur tḥennteḍ ar leεmer yettwazdeɣ uḥariw yecban winna. Yekkat fell-as wansi d buseṭṭaf. Meɛna akken yebɣu yili, ttif ad nseɣ din, wala ad i-yeṭṭef yiḍ deg wannecten n sseṛsar d-yebrebken ɣef tmurt εemren wuccanen umi sliɣ la skeεwiwen. Mer bniɣ fell-as meqqar, ccah! Netta ur lsiɣ ula d kra n tkebbuṭ a yerren fell-i ciṭ usemmiḍ. Nniɣ-ak, wwteɣ-tt ferfuri. Ula d abalṭu ur gliɣ yis-s, meqqar ad ɣummeɣ tigeltyam iɣallen-iw yeccarwen.

            Racid Tiɣilt

               

 

 

 

Retour en haut

Numéro 118 Mars 2022       

      Etude :  

 

Mouloud Mammeri précurseur de la convention de l’Unesco

 pour le patrimoine culturel immatériel (PCI)

par   Lasheb Ramdane

(inédit)

 

 

Le patrimoine culturel fut longtemps vu sous l’angle de la matérialité comme le montre la convention de 1972 pour la protection du patrimoine culturel matériel et naturel. Celui-ci s’est élargi à l’immatériel qu’en 2003, avec l’avènement de la convention de l’Unesco pour le patrimoine culturel immatériel (PCI). Avant que les théoriciens et professionnels du patrimoine débattent de la nouvelle conception du patrimoine, des intellectuels et chercheurs comme M. Mammeri ont exprimé une autre manière, non occidentale de penser le patrimoine. Ce dernier, conçoit le patrimoine culturel non pas dans sa dimension conservatrice, mais comme un patrimoine en mouvance comme il le dit dans une de ses conférences : « une culture n’est pas un patrimoine, une culture n’est pas un héritage. Une culture est quelque chose que l’on vit, c’est quelque chose que l’on fait vivre »[1].  Pour mieux nous éclairer sur la question et pour mieux comprendre le rapport de M. Mammeri à la culture, au fait patrimonial  nous revisiterons ses dits et ses écrits.

 Nous pensons qu’il fait parti des précurseurs de la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel qui consacre la dimension immatérielle du patrimoine culturel. Par le terme de précurseur, on peut comprendre que ce dernier a contribué à l’éveil des consciences pour la reconnaissance de la diversité culturelle au sein des institutions comme l’Unesco. En quoi donc M. Mammeri a contribué à l’émergence d’une nouvelle définition du concept de patrimoine, celle qui inclut la dimension immatérielle ?

 Avant d’appréhender sa vision de la culture, du fait patrimonial et d’identifier les éléments qui attestent sa contribution à l’émergence de la dimension immatérielle du patrimoine culturel, il est nécessaire à notre sens de rappeler la genèse du concept de patrimoine c'est-à-dire les différentes phases par lesquelles celui-ci est passé. Le concept de patrimoine a une histoire à structure étagée, marquée par des ruptures et des continuités. Son histoire met en lumière la stratification de plusieurs significations appartenant à des périodes différentes.

 

I. De la conception sacrée de l’objet à l’immatériel

La première définition du Patrimoine s’est construite à l’origine à partir de l’observation du culte de la personne de l’Occident chrétien du XIIème au XVème siècle. La conception du patrimoine de cette époque connue d’idéologie occidentale de la relique reliquae  renvoie aux « restes » d’ossements de héros, de saints, ou objets leur ayant appartenu auxquels les fideles rendent un culte (J.Mariannick, 2006, p. 35). Si dans le contexte judéo-chrétien, le patrimoine, l’objet historique, les reliques suscitent vénération, c'est-à-dire qu’ils ont une ascendance orientée vers le divin et le religieux, il n’en reste pas moins qu’à partir de la renaissance, ces restes, ces objets du passé exercent une fascination sur les consciences dépourvues de la dimension religieuse. L’objet patrimonial acquiert toujours une puissante force expressive dirigée non pas dans l’ascendance d’une réalité orientée vers le divin mais plutôt vers un culte de l’homme envers l’homme.

 La révolution française  opéra un changement profond dans le concept de patrimoine notamment en transférant les biens du clergé et de la noblesse au peuple. En d’autres termes on passe de la sphère privée au public, aux biens communs. N’empêche, la logique du monument, du bâti, de l’objet matériel demeurera longtemps comme le précise la convention de 1972 pour la protection du patrimoine matériel et naturel.

La mutation dans l’espace social a fait que cette définition n’est plus valide en ce sens que cette abstraction intellectuelle du patrimoine ne reflète pas la réalité du terrain. Par conséquent, l’usage tout comme la signification du concept patrimoine connait des évolutions et parfois des controverses. Ainsi, les visions différentes du même concept dans le monde occidental et non occidental ont engendré un débat sur le patrimoine au sein des institutions internationales telles que l’Unesco. Et c’est à partir des années 1990, sous la pression des pays du Sud, qui ont une autre lecture du patrimoine, que les théoriciens et les professionnels du patrimoine ont décidé de revoir la définition du concept de Patrimoine. Les débats ont conduit à la consécration du patrimoine culturel immatériel par l’Unesco[2]. La convention de 2003 sur PCI reconnait et légitime l’existence d’autres manières de penser le concept de « patrimoine ». Mais avant que ces débats a eu lieu, des intellectuels de divers horizons comme M. Mammeri ont manifesté, ont revendiqué  sans faire usage du terme immatériel, une autre manière de penser le patrimoine, qui n’est autre qu’une conception non matérielle de celui-ci.

 

II. Vision de M. Mammeri du patrimoine culturel à travers ses paroles et écrits

 

Les intellectuels comme A. Césaire, L. Damas, L. Sédar Senghor, A. Hampâte Bâ, M. Mammeri, pour ne citer que ceux-là, même s’ils n’ont pas fait usage de la dénomination PCI, se présentent comme des précurseurs en ce sens qu’ils ont essayé d’attirer l’attention et d’éveiller les consciences sur le détournement négatif de la conscience du passé plus aliénante (J. Mariannick, 2006). A. Césaire, L. Damas, L. Sédar Senghor ont affiché leur résistance au dogmatisme occidental par la  dénonciation de la colonisation culturelle dont l’objectif est l’assimilation des populations colonisées. Ces derniers, ont longtemps plaidé pour la reconnaissance des valeurs culturelles  des peuples noirs. Par ailleurs, Amadou  Hampâté Bâ, M. Mammeri étaient des défenseurs de la culture populaire et de l’oralité.  A. Hampâte Bâ par exemple interpelle l’Unesco  lors de la onzième conférence générale en 1960 et demande à ce que «la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments »[3]. De son coté M. Mammeri ne cesse d’attirer l’attention sur  la nécessité de prendre en compte la culture vivante et de rompre avec l’uniformité mondiale comme il le dit : «  Je crois qu’il faudrait se garder de rayer d’un trait de plume les formules qui sont encore vivantes dans un certain nombre de parties du monde. Je crois que, au contraire, leur existence est une chance, parce que ca rompt avec cette uniformité mondiale »[4]. Il estime que la diversité culturelle est une richesse qu’il faut prendre en charge. M. Mammeri a une vision dynamique de la culture, du patrimoine. La première trace qu’on peut qualifier de vision dynamique du patrimoine tel que le présente aujourd’hui l’Unesco s’enracine dans son premier article sur la société kabyle qui date de 1938 alors qu’il a qu’une vingtaine d’années. Dans cet article critique, il ne manque pas de souligner  l’immobilisme dans lequel se trouvait la société kabyle. Comme le pensent les auteurs de la présentation de  l’ouvrage Culture savante. Culture vécue, M. Mammeri   rompt avec « la vision idéalisante des militants nationalistes », une philosophie  puisée dans la pensée occidentale de l’époque. Cette conception guidée par la fierté nationale, est en adéquation avec le mode ethno-racial qui a permis l’édification de l’Etat-Nation comme l’écrit G. Vinsonneau (2002, p.21) : « le glissement entre des particularités d’une culture et l’affirmation de la supériorité de celle-ci exprime la montée du nationalisme ».  En effet les militants nationalistes algériens ont reproduit le modèle de l’Etat-Nation, défini par un territoire unique, une culture unique, une langue unique, un passé unique (souvent mystifié). Et c’est sur ce  modèle Etat-Nation que s’est établi l’histoire de nombreuses nations. Pour rappel,  la théorie évolutionniste qui était de rigueur au XIX siècle est l’œuvre des premiers ethnologues et anthropologues comme Tylor, qui préconise l’unicité de la culture. En s’interrogeant sur l’origine de la culture et de son évolution, ce dernier construit une échelle hiérarchique des stades de l’évolution de la culture humaine en ayant recours à la méthode comparative. Pour lui les cultures des populations ‘‘primitives’’ contemporaines de celles des ‘‘civilisées’’ se présentent comme des survivances archaïques, dépassées par le progrès culturel[5]. C’est dans ce contexte historique du XIXème siècle, imprégné de l’universalisme abstrait des lumières qu’à eu lieu d’ailleurs, sous la bannière d’une mission civilisatrice la colonisation des populations non occidentales. Malgré que cette théorie soit décriée, cela n’a pas empêché les grandes nations à utiliser l’archéologie pour leurs constructions identitaires. En quête des origines des nations, les archéologues ont reproduit inconsciemment, le modèle ethno-racial et développer la théorie « Culture archéologique, un peuple », une théorie qui se résume à identifier un peuple à partir seulement d’objets archéologiques. Et c’est cette vision d’objet-matière qui a longtemps prévalu dans les conceptions du « fait patrimonial ». La conservation d’objets fige plus le patrimoine qu’il le libère. Certains voient en la conservation, un arrêt du temps et une entrave à la création comme l’écrit B. Deloche qui  fut le premier en France, à attirer attention sur le danger que peut générer l’usage du concept de patrimoine fondé sur l’idéologie chrétienne des reliques. Il pense que « la fixation sur la matière du passé peut basculer dans le syndrome psychologique  déviant du  fétichisme » (B. Deloche, 2001). L’attitude de fixation freine le progrès humain.

 Cette conception passéiste et idéalisante est vivement donc critiquée par M. Mammeri d’abord dans son premier article puis plus explicitement dans le banquet  ou il écrit: « On ne ressuscite pas les horizons  perdus. Ce qu’il faut c’est définir des horizons nouveaux »[6]. Il semble dire qu’il est inutile de glorifier le passé et rester figé mais plutôt inscrire le passé dans le présent et le futur. Cette attitude n’est autre que la vision dynamique de la culture, du patrimoine tel que l’Unesco la présente dans la convention de 2003.

M. Mammeri voit la culture comme un élément d’identité d’un peuple, qu’il faut œuvrer à donner tous les moyens de son développement, sans la manipuler. Il dit : « Une culture manipulée est une culture morte ».  En d’autres termes, une culture qu’on essaie  de  maquiller, de fabriquer, loin de sa réalité sociale (vivante) est une culture vouée à la mort. Il ne faut pas qu’elle soit un instrument entre les mains de quelques personnes, de groupes, qui n’ont pour objectif  que son utilisation à des fins idéologiques ou d’une autre  nature qu’elle soit. M. Mammeri s’insurge contre les institutions de son pays et contre l’hégémonie culturelle occidentale. D’une part, l’orientation politique arabo-islamique de l’Algérie indépendante  en 1962 a conduit les autorités du pays à manipuler la culture à des fins idéologiques[7]. Pour être en harmonie avec l’orientation arabo-islamique, les décideurs ont opté pour une culture, autre que celles que vivent les Algériens. La langue par exemple promu, celle qu’on appelle communément l’arabe classique n’est pas la langue du peuple.[8] Les langues authentiques du peuple que sont le berbère et l’arabe dialectal sont bannies du champ culturel du pays. D’autre part, le nationalisme sur lequel s’est fondée la nation algérienne, qui se caractérise par l’unicité (un territoire,  une histoire, une langue, une religion) a contribué aussi à la négation de la diversité culturelle. Les institutions culturelles internationales comme l’Unesco, dominée à l’époque par la conception occidentale de l’objet et de la matérialité, ne reconnaissaient pas non plus la diversité culturelle.

M. Mammeri  a une vision non occidentale de la culture comme il le dit dans une de ses conférences: « une culture n’est pas un patrimoine, une culture n’est pas un héritage. Une culture est quelque chose que l’on vit, c’est quelque chose que l’on fait vivre ». Cette expression provocatrice est souvent reprise par de nombreuses personnes sans aucune explicitation, sans aborder l’enjeu dont elle fait objet. On sait que le patrimoine culturel d’une communauté d’un peuple est la culture héritée par cette communauté ou ce peuple plus celle qu’il a créé comme il le précise d’ailleurs dans sa dernière conférence de février 1989 à Bejaia sur la culture populaire: « La culture n’est pas seulement un héritage…». Pour comprendre donc ses propos il est nécessaire à notre sens de les remettre dans leur contexte, c'est-à-dire celui de leur énonciation ou le patrimoine immatériel n’est pas encore pris en charge par l’Unesco. En disant que « « une culture n’est pas un patrimoine, une culture n’est pas un héritage (…) M. Mammeri  semble se démarquer de la vision occidentale du patrimoine, incarnée par l’Unesco, ou les expressions orales ne sont pas prises en compte.

Contrairement aux institutions culturelles de l’époque qui, préconisaient la conservation, la fixité, l’unicité, M. Mammeri, lui, avait déjà une vision dynamique du patrimoine.  Comme nous allons le voir dans ce qui suit, les éléments fondamentaux de la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du PCI ont été tous appréhendés et défendus par M. Mammeri des années avant son avènement.

 

III. En quoi Mammeri est précurseur de la convention de 2003 ?

 

A. Eléments de base de la convention de 2003 dans les paroles et écrits de M. Mammeri

 

Parmi les cinq domaines concernés pat la liste  indicative de la convention de l’Unesco pour le PCI, on trouve inscrit en premier  « les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du PCI ». C’est sur ce domaine que M. Mammeri mènera ses recherches. Par ailleurs, l’article  2-2, de la dite convention, insiste sur le rôle des acteurs sociaux c'est-à-dire les dépositaires de la culture  (des communautés, des groupes et, le cas échéant des individus). Comme elle insiste sur la dimension historique (« transmis de génération en génération »). Elle met aussi l’accent sur la dimension évolutive et processuelle du patrimoine (« recrées en permanence»). Enfin, elle insiste sur la fonction identitaire des porteurs (« Un sentiment d’identité ») et sur le caractère non discriminatoire (« respect mutuel entre communautés et individus »).

Parmi les éléments fondamentaux de la convention de l’Unesco pour le PCI, on peut citer entre autres, les notions de « sauvegarde », de « reconnaissances des porteurs » de la culture et de « biens communs »,

 

1. Notion de sauvegarde

Un des éléments fondamentaux de la convention de l’Unesco pour le PCI est la  notion de « sauvegarde » qui remplace le terme de « protection » usité dans la convention de 1972 réservé pour le patrimoine culturel matériel et naturel. Dans sa  partie III, article 2 et 3 la notion de « sauvegarde » est définie ainsi: On entend par sauvegarde, le processus visant à assurer « la viabilité du PCI, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission essentiellement par le biais de l’éducation formelle et non formelle ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine ». 

La culture que défend Mammeri est une culture populaire vivante, constamment en renouvellement comme il le dit : « une culture est quelque chose que l’on vit et que l’on fait vivre ». Il insiste sur le caractère vivant et la dimension récréative de la culture, du patrimoine. Dans ce domaine de la sauvegarde, il a su joindre la parole à l’acte. Non seulement il a attiré l’attention sur ces notions fondamentales de la convention de 2003 dans ses interventions mais s’est aussi engagé très tôt dans la sauvegarde d’un pan de la culture berbère à savoir les traditions et expressions, un des domaines consacrés par la dite convention dans son          article 2-2. Ses travaux de collecte, de transcription et de traduction en est le meilleur exemple.

Le terme de « sauvegarde » tient compte non seulement de la dimension historique, mais aussi évolutive du patrimoine (C. Bortoloto, 2011). Les expressions dynamiques du patrimoine, les savoir-faire, les savoirs ne peuvent pas être protégés dans des espaces de conservation comme les musées, les archives ou bases de données comme c’est le cas, par exemple, pour les objets archéologiques ou les chants disparus enregistrés par un ethnologue. Il est plutôt question de les faire perpétuer à travers les générations, de continuer à faire vivre ces expressions culturelles avec tout ce qu’implique la transmission comme modifications et innovations. La convention de 2003 insiste non seulement sur la dimension historique, mais aussi sur l’aspect dynamique et identitaire des expressions culturelles. Comme elle insiste sur les porteurs qui, sans eux, la transmission est impossible.

 

2. Reconnaissance des porteurs de la culture

Une culture n’est authentique que si elle est considérée dans sa réalité sociale. Ce qui fait dire à M. Mammeri que : « Il faut tenir compte de ceux qui la vivent »[9]. Il insiste donc sur la participation des dépositaires, des porteurs dans la prise en charge d’une culture donnée. Pour lui, tout projet lié à la culture ne peut être conçu en dehors de ses acteurs, de ceux qui « la vivent et la font vivre », de ceux auxquels celle-ci procure un sentiment d’identité. La viabilité du patrimoine, c'est-à-dire le processus de recréation, de diffusion et de transmission ne peut s’imaginer sans la participation des porteurs de la culture comme le précise le premier élément que la  convention de 2003 pour la sauvegarde du PCI  met en avant: « Ce patrimoine culturel immatériel transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés  et groupes en fonction de leur milieu, en fonction de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir la diversité culturelle et la créativité humaine. (…) » [10] .

Le patrimoine culturel que défend M. Mammeri est un patrimoine en mouvance, tel qu’il est défini dans la convention pour la sauvegarde du PCI, c’est à dire un  patrimoine vivant, transmis de génération en génération, dynamique, recréé constamment  et dont la sauvegarde ne peut se faire sans les véritables dépositaires à qui celui-ci  procure  un sentiment d’identité. 

 

3. Notion « de biens communs »

La notion « de biens communs » ou biens de l’humanité mise en exergue dans la convention pour la sauvegarde du PCI est aussi appréhendée par M. Mammeri avant l’heure. Lorsque ce dernier abordait la culture populaire, il avertit sur la nécessité de ne pas «se recroqueviller, se dire que ceci est à moi et je peux user comme propriété (…). Il faut la développer sans la ghettoïser ». Comme l’exprime André Chastel (1980) « Le patrimoine est moins une possession qu’une propriété »[11]. En supprimant l’exclusivité, ici représentée par la notion de propriété, cela permet l’appropriation, la liberté d’usage. En vue d’assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel, les Etats doivent, garantir l’accès au patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire[12].

Le patrimoine culturel est un bien commun qu’il faut donc partager. Le développement de la culture dont parle M. Mammeri trouve tout son sens dans  le processus de sauvegarde qu’il a entamé depuis les années 1960. Son souci est non seulement de restituer aux premiers concernés, les berbères, cette littérature mais aussi la développer, la faire connaitre et la partager avec les autres. En collectant, fixant et en traduisant un pan de la littérature orale berbère (poèmes anciens, la poésie de Si Mouhend et de l’Ahellil de Gourara…) Mammeri éleva  celle-ci au rang de littérature universelle pour la partager comme « bien commun » avec toute l’humanité comme le préconise les principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui voit en la sauvegarde du PCI « un intérêt général pour l’humanité »[13].   Dans son entretien Les artisans poètes berbères se sont tus, M. Mammeri dit : «Je crois profondément à la préservation de la culture berbère, mais aussi à son développement. J’y crois parce que ce n’est pas uniquement l’intérêt des berbères. Bien sur  ils sont intéressés au premier chef. Mais je pense qu’il s’agit d’un problème planétaire. Le monde entier va vers la réalisation d’un type de civilisation qui est la votre. (…)»[14]. Comme il l’explicite dans ses propos, l’universel vers lequel  il veut tendre n’est pas celui de l’uniformité mais plutôt celui de la diversité culturelle et de la reconnaissance de la singularité de chaque culture. M. Mammeri a plaidé  pour le développement de la culture et son partage. La notion de « bien commun » ou biens de l’humanité que l’Unesco met en exergue dans  la convention de 2003 pour le PCI est donc défendue très tôt par M. Mammeri.

Comme on vient de le voir M. Mammeri a pris conscience très tôt sur le besoin de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel notamment la littérature orale qui était en voie de disparition. Les notions comme la « reconnaissance des dépositaires » (groupes et communautés), « sauvegarde » du patrimoine, le caractère de  « biens communs» (…)  ont été appréhendés  et défendus par ce dernier dans ses conférences et écrits, des années avant l’avènement de la convention de l’Unesco  pour le  patrimoine culturel immatériel. Ces principes fondamentaux se retrouvent aujourd’hui consignés dans la convention de 2003, notamment dans son article 2 portant la définition du PCI. Il se présente donc comme un précurseur de celle-ci.

 

B. Comment M. Mammeri a contribué à l’émergence de la convention de l’Unesco pour le PCI ?

Avant 2003, avant que l’immatérialité soit instituée par l’Unesco, la matérialité prévalait dans les institutions culturelles mondiales. La majorité des pays ont ratifié la convention de 1972 portant sur la protection du P.C Matériel et Naturel. Le concept de patrimoine sur lequel se base la compréhension du fait patrimonial, censé être universel connait un conflit d’usage c’est à dire qu’il ne permet pas de s’appliquer sur d’autres réalités sociales autre qu’occidentales, comme celles des pays à fortes traditions orales.

Un peu partout au sein des pays dits du sud,  des voix se sont élevées pour dénoncer la vision hégémonique occidentale du patrimoine à savoir la matérialité. Ce mouvement de pensée a induit un débat et a contribué à un changement des représentations vis-à-vis du patrimoine culturel au sein de l’institution Unesco. En réalité les lois, les règles et les conventions émanant de l’instance Unesco, que de nombreux pays ont signés, ne sont pas toujours appliquées de la même façon par les acteurs du patrimoine. Des particuliers qui ne sont pas toujours en accord avec ces recommandations appliquent à leurs façons ces dernières. Cela a induit une sorte de dialectique entre l’instance Unesco qui incarne la vision matérielle du patrimoine et l’instance d’intellectuels/chercheurs incarnant la vision non matérielle du patrimoine.  Ce rapport entre ces deux instances s’est accompagné d’une interaction de représentations. Et cette dynamique de représentations entre les représentations d’intellectuels (R1) comme M. Mammeri et les représentations de l’instance Unesco (R), a fait évoluer les représentations de cette  dernière en R’. Cela s’est traduit par la reconnaissance de la diversité culturelle par l’Unesco dans la convention de 2003 comme le montre ce schéma ci-dessous,  inspiré de la théorie des représentations (J.C Sallaberry, 1996):

 

 

Patrimoine  culturel/ Matérialité

Unesco/

 

 

 

Unesco/

 

 

 

 


Représentations (R)

Unesco/

 Convention de 2003

 

 

 


(R’)

 

 

 

Intellectuels et chercheurs des pays du sud

 

Patrimoine  culturel/ Immatérialité

 


Représentations (R1)

 

 

 

Ces voix d’intellectuels ont incité l’institution Unesco à réfléchir, à revoir la définition du concept du patrimoine. En d’autres termes, cette dynamique de représentations a engendré une réflexion sur le fait patrimonial au sein de l’institution Unesco qui s’est  traduite par un changement de paradigme dans le concept de patrimoine. Ainsi, on élargit le patrimoine à la conception immatérielle ou les singularités des cultures sont prises en compte dans la convention de 2003.

.

Conclusion

M. Mammeri à l’instar d’autres intellectuels de pays dit du Sud, à fortes traditions orales, a exprimé très tôt sa manière non occidentale de penser le patrimoine. Sa vision de la culture est celle d’un patrimoine en mouvance, vivant et en perpétuel recréation. Il se présente comme un précurseur de la convention de l’Unesco pour le PCI, en ce sens qu’il a contribué à éveiller les consciences sur la nécessité de prendre en considération les traditions et expressions dans la question du patrimoine. Non seulement cela s’est traduit dans ses interventions (entretiens et conférences), mais aussi à travers sa pratique de terrain. Le meilleur exemple est l’intérêt pour l’Ahellil du Gourara. Il  a engagé le processus de sauvegarde de cet élément plusieurs années avant la convention de 2003. Ce travail entamé par ce dernier, poursuivi par R. Bellil a fini par être reconnu mondialement. L’Ahellil du Gourara est inscrit par l’Unesco sur la liste mondiale de l’humanité en 2005.

  Les éléments fondamentaux qui se trouvent aujourd’hui dans les définitions et principes éthiques de la convention de l’Unesco pour le PCI, à savoir « la reconnaissance des dépositaires de la culture », « la viabilité de la culture » ou la sauvegarde, le caractère de « biens communs » ou biens de l’humanité, (…). Ont été tous appréhendés avant l’heure par M. Mammeri. Ainsi, il a contribué à l’émergence d’un nouveau concept du patrimoine, qui tient compte de la diversité et de la singularité des cultures.

 

                                                                                                  Lasheb Ramdane

 

 

 

 

Bibliographie

 

BELLIL Rachid, 2006, Textes Zénètes du Gourara, Alger, CNRPH.

BORTOLOTO Chiara (Dir.), 2011, Le patrimoine culturel immatériel, Paris, Editions de la Maison des sciences de l’homme.

CHASTEl A., 1980, « Patrimoine », in Encéclopedia Universalis, Suppléant, Paris

CHOAY Françoise, 1992, L’allégorie du patrimoine, Paris, Le Seuil.

JADE Mariannick, 2006, Patrimoine immatériel : Perspectives d'interprétation du concept de patrimoine, Paris, L’Harmattan.

SALLABERRY J-C., 1996, Dynamique des représentations dans la formation, Paris, L’Harmattan.

MAMMERI Mouloud,  2017, Le banquet, Alger, EL Othmania.

MAMMERI Mouloud, 1982, « L’Ahellil du Gourara », in Littérature orale, Actes de la table ronde, juin 1979, Alger, OPU, p. 107-113.

MAMMERI Mouloud, 2008, Ecrits et paroles (Tomes I., II), Alger, Cnrpah

.VINSONNEAN Géneviève, 2002, L’identité culturelle, Paris, Ed. Armand Colin.

Texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel :

https://ich.unesco.org/fr/convention

LENIAUD J. Michel, Patrimoines, Encyclopédie Universalis :

https://www.universalis.fr/encyclopedie/patrimoine-art-et-culture/

Mouloud Mammeri, 1989, La culture populaire, conférence  donnée à Bejaia:

 https://www.youtube.com/watch?v=clDiyv18380&t=1s

MAMMERI Mouloud, Sur la langue berbère :

https://www.youtube.com/watch?v=Jq33HoMV7V4

LENIAUD J. Michel, Patrimoines, Encyclopédie Universalis :

https://www.universalis.fr/encyclopedie/patrimoine-art-et-culture/

Principes éthiques pour la sauvegarde du PCI : https://ich.unesco.org/fr/thique-et-pci-00866

 

 

 

Haut du formulaire

Bas du formulaire

Retour en haut

Numéro 118 Mars 2022       

Tidlisin nnien :

 

LA_VIE_BERBERE_ PAR_ LES_TEXTES_ARSENE_ROUX_1955.PDF

 

Les grands symboles meditérranéens dans la poterie algérienne_JB_Moreau

SIN-NNI.PDF, par Muḥend-Uyeḥya

Culture_savante_culture_vecue_MAMMERI_Tala

Dictionnaire_Français_Kabyle_Père Huygue_1902_1903.PDF

MUHYA_Sinistri.pdf

BOULIFA_TEXTE_KABYLE_MAJ.pdf

JOURNEE_D_ETUDE_DE_LINGUISTIQUE_BERBERE_LA_SORBONNE_1989.pdf

Akken qqaren medden sɣur Mohia GEB, 1978

Berber Art_Jeanne_d'Ucel_Norman_University_Oklahoma_1942

Dictionnaire_de_proverbes_Remḍan_At_Menṣur_3eme_Edition.pdf

Ageldun-amecṭuḥ_St-Exupery_Tasaɣelt_sɣur Habib-Llah-Mansouri

Aglam-deg-wungal-n-Amer-Mezdad-Ass-nni, sɣur Ferhane Badiaa

TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

 

Retour en haut

Numéro 118 Mars 2022         

 

 

 

Langue :

 

SNAT TEZMILIN  ΓEF  TMESLAYT, sɣur Lmulud Sellam

 

 

1__"Aṭan " neɣ " aṭṭan " ?

 

Awal "aṭan " ( lehlak ) d awal i nettaru s tussda n " ṭ " (aṭṭan ) , mebla ma nfaq , ula d nekk , qrib dayem ttaruɣ-t s tuccḍa-yagi , Iwacu ?

Acku tuccḍa-yagi newwi-tt-id srid seg tuccḍiwin igan kra n yimnuda isdawanen deg yidlisen uran , maca d kra n yimeddukal i yi-d-yesfaqen dakken tella tuccḍa , acku di lmenṭaq ulac tussda ɣef " ṭ ", yerna tzemrem ad t-id-tneṭṭqem ula d kunwi ma tebɣam .

Dɣa iwakken ad d-awiɣ ttbut , giɣ cwiṭ unadi atan wayen ufiɣ ihi :

Deg usegzawal n Dalllet deg usebter 841 , yura-d akka (ulac tussda) " aṭan (wa) ; / Maladie ; v. aḍen , ḍ n .

Deg umawal n Mohand Akli Haddadou ,deg usebter 649 , yura-d diɣen kif kif , ulac tussda di " ṭ " .

Di tjeṛṛumt yura Dda Lmulud At Mɛemmer deg usebter 67 , anda d-yebder "isem amyag " yura-d "aṭan " ( ulac tussda ɣef "ṭ" ) .

Rniɣ steqsaɣ kra n yimeddukal , i d-yennan kif kif .

Tuccḍa tussa-d ar wid ur nesseqdac ara awal-agi deg temnaḍin-nsen qqaren "lehlak " , ɣillen dakken imesli " ḍ " nettaf deg umyag yettuɣal d "ṭṭ " deg yisem amyag , aḍen / aṭṭan , zeḍ / azeṭṭa .

Mebla ccekk ulac anda ur llint tsuraf , yerna " tussda n imesli " d lmenṭeq kan yessden yellan di tal tameslayt , mačči d imesli i d-yesnulfa win igan ilugan n tira . Anadi yettkemmil . Surfet-aɣ ma necceḍ nekni i d-yennan akka .

Lmulud Sellam, 2022

 

 

 

2_ Amatar udmawan n wudem wis kraḍ asuf amalay nettaru-t akka :

 

1 /   S " i "melmi afeggag n umyag ibeddu s yiwet kan n tergalt

 Amedya :

- inuda ( izri ) , ur inuda ( izri ibaw ) , ad inadi ( urmir ) .

- iger ( izri ) , ur igir ( izri ibaw ) , ad iger ( urmir ) .

2 /  S " ye " melmi afeggag n umyag ibeddu s snat n tergalin

Amedya :

a / S " tussda n targalt tamezwarut " :

- yennum ( izri ) , ur yennum ( izri ibaw ) , ad yennam ( urmir )

- yemmed ( izri ) , ur yemmid (izri ibaw ) , ad yemmed ( urmir )

- yesserwet ( izri ) , ur yesserwet ( izri ibaw ) , ad yesserwet (urmir)

b /  S " snat n tergalin " :

-  yegzem ( izri ) , ur yegzim (izri ibaw ) , ad yegzem ( urmir )

- yezwi (izri ) , ur yezwi ( izri ibaw ) , ad yezwi ( urmir )

3 / S " y " melmi afeggag n umyag ibeddu  s teɣri

Amedya :

- yufa ( izri ) , ur yufi (izri ibaw ) , ad yaf ( urmir )

- yusem ( izri ) , ur yusim ( izri ibaw ) , ad yasem ( urmir )

Gret tamawt ( GM ) :

- Aṭas n yimeddukal ( ula d imura d iselmaden ) ur gin ara azal i yilugan-agi i d-bedreɣ , zgan tezleg-asen tira ,  imi aṭas n tuccḍiwin yecban tigi , i d-wwiɣ di kra n wungalen d wayen ufiɣ di kra n temsirin , atan kra deg-sen :

" yeger-d ( iger-d ) , yesuli ( yessuli ) , yeneslax (  yenneslax ) , yemeslay ( yemmeslay), ad yiger ( ad iger)..

- Llan wid yettarun s " i " deg umkan n " ye " : " iɣli ( yeɣli ) , issed ( yessed ) , inna ( yenna ) , tagi ur tettuneḥsab ara d tuccḍa imi llan wid yettmeslayen akka .

- Maca wid ibeddun s teɣri , ur nezmir ad ten-aru mebla " y " :

yura ( ur nezmir ad d-nini " ura " war timerna n " y " ) ,

amedya am  " yuli " , " yuni ", " yunef " , atg ..

Lmulud Sellam (Lmu Lud), 2022

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 118 Mars 2022       

 

L’ article :

En matière d’écriture !

par Σmer Mezdad

 

 

      En matière d'écriture, oui, il eût fallu simplifier.

 

Cela n'a pas été fait, l'urgence était ailleurs et pour soi-disant unifier la langue, des sons ont été purement et simplement ignorés, supprimés, cultivant ainsi un grand nombre d'ambiguïtés dans l'écrit !

 

Les enseignants doivent continuer d'enseigner selon les directives de l' INALCO, pas plus, pas moins, quoiqu'elles commencent à être battues en brèche : des velléités de surenchère commencent à apparaître comme une volonté de casser encore plus le consensus hérité de Mammeri !

 

Nous autres, amateurs, autodidactes, nous pouvons continuer à travailler chacun selon ses connaissances, ses moyens et sa volonté.

 

Nous devons cesser de parasiter ceux qui travaillent en ressassant cette sempiternelle question de méthode !

 

Ce n'est pas productif ! C'est lassant !

 

Personnellement, je reste fidèle à Mammeri tout en lorgnant sur tout ce qui se publie actuellement, y détectant certaines failles.

 

Yal wa ad yexdem deg unnar-is ! Ahat il va faire école, il drainera d'autres disciples ! Ici, c'est le règne de la liberté et c'est tant mieux !

 

Pour ce qui est des publications, dans ce pays, la liberté de publier est totale ! Il est vrai qu'il faut souvent se démener, suer sang et eau pour être édité.

 

Reste le talent de convaincre mais ça c'est une autre histoire !

 

N'est pas Mouloud Mammeri qui veut : ilaq ad aɣ-yeqqim d afensu.

 

NB : J'ai malencontreusement supprimé ce post et les dizaines de commentaires qu'il a suscités. Je l'ai récupéré de la page de notre ami Kawsen Branice Izuran qui l'avait recopié. Je l'en remercie !

 

Σmer Mezdad

 

 

 

Retour en haut

Numéro 118 Mars 2022       

Le poème : 

 

                              Ɛuhdeɣ-k,

                                        asefru sɣur Zedjiga Belaidi

 

                                Rwel fell-i

                                Rnu rwel ɣef yiman-ik

                                Rwel ɣef tayri-w

                                Rwel ɣef ṣṣut n tayri-k

                                Rwel ɣef wul-iw

                                Rwel ɣef nnehta n wul-ik

                                Ad iyi-twaliḍ

                                Ɛuhdeɣ-k !

 

                                Deg yimru mi ara t-refdeḍ

                                Deg yimru mi ara t-ssarseḍ

                                Deg usefru mi ara t-ɣṛeḍ

                                Deg usefru mi ara s-tesleḍ

                                Deg udlis mi ara t-ldiḍ

                                Deg udlis mi ara t-ɣelqeḍ

                                Ad iyi-twaliḍ

                                Ɛuhdeɣ-k !

 

                                Deg yiṭij id ineqren

                                Deg usigna yettwaxxiren

                                Deg wallen-ik ara yeldin

                                Deg wallen-ik ara imedlen

                                Di tsumta i k-id-iqublen

                                Ɣas fell-as udem nniḍen

                                Ad iyi-twaliḍ

                                Ɛuhdeɣ-k !

 

                                Deg usefru i d yennan ul-iw

                                Deg imeṭṭi i d yennan wid-iw

                                Deg bucṛiḍ id yennan tayri-w

                                Deg yisem icuban isem-iw

                                Di tin yeṭṭefn amekkan-iw

                                Mi ara s-tendehḍ s yisem-iw

                                Ad iyi-twaliḍ

                                Ɛuhdeɣ-k !

                               

                                 Deg yiḍ-ik mi ara teṭṣeḍ

                                 Deg yiḍ-ik mi ara tnehteḍ

                                 Deg yiḍ-ik mi ara tessirmeḍ

                                 Deg yiḍ-ik mi ara tefriwseḍ

                                 Taṣebḥit mi ara d-tekreḍ

                                 Ɣer lemri mi ara tmuqleḍ

                               Ad iyi-twaliḍ

                               Ɛuhdeɣ-k !

 

                               Di tin iɛeddan ɣur-k

                               Di tagi yellan ɣur-k

                               Di tin d-teddun ɣur-k

                               Akka ara zedɣeɣ ɣur-k

                               Lexyal ad yezgu ɣur-k

                               Tin yebɣun tili ɣur-k

                               Ad iyi-twaliḍ

                               Ɛuhdeɣ-k !

 

                              Ad ak-uɣaleɣ am udrar

                              Jerjer-nni tettarguḍ

                              Ur tezmireḍ ara aɣ-tesɛuḍ

                              Ur temireḍ ara aɣ-tettuḍ

                              Di yal tamurt deg ara telḥuḍ

                              Fell-aɣ ad tedduḍ tecnuḍ

                              Ad iyi-twaliḍ

                             Ɛuhdeɣ-k !

 

                                                              

                                                                        Zedjiga Belaidi    2015

 

 

Retour en haut

Numéro 118 Mars 2022       

 


LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

 

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked wid i d-yefkan afus.

ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ, ⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⵥⵓⵔⴻⵏ “ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵉ  ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ, ⴰⴼⵓⵙ.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  02/04/2022               samedi 2 avril 2022

 

 

 [1] https://www.berberetelevision/videos/la-notion-de-culture-vue-par-mouloud-mammeri/1897835567067233/

 

[2] Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel : https://ich.unesco.org/doc/src/18440-FR.pdf

[3] « Discours de Hamadou HAMPATE BA à la commission Afrique de l'UNESCO » [archive], à 7 min 17 s [MP3], sur ina.fr, 1er décembre 1960 (consulté le 30 janvier 2016)

[4] MAMMERI M., 2008, « Les artisans poètes berbères se sont tus », in Ecrits et paroles, Tome2, Alger, Cnrph., p.17-21).

[5] VINSONNEAN Géneviève, 2002, L’identité culturelle, Paris, Ed. Armand Colin, p.22.

[6] MAMMERI Mouloud, 2017, Le banquet, Alger, EL Othmania, p.18.

[7]https://www.berberetelevision/videos/la-notion-de-culture-vue-par-mouloud-mammeri/1897835567067233/

[8] KATEB Yacine, 1987, « Aux origines des cultures du peuple », in Entretien avec Kateb Yacine(1987), Revue Awal N° 9/1992. 

[9] https://www.berberetelevision/videos/la-notion-de-culture-vue-par-mouloud-ammeri/1897835567067233/

[10]Article 2 et 3 de la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

[11] CHASTEL André., 1980, « Patrimoine », in Encéclopedia Universalis, Suppléant, Paris.

[12] Article 13, « Autres mesures de sauvegarde », in https://ich.unesco.org/fr/convention

 

[13] Principes éthiques pour la sauvegarde du PCI : https://ich.unesco.org/fr/thique-et-pci-00866

[14] MAMMERI M., 2008, « Les artisans poètes berbères se sont tus », in Ecrits et paroles,  Alger, Cnrph., p.17-21).