ayamun

CyberRevue de littérature berbère

ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 

23 ème année

Numéro 123  Janvier 2023

 

Email :  ayamun@hotmail.com

 

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Inasiwen (claviers) :  

 1_ Anasiw azegrar :

Clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p ; deg-s taggaɣt (, ġ, k̇, )

2_ Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p

 

 

   

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Texte en prose :   « Tura, sya d asawen », tukkist deg ungal aneggaru n  Σ.Mezdad, 2023, tisebtarin 243-251

2°) Chronique_Tamkudt :  Awal n Ben Muḥemmed  ɣef tezlit n Baba inuba, tamkudt sɣur Mouloud Sellam,  12-05-2022

3°) Interview : Entretien avec LOUNIS AIT MENGUELLET, l'amussnaw des temps modernes, par Izen Amaziɣ n°6, pages 65-74

4°) L'article :  Observations sur l'enchaînement du récit en berbère, par Lionel GALAND, In Actes du Colloque sur les cultures d’origine arabo-berbères, SNED, 1973.

5°) Tidlisin nniḍen, en PDF : Mehenna_MAHFOUFI_Extraits_de_Chants_et_poemes_de_la_Kabylie.pdf, pages 1-86

6°) Etude : Les véritables entraves à l’émancipation de la femme kabyle, par  Nacer Ait-Ouali

 7°) Tameslayt : AMAWAL  i d-greɣ deg ungal-inu aneggaru, cwiṭ ad d-yeffeɣ,  sɣur Σ.Mezdad

8°) Les poèmes :  Sin  ‘isefra, « Ccḍeḥ i tidderγelt » d « Ad k-id-nesnulfu »,  sɣur Ziri At-Mεemmer

8°) Toutes  les rubriques :

 

  

 

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023

 

Le texte en prose :

Tura, sya d asawen

Tukkist deg ungal aneggaru n  Σ.Mezdad, 2023

Tisebtarin 243-251

Tura, sya d asawen

 

Tura, sya d asawen, ayen yeḍran  yal wa amek i t-id-yeţawi. Allaɣen ur nuriz tira yal wa d acu iwumi i d-iberru. Anecfu, am yir asagem, yeţagem yesenɣal, ha ad d-yennfel, ha ad yesmiqiy. Anecfu tikkwal yeskerkis, iberru, yeţcemmit neɣ yeţcebbiḥ timsal. Anecfu ur neksib tira, yenqer am tẓerbit tezdeɣ tkekkuct, takekkuct-ines d tatut yezenɣuɣuden dinna.

Llan daɣen wid yeqqaren akken tebɣu tefra tedyant, ass am wassa, imeẓzuɣar d ʼibeldiyen aṭas deg-sen d Miduc uZellemcir i d jedd-nsen !

Dɣa ma d tideţ, yella wannect-nni n tlawin iwumi isebbeb Miduc, teɣzi n 5 ʼiseggasen, ahat ihi di 30 neɣ di 40 : ma tal yiwet teǧǧa-d kan 3, tura cwiṭ 3 leqrun aya, imussnaken[1] n lqern ideg nella zemren ad gen asmiḍen s ʼiselkimen-nsen ! Ayen ara d-teǧǧ yiwet sekt-it ɣur 30 neɣ 40 tlawin yuli Miduc teɣzi n 5 ʼiseggasen (ɣef akken i d-qqaren kra), ad tafeḍ iǧanen[2]-ines ulac akal ideg ur rekklen !

Ma nenna-d kra ur nlaq di tsebtarin-a yezwaren, aḍlam mačči d ayla-nneɣ, aḍlam n wid i ʼɣ-d-yewwin tamsalt, wanag nekkni sufella kan i nerna.

Ayen ara d-nawi, tisebtarin-a ara d-iḍefren, d nekkni ara t-id-yesnulfun. Win yeţarun, yella wanida ara yeḍfer ayen i ʼs-d-yeqqar usugnen[3]. D lheqq-is, yezmer ad t-yeḍfer, ma yehwa-yas. Ayen izemren ad yeḍru, ad as-yefk asulef, ad as-igerrez tarusi.

Ih, tura ad d-nger snat trusiwin swayes ara tfakk teqṣiṭ n Miduc uZellemcir ɣef akken ʼɣ-ţ-id-wwin... neɣ ur aɣ-ţ-id-wwin ara !

Ameɣri daɣen yezmer ad d-yefren tarusi-ines, ad yeddem yiwet di snat-a n trusiwin i d-yersen da, neɣ ma yehwa-yas ad ţ-id-yawi akken kan i ţ-yebɣa neţa. Akken ggtent ṭbiεat, akken ggtent tsiram i tezmer ad tegget tmuɣli.


 

 

Tarusi tamezwarut : Miduc ddmen-t seg wussu, sulin-t ɣef userdun akken ad t-yawi ad d-isew !

 

Yiwen ad ak-yini, azekka-nni zik-zik Laɣa Ḥmed yuzen-as sin ʼismigen, Miduc ddmen-t seg wussu, sulin-t ɣef userdun “ akken ad t-yawi ad d-isew ! ”

Tameddit-nni, iqerreb-d ɣur-s Baklilic, iserreḥ umeslay, udem aras iberreq :

– A sidi Miduc, kra yekka wass stewtiwen fell-ak, isem-ik yenteḍ deg ʼilsawen-nsen, ggumman ad as-brun. Wissen d acu akka i ʼk-d-ţheggin.

– Ruḥ kan mekken tameẓzuɣt, a Baklilic. Lxir-ik ur yeţfakka, asmi ara rebḥeɣ, ula d kečč ad ak-t-rreɣ s walef.

Iḍ-nni, Miduc yennul tafat s wudem.

Kra yekka yiḍ, akken ara yeṭenṭen kra,  ad  as-yini : “ Atenad usan-d ad i-yawin ! ”

Tura yeẓzad deg wallaɣ-is :

“ Limer meqqar yella Dda Jriri, ad as-nemjaji i taluft ! Di sin yid-neɣ ad as-nemjaji alamma nufa-yas-d asulef. Ihi, tinna, ur ẓriɣ ma d neţat i yi-sleqwḍen, neɣ d nekk i iɣunzan tuggdi. Deg usɣas-nni ideg sɣaseɣ, teḍra yid-i dɣa amzun akken d tunekfin n menwala i d-yerzan fell-i. Ţuɣ akk tezmer ad tili d tasraft ideg ara zzreɣ. Daymi ayen ara yeḍrun yid-i, ddeqs aya bniɣ fell-as. Ur bniɣ ara kan i tagi n tmettant di teɣribt, tagi ur as-gemmneɣ d awezɣi. Aha°, ur d-usiɣ akken ad mmteɣ d aɣrib  di  tmurt  n  medden ! Laɣa Ḥmed,  deg wayen i d-yerra wefrag n lḥewc-is,  amur ameqqran di Tmeṭijt, seg wasmi rrẓen leεrac, d neţa i yetgellden deg-s. D ṛray-is i d ṛrayes, d neţa i d aṣaduf. Tameṭut daɣen yezmer ad ţ-ineɣ ɣas akken tekker-as-d tzennef mačči d kra. Acu, ahat ad ikukru imi Ḥassan Amalṭi Aεelǧi, ar tura muhab, ɣas yedda di leεmer. Ih, yezmer ad t-yaggad, tacerεit tefka-yas lḥeqq ad d-yerr ţar n yelli-s ma yenɣa-ţ Laɣa ! Acu, wissen amek ara teffeɣ ? ”

Ihi, Laɣa Ḥmed yuzen-asen-d sin ʼismigen usan-d, yiwen deg-sen d amezgelif, yegeεmer armi d ulamek, yerna yebbuhel maḍi : iɣallen d ifeggagen, iḍarren-is d iguncicen, aglim-is berrik zun d buḥmum sari, icenfiren-is annectilaten, arquqen-is yeffeɣ uraruc-nsen si tɣulal, anzaren-is sebbeḍen, izeggwir-ten zdat-s ! D winna i d axennaq n Laɣa ! Tal tikkelt ara t-iwali yeddelwiḥ di lḥewc, Miduc ad yefriwes, ad as-yali ucebbub d asawen amzun d kra i t-yurzen dinna !

 “ Amezgelif-a am winna n tmacahuţ, yiwen ucenfir itessu-t, wayeḍ yeddal-it ! ” i yeqqar Miduc !

“ Afɣul ” i ʼs-semman ! Amexluq amẓiwan[4] am wa ur yessin taqbaylit, ur yessin taεrabt neɣ taṭerkit, yessen kan tagnawit tinna n tmurt-is. Mačči aṭas aya segmi i t-id-sawḍen si Sudan ɣur ssuq n Bufarik, werεad ur ifehhem dacu ţmeslayen medden gar-asen. Anagar Baklilic i ʼs-ifehhmen i weFɣul, s usleɣmec d wurar ʼicenfiren d ʼiḍudan

Yenna-yas Laɣa i wesmeg-nni amecṭuh, winna iwumi qqaren akk medden Baklilic, d alaqeb-nni kan i ila d isem :

– Sefhem-as i weFɣul, ad d-iheggi tamrart, ad ţ-yebbeɣ-di zzit, assa ad ḥwiǧeɣ tafellaḥt-ines ! Ha d axnaq, ha d iskunen ! Sya ar d-tuɣal terbaεt seg wasif, ad ireṣsi iskunen imesden nnig uddaynin, dinna ara iεelleq Miduc, ad yesummer alamma yesuffeɣ rruḥ. Inʼas : « D kečč ara t-iεellqen dinna, asmeg abuhal am kečč, ulac win ara inadin ad d-yerren ţaṛ deg-s s ibuhyufen iqbayliyen. »

Din din Baklilic yesegza-yas s usleɣmec i wefɣul-nni ! Winna kra din ikles-it, yezzi ɣur Laɣa, yenna-yas sin ʼimeslayen-nni yessen : « Anεam, Sidi ! » ; taɣect-is d ashurru, amzun seg tegrumya[5], i d-teffeɣ. Taḍsa terruri-d amzun si termegt i d-temmar : wagi ur yessin d acu i d tuggdi, ur yessin d acu i d aɣiḍi. Ayen ara ʼs-yini Laɣa ad t-yexdem, ulac akukru, ulac axemmem.

Laɣa ikemmel ameslay i wesmeg-nni amectuḥ :

– Kečč, a Baklilic, ɣiwel heggi-d aserdun-nni yennuẓren, kaden-d yiɣsan-is ugaren imceḍ. Γas akken yelluẓ, ilaq ad d-yaweḍ ɣur da d abbεeder[6] ! Akken ad yebbeεder ugar, ssew-as-d taxabit n waman ideg yecexcex uzegḍuf ! Γiwel, mulac ula d kečč daɣen ad trekbeḍ fell-as. Rnu-d aqjun imseglef-nni winna baba-s d agulaz[7].

Imir akken, zik-zik, i t-ɛnan ɣur tkanna ideg yeggan.

Baklilic, di txellalt yesker kan, ur berrik nezzeh akken berrik wayeḍ, taglimt-ines d tarast, am tin n menwala mara tesinzew i yiṭij. Udem-is yeḍbeε nezzeh. Seg wasmi mlalen, ɣur-s tasa ɣef Miduc !

Llan wid i d-yeqqaren Baklilic daɣen d mmi-s n Laɣa asmi isebbeb i tesmegt d tajridit, tugar taɣzalt di ṣsifa. Ulac win yeẓran tideţ yellan, anagar tinna akked Laɣa. Ma dɣa d tideţ, ahat ihi d yiwet di tidak i ʼs-yeţarzen Tazubaɣt akken ad yaweḍ iswi. Yiwet di tsemgatin-nni, ɣas akken tedda kra di leεmer, sser yezga yeţizririg fell-as, teţkad-d tezzyen nezzeh di temẓi-s. Mačči d tabuɣdeddit[8], ayen akka txeddem, txeddem-it s tmara. Mara ʼs-yaweḍ zzbel s aqerru i Laɣa, izeggwir-iţ ɣur tekwaţ. Tsell-as Tzubaɣt mara inehhet din fell-as. Tizzyiwin akk brant i zznad, neţa mazal inehhet am uramul wessren di tsawent.

Ihi, tezmer ad tili d yemma-s n Baklilic, acu neţa yeqqar akken i d-yecfa, yecfa-d ɣef ʼimawlan widak i t-inehhun. Ahat ihi widak i t-irebban, widak i t-inehhun, mačči d imawlan i t-id-yurwen.

Miduc, akken neẓra, ur ẓzay ara, yeddem-it wefɣul ddaw teɣruṭ-is. Winna yuggad-it Miduc, acu, yeẓra yeţaɣ-as daɣen awal i Baklilic, d neţa i d ṭreǧman-is : akken i ʼs-yenna ad yexdem, ahat daɣen tikkelt-a ad as-yaɣ awal, daymi yenṭeq kan ɣur-s neţa :

– Anida ara iyi-tawim, a Baklilic.

– Ad k-nawi alamma d Sidi.

– Inʼas i wemẓiw-a ad iyi-iserreḥ !

– Ilaq ad k-nawi alamma d Sidi, akken i d-yenna ad nexdem.

– Teţuḍ lxir i ʼk-xedmeɣ, a Baklilic, d tgella d tisent i ʼk-seṛwaɣ ? Asmi nniqal i k-wwin ɣur ssuq, tuɣaleḍ-d ur tenziḍ ara, tusreḍ aksum, tuɣaleḍ anagar iɣsan. Aɣiḍi werǧin i yi-yeffiɣ fell-ak, aɣiḍi dleɣ-ak-t, ar assa d winna kan i tliḍ d talaba.

– D tideţ, a sidi Miduc, acu assa, akken i yi-yenna Sidi ad as-aɣeɣ awal. Uggadeɣ ad i-yales tinzin ɣur wanida yezga faɣaɣ am ʼidurar-inna-nwen i d-yeţkaden sya.

– Ih, a Baklilic, win ijeṛrben laẓ ad iwet amek ur d-irezzu ɣur-s. Ma menɛeɣ, rebḥeɣ, ad k-awiɣ yid-i ad k-rreɣ d argaz s tlelli-ines, ad ak-jewǧeɣ yerna ad kkseɣ kra yellan d ddell fell-ak. Ad tuɣaleḍ d amdan bu timmad, tfukk fell-ak tisumga, d amdan mačči d aganuy.

– Ih, a sidi Miduc, acu, tura ad xedmeɣ akken ara yi-d-yini Sidi. Akka i yi-weṣsan baba d yemma asmi i yi-bḍan yid-sen. Ilaq  ad  asen-aɣeɣ  awal  ɣas  akka  beɛden fell-i.

Wwḍen ɣur Laɣa Ḥmed. Annect n tjegdit. Yugar tanebḍaṭ wuɣur isenned. Ihi, ibedd ɣef wemnaṛ, yeṭef ajelkaḍ deg ufus. Afɣul yebra-yas-d si ddaw teɣruṭ, yenxez Miduc ɣef ʼizemziyen yessan abraḥ, muggren-d taqerrut-is. Mi iwala Miduc zdat wallen-is, Laɣa ur as-yenna zzant neɣ rɣant. Allen-is reqqent amzun ad d-arwent ilizeq.

Yeddem, yezzi ajelkaḍ, yesaweḍ-it d asawen armi d ulamek, yesers-as-t i ugeswaḥ n Miduc di tlemmast ugerbuz, yenneḍ din akken yenneḍ wezrem i wemqerquṛ, syin ijbed-it. Miduc yegwnenni deg wakal, ikur-it ɣur-s. Yefka-yas rrkel s aεebbuḍ.

Syinna yebbehbar :

– Ma nɣiɣ-k kan akka, dɣa trebḥeḍ. Tesefk-ak tmeţant, acu alamma tectaqeḍ-ţ. Ma temmuteḍ s ufus-iw, iQbayliyen-nwen ad iyi-sḃibben tamggerṭ-inek n telkeţ. Ad d-smiren fell-i lewsegga, teɣzi n tudert-inu, syin ɣer dderya n dderya-w. Ihi, mačči d nekk ara k-yenɣen ! Ad k-greɣ di teswiɛt ad tḥelleḍ tameţant akken ad d-terzu fell-ak, ur d-trezzu, ad k-tɣunfu, ad treggwel fell-ak, kečč ad teţazzaleḍ deffir-s. Ih, ayen i ʼk-yekkes Ṛebbi di txellalt, ileqqem-ak di tẓenzunt-ik daymi tin i ţ-iwalan ad tesseḍ, ad teǧǧ argaz-is n leḥlal, ad tɣunzu axxam-is. Ihi, makka ara d-tuɣaleḍ seg uqlaqal ɣef temceṭ userdun yebbuɣdeddan, taẓenzunt-inek ad ak-ţ-gezmeɣ yerna ad ţ-fkeɣ i weqjun ad ţ-yečč, kečč teţwaliḍ ! Tura ad k-yawi userdun s asif ad d-tjerrbeḍ aqlaqal.

Afɣul yeddem Miduc tikkelt nniḍen, yerra s agrur anida ţeqqnen iserdyan. Yiwen yiɣil annect ufeggag yeṭef-it seg uḍar-is, wayeḍ yebri tuyat-is, armi yesla i tzelɣa n yidmaren[9] mi ţjeqqiqent. Yerna yehwa-yas kan, Miduc meskin ulac deg-s maḍi, ulayɣer amezgelif,  amdan  n  menwala  yezmer  ad t-yarez  iman-is !

Yesuli-t ɣef userdun.

Miduc yemderkal akka d wakkin, yegumma ad yerked sufella, tiqejjirin wezzilit ur ţawḍent ɣur ddir. Baklilic icudd-as-tent akken s tzitma n weglim n wezger, ilef ur yezmir ad yesenser !

– Snefsusi-iyi cwiṭ, tqerḥeḍ-iyi, a Baklilic, annect tebɣu tekk-it, ad ak-rreɣ lxir.

Baklilic ur as-yerra awal, yeẓra Laɣa, agemmaḍ, kra din ɣef tiṭ, kra din di tmeẓzuɣt-is, ulac d acu ara ʼs-yennesren ! Yuzzel yebra-yas-d i weydi-nni : yeseglaf, imi-s yurew-d takuffta. Aserdun yebda aqlaqal abunxiz, Miduc yeţebruqul sufella. Tura mi gemmḍen cwiṭ, yenna-yas :

– Semmeḥ-iyi, a sidi Miduc, deg wayen  akka  ara ʼk-xedmeɣ, mulac d nekk ara yeṭfen amekkan-ik, umeɣbun Baklilic yeţazzalen kan ɣef telqimt. Kečč meqqar ayen txedmeḍ tebniḍ fell-as, wanag nekk werǧin cfiɣ-d rbiḥeɣ neɣ zhiɣ yiwen wass.

– Win ixedmen kra ad t-yaf, i ʼs-yerra Miduc. Di ddunit-a, a Baklilic, xdem nnḍer-ik !

Ikemmel, s uεeggeḍ akken ad as-isel Baklilic : « Sikked nnfeε-ik, ma ɛeddan-k ur k-cqin, ma qḍɛen-k-id anef-asen. Akken yebɣu yili, ma menεeɣ, ad kemmleɣ ad ak-xeddmeɣ lxir. Ad k-awiɣ alamma d lεerc-iw, ad k-rnuɣ ɣur Jriri, Qasi akked  Σli, tuklalem ad awen-rreɣ lxir akken tellam ! »

Baklilic : « Taswiεt-a, iskuniyen ţraǧun, tamrart thegga, axennaq yewjed, Laɣa kra din ɣef tiṭ-is. »

D ta i d tarusi tamezwarut !


 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023     

      Chronique-Tamkudt :  

 

Awal n Ben Muemmed  ɣef tezlit n Baba inuba

Tamkudt sɣur Mouloud Sellam,  12-05-2022

 

 

Awal n Ben Muḥemmed i weɣmis La Dépêche de Kabylie ɣef tezlit n Baba inuba i yecna i Yidir . Tanemmirt i gma-tneɣ Hocine Moula iwumi nessaram anagar lxiṛ d tezmert idumen , d netta i d-yessuɣlen tanagit-agi seg taɛṛabt ar teqbaylit.

Yewwi-d awal Ben Mohamed, s yisem-is aḥeqqani, Ben Hamadouche Mohamed, deg tnagit-a, ɣef wamek i d-tella tikti n tira n usefru n tezlit A Baba inuba. ‘’Ssneɣ Yidir uqbel ad as-aruɣ isefra i tezlatin-is imi nella deg sin deg uḥric-agi n yidles. Bdiɣ tira n yisefra deg useggas n 1958, asmi sɛiɣ 14 n yiseggasen. Ma d tikti n tira n yisefra i tezlit ‘’A baba inuba’’, tuɣ-d iẓuran asmi ḥeḍreɣ yiwen usarag i yexdem ususyulug Jean Duvignaud deg Wammas adelsan afransis (CCF) deg Lezzayer tamanaɣt. Ass-nni yewwi-d awal ɣef usentel n duktura-ines i yerzan taddart Chébika i d-yezgan gar Tunes akked Lezzayer. Imaziɣen-agi n taddart Chébika, ttidiren kan s wayen i d-ttḥellin s truẓẓi n ublaḍ, u asirem-nsen amezwaru, d tufɣa seg tama-agi n udrar yenḥafen.

Asmi i iruḥ Jean Duvignaud ɣur-sen, yenna-as : ‘’ ad d-xedmeɣ afetray (document) ɣef yidles-nwen’’, wehmen. Nnan-as :’’ D acu n yidles i nesɛa nekni ?’’. Syin, yerra-asen : ‘’D nekk ara awen-d-yinin d acu ara txedmem, yerna ad tettwaxellasem’’. Xas deg tazwara, ur uminen ara, maca uɣalen qeblen imi i t-quddren, yerna llan yidrimen ara d-ḥellin kan akka. Syin, iruḥ ɣer Fransa yewwi-d yid-s aṭas ttawilat n usekles i ufetray-nni, yerna tedda-d yid-s yiwet n terbaɛt tameqqrant n yimdanen. Mi walan wat taddart ayagi, nnan-as : ‘’Ziɣ nesɛa lqima, nekni ur neẓri ara’’. Yuɣal Jean Duvignaud ɣer Fransa, yesekles-d afetray-agi, syin yuɣal-d ɣur-sen i wakken ad t-walin. Imir kan, bdan wat taddart, i iḥesben iman-nsen niqal ur swin acemma, ttawin-as-d tiktiwin ɣef yidles-nsen.

hi, d ayagi i yi-d-inebcen u faqqeɣ d akken dagi ɣur-neɣ, wid-nni yeɣran s taɛrabt, nwan kullec yusa-aɣ-d s Ccerq, wid-nni yeɣran tarumit, nwan kellec yekka-d s Lɣreb. Acu, ulac imussnawen ara iwalin ɣer daxel-nneɣ, ɣer daxel n yidles-nneɣ, ɣer umezruy-nneɣ d leɛwayed-nneɣ i yesɛan lqima tameqqrant. Ihi, yiwen wass, mmlaleɣ d Idir : nekk, ffɣeɣ-d deg lxedma, netta, yeffeɣ-d deg tḥanut-nsen, dɣa yenna-yi-d : ‘’ma tesneḍ tamacahut n Baba Inuba’’ ? Nniɣ-as, sneɣ-tt. Yenna-d : ‘’wwiɣ-d aẓawan-is, rniɣ kemmleɣ-as. Ǧǧiɣ tasetna(refrain) akken tella, maca bɣiɣ ad i yi-d-taruḍ snat n tseddarin (couplet)’’. Nniɣ-as mačči d ugur, efk-iyi-d kan lmizan n yifyar.

Zemreɣ ad tent-aruɣ imir-nni kan imi i yi-yeɛǧeb usentel, acu kan, din din mmektaɣ-d asarag-nni n Jean Duvingaud, u nniɣ-as ad xemmeɣ. Mi xemmeɣ, nniɣ-as amek ara nɛiwed ad nessider leɛwayed-nni-nneɣ seg tallit-agi n tura. Mmektaɣ-d temẓi asmi i d-ntezzi i lkanun, yal wa yessen wa deg twacult, yal wa yettwali wa. Wa isell i wayeḍ, wa yettak tamussni i wayeḍ. Mačči am lweqt-nni n tilibizyu, yal yiwen yettwali-itt nettat : yettruḥu deg-sent. Tura dɣa, tkemmel, yal yiwen s umekkan-is, s tilifun-is. Seg yiwet n twacult, wa ur yessin wa. Ihi, uriɣ-d ɣef tallit-nni.

Deg tezlit-agi ‘’A baba inuba’’, llant snat n tɣawsiwin, laṣel akked tatrarit. Snat n tɣawsiwin i neḥwaǧ kan ula d ass-a. Ma yella ɣef wamek i tewweḍ tezlit-agi akkin i tlisa, axater d tikkelt tamezwarut i d-tusa lḥaǧa tajḍidt anda fehmen ula d aẓawan, ḥulfan-as imi s tutlayt n uẓawan’’.

G.M : d tasuqilt i xedmeɣ seg taɛrabt deg tnagit i d-yefka i Tenmehla n yidles n Tizi Uzzu. Hocine Moula.

Lmulud Sellam ( Lmu Lud )

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023

L’interview :

Entretien avec Lounis Ait-Menguellat,

l'amussnaw des temps modernes

 

 

par Izen Amaziɣ n°6, pages 65-74

 

IZEN: Ces derniers temps, nous avons remarqué que l’essentiel de ce qui se produit sur le plan culturel puise sa source dans l’œuvre de Mouloud Mammeri, notamment en ce qui concerne la langue et la culture amazighes. Mouloud Mammeri a accompli un travail remarquable de récupération et de consignation de la langue et de la culture amazighes, de la tamussni à travers deux de ses œuvres d’une rare densité, en l’occurrence "Yenna-pas Ccix Muḥend" et "Poèmes kabyles anciens", à tel point qu’il exerce une influence considérable sur notre génération. Quelle influence particulière a t-il pu avoir sur vous en tant que poète?

 

LAM: Je vais vous décevoir peut-être en vous disant qu'à proprement parler, il n'y a pas d'influence directe. Mais Mouloud Mammeri est un géant, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin que je lui fasse une apologie. C'est simple: Poèmes kabyles anciens et "Yenna- yas Ccix Muhend" sont mes livres de chevet. J'ai spécialement apprécié le travail de Mouloud Mammeri: ce qu'il a accompli est formidable, et ceci pour deux raisons essentielles: d’abord, il s'agit     d'un travail de recherche colossal, qui m'a fait connaître nombre de nos poètes anciens ensuite, il m'a permis de retrouver et de compléter ce que ma mère m'a légué comme parole des anciens. A titre d'exemple je peux citer la pièce "taqsidt l-leḍyur" que ma mère m'a transmise de façon incomplète et qui a été rapportée par Mouloud Mammeri dans son intégralité, "taqsidt n Sidna Yusef’’ , “taqsidt n Sidna Musa", et bien d'autres...

J'ai eu l'immense plaisir de compléter abondamment mes connaissances grâce à l'œuvre de Mouloud Mammeri, notamment ce que m'a chanté ma mère comme "taqsidt n Sidna Yaâla".

Je peux vous affirmer que dans l'ouvrage "Yenna-yas Ccix Muhend" nombreuses sont les pièces dont je n'ai jamais entendu parler dans mon entourage, quoique les références à Ccix Muhend y sont choses courantes... je me réfère aux dits de Ccix Muhend depuis longtemps. Il se trouve qu'il y a des dits que j'ai repris dans ma production poétique sans savoir qu'ils étaient de lui. Je l'ai su avec l'ouvrage de Mouloud Mammeri. Mais il ne faut pas croire que ces ouvrages ne m'ont pas apporté des choses...

Je vais vous raconter une anecdote à propos de "Poèmes kabyles anciens". Une fois, Mouloud Mammeri est venu me voir en compagnie de Tahar Djaout, Ben Mohammed et d'autres amis, j'allais lui faire une remarque sur le terme "aguliz" que j'ai rencontré dans Poèmes kabyles anciens et pour lequel Mammeri a mentionné "mot dont le sens est aujourd'hui perdu". Malheureusement nous avions dévié notre discussion et je n'ai pu le faire...

En fait, ce terme est toujours en vigueur chez nous, et j'allais dire à Mammeri pourquoi ne s'est-il pas rapproché de notre village? Entre parenthèses, ce terme signifie "restes de paille utilisés comme litière pour les animaux".

Pour être franc, je suis loin de me targuer d'avoir pu introduire tel ou tel mot avant Mammeri, même si ses ouvrages sont venus après certaines de mes compositions poétiques.

Je suis toujours parti du principe que les dits des anciens font partie de notre culture et de notre langue; ils constituent l'âme même de notre langue, aussi est-il capital de les injecter dans mes compositions et de les diffuser auprès des nouvelles générations.

 Mouloud Mammeri a reconstitué de manière magistrale l'essentiel de la parole et de la littérature kabyles.

 

IZEN: Et depuis la parution des deux ouvrages Yema-yas Ccix Muhend et Poèmes kabyles anciens, vous en êtes-vous inspiré?

 

LAM: En fait, c'est surtout l'éducation traditionnelle qui m'a façonné, qui a empreint mes compositions...

Je reviens à l'ouvrage "Yenna-yas Ccix Muhend"; il y est mentionné un certain Lḥaǧ Σumer At Ziε qui, à son époque, appartenait à une puissante famille. Ce personnage était parmi les nombreuses personnes de notre village qui rendaient souvent visite à Ccix Muhend. Ceci pour vous dire que les dits du Ccix étaient très répandus dans le village et dans les environs. Nous faisions partie de son aire d'influence. Aussi, ses paroles ont intégré notre vie, notre langage et notre quotidien. En quelque sorte, elles constituent une partie indissociable de notre langue.

Je vous cite un autre exemple que j'ai chanté, il s'agit de "ifer ibawen yegman d asawen, xellun-ţ εecra, yeḥya-ţ-id yiwen" que l'on utilise pour faire l'éloge d'un fils unique pétri de qualités au regard d'une mère ou d'un père dont les enfants sont nombreux mais ordinaires. Seulement, celles ou ceux qui disent ou chantent ce

poème ne l'ont jamais expressément attribué à Ccix Muhend. Je ne l'ai appris que lorsque j'ai eu l'occasion de lire l'ouvrage de Mouloud Mammeri.

Par ailleurs, "Taqsidt n ledyur" m'a été contée par ma mère. Elle me racontait que mon grand-père ramenait une vieille du nom de  Fadma At Wewdit. Ma mère avait huit ans alors que cette vieille était centenaire. Dans les années 1920, inviter Fadma At Wewdit chez soi était un privilège, et peu de gens étaient capables de le faire. Cette vieille était une mine d'or, c'était une référence en termes de littérature orale. Ma mère a appris beaucoup de choses auprès d’elle, elle m'a transmis de la sorte "Taqsidt l-leḍyur" dans les années 1950.

 

IZEN: Tout de même, n’y a t-il pas eu un second souffle chez vous avec les ouvrages de Mouloud Mammeri?

 

LAM: C’est certain. Les ouvrages de Mouloud Mammeri sont pour moi un complément de ce que l'éducation traditionnelle m'a inculqué. Ils m'ont permis de me repérer dans l’espace et dans le temps et de compléter ce que nos vieilles et vieux m'ont rapporté. Mammeri a comblé mes lacunes. En toute modestie, je ne prétends pas connaître tout ce que Mammeri a réuni dans ses ouvrages.

 

IZEN: Votre réponse nous amène en droite ligne vers cet ancrage du poète dans son contexte d’évolution. Si l’on prend l’exemple de Ccix Muḥend, il a été le produit d’une société qui a connu la période précoloniale et une partie de la période coloniale  — société kabyle s’entend. Si l'on prend votre exemple, en tant que fruit d’une éducation traditionnelle, puisque vous avez grandi au village, vous faites référence à l’essentiel de notre société, de notre éducation, etc... Vous avez là un substrat culturel qui vous a empreint exceptionnellement  du moment que vous le maniez avec aisance. Peut-on savoir maintenant si, sur un plan extérieur, il y aurait un certain nombre de phénomènes exogènes ou d’événements importants qui vous out influencé (guerre de libération, indépendance, etc.)?

 

LAM: Je pense que les choses se passent assez simplement. D'abord je dois dire qu'au départ il y a un don (teţunefk-iyi). Je   suppose que je l'ai. Ensuite, comme vous le précisez, il y a l'éducation traditionnelle, et enfin viennent les événements tels que la révolution par exemple dont j'ai vécu l'essentiel au village.

C'est vrai aussi que j'ai eu une enfance tumultueuse, j'en ai vraiment souffert: "erran-iyi-d leḥyud akken ilaq!". Il se peut qu'il y ait des gens qui ont souffert plus que moi, mais ils ne savent pas et                   n'arrivent pas à l'exprimer. Moi, je l'extirpe avec des vers. Il y a ceux qui savent faire de la poésie avec leur souffrance et ceux qui ne le savent pas, ceux-ci versifient uniquement. On alimente avec l'actualité, avec ce que l'on a vécu mais on ne ”fabrique” pas de la poésie. Il faudrait posséder ce don.

Quand on parle de la révolution, elle a impliqué un certain nombre de distorsions jusque dans la cellule familiale. Elle l'a faite   éclater (sur le plan sociologique), elle a fait éclater jusqu'à l'être de l'individu et même son âme. La révolution est donc toutes ces privations qu'elle a induites.

Un jour, un jeune vint vers moi me disant si j'aimais ”acerrid”, sorte de galette que l'on mangeait du temps de la disette et qui était          composée au tiers d'orge, au tiers de son et au tiers de glands. Je lui    ai répondu que je ne lui souhaitais pas de voir cette galette jusque dans le rêve! Quand j'étais petit, j'ai vécu ces temps de disette et les  affres de la faim. J'ai mangé ce couscous noir que personne n'oserait goûter de nos jours...Tout ceci pour vous dire que la révolution est un tout fait de privations et de souffrances morales et physiques.

Quant à l’indépendance, c’est comme disait un vieux “Lhemdu lillah, seg wasmi nerbeh d lexsara". Je fais partie d'une génération à cheval sur deux époques. Je suis suffisamment âgé pour être déçu par ce que l'indépendance nous a charié.

A l'indépendance, j'avais 12 ans; mais la vie a fait de moi un adulte. A cet âge, j'étais pratiquement esclave à Alger, employé à nettoyer dans des ateliers de confection ! A 12 ans, j'étais aguerri ! En 1962, j'étais déjà suffisamment mûr pour apprécier correctement les choses et les événements.

 

IZEN: Mais, sont-ce des événements précis qui vous inspirent ou des situations globales? Comment se passe alors le processus d’extériorisation?

 

LAM: Je crois qu'il y a un processus en cascade: je passe une bonne période à observer, à ingérer, puis arrive le moment d’exorciser ce que je couve en moi-même, ce que j'ai emmagasiné. Souvent c'est un événement précis qui déclenche la cascade, puis les mots s’égrènent et les vers s'écoulent dans l’harmonie.

 

IZEN: L’indépendance c’est aussi 1980... La fin des années 70 a marqué un tournant dans l’Algérie contemporaine...

 

LAM: On appréhende un peu faussement les choses. En 1962, il s'agissait de mener un combat pour accéder à l'éducation. Ensuite c’était la vie active: il fallait quitter les bancs de l'école pour aller travailler. A 17 ans, j'avais déjà les obligations d'un chef de famille. J'ai toujours été sous des pressions multiples. Un fois l'emploi garanti, on se dit "enfin, je suis un être humain!".

A partir de là, j'ai commencé à produire (ssufuɣeɣ-ed) et à extirper (ssufuɣeɣ-ed) mes souffrances. En fait, je n'ai pas attendu la fin des années 1970 pour me préoccuper et être conscient de ma langue et de ma culture, mais j'étais trop "chargé" et trop comprimé, je pliais sous mes souffrances...

 

IZEN: N'est-ce-pas par facilité que vous avez versé dans la chanson sentimentale?

 

LAM: C'était plutôt pour échapper à toute cette malvie et aux souffrances qui écrasaient mon enfance. A l'époque, quand je rencontrais des gens de mon âge, ils parlaient de bonheur et de bien-être. Quant à moi je vivais dans un autre monde, j'avais des préoccupations éloignées des leurs. C'est alors que j'ai senti un grand besoin de m'exprimer, de dire un peu ce qu'ils ressentent. Le dire, le chanter c'est comme si j'y accédais, comme si j'avais ma part dans ce que vivaient ces gens-là. D’aucuns me prenaient pour un sentimental et disaient que je "brûlais la chandelle par les deux bouts" alors qu’en fait il n'en était rien. A la longue, je me suis accommodé de cet autre personnage que je me suis inventé. Je lui faisais vivre ce que je chantais. Mais, ma vie était loin d'être romantique.

 

IZEN: Qu’est-ce qui a fait le déclic, la rupture entre cette première tranche de votre production qui est dans le fond souffrances et privations mais d’expression imaginaire et celle qui va suivre, qui est plus ancrée dans l’amère réalité? Pourquoi n’avoir pas fait les deux choses à la fois? Y a t-il eu un fait marquant qui a conduit à cette rupture?

 

LAM: C'est une rupture, c'est vrai! On se dit que toutes les     pérégrinations sentimentales sont terminées et puis les histoires d'amour n'ont jamais été miennes, mon vécu ... et puis il y a l'âge.

Toutefois, il s'agit d'œuvres de création. C'est un peu comme un romancier, il ne vit pas toujours la vie de ses personnages. En 1967, quand j'avais commencé à extirper mon for intérieur dans l'émission ”Chanteurs de demain", chanter en kabyle était déjà un défi notamment à Alger. Si jamais il nous arrivait de parler en kabyle dans la rue, il se trouvait toujours quelqu'un qui nous invitait à nous exprimer en arabe de peur d'être entendu et taxé. Chanter en kabyle était en soi un acte revendicatif. De plus, les anciens qui détenaient les rennes de la radio étaient en conflit avec les gens de ma génération. Nous étions très différents: il y avait un heurt.

 

IZEN: Pendant tout ce temps, ri ’é Free- vous pas à la recherche d'un leitmotiv, de quelque chose qui concerne l’âme d’un peuple, d'un pays? N’est-ce-pas cette élévation vers la tamussni?

 

LAM: Pour un observateur extérieur, il est possible de voir   les choses de la sorte. Mais de l'intérieur, les choses sont différentes. Toutefois, si cette rupture marque le début d'une étape plus importante, on pourrait dire que c'est cela.

 

IZEN: Zr temie tamussni est cité à plusieurs reprises dans votre chair son ”A pli ä lVa$Ji” pour aboxfir dans vos dernières productions à 1’amussnaw dans ”lukan lli/ d-amussna w“ et le dévoiler carrément quand vous dites ”yenna ccix de ff WäWäl fS”.

 

LAM: J'ai fait référence aux ouvrages Yenna-yas Ccix Muhend et Poëmes kabyles anciens.

 

IZEN: Nous ressentons comme une mutation de "tussna" vers "tamussni", notamment dans cette tendance à faire réapparaître l’amussnaw dans toute sa plénitude dans vos dernières compositions.

 

LAM: Il me semble reconnaître tout de suite l'analyse d'observateurs extérieurs. En fait, je peux attribuer des sens spécifiques au terme amussnaw et des r8les particuliers au personnage qu'il incarne. Dans "Aεli d Waεli", je lui ai attribué un sens qui traduit lted circonstances qui m'ont conduit à écrire cette chanson. Par contre, aujourd’hui , j'ai essayé d’élargir ce sens pour essayer de donner de l’envergure aux choses, aux événements que  j'exprime et aux personnages que je présente.

Dans la chanson Amussnaw, j'ai raisons comme suit: "si j'étais amussnaw avec toute sa sagesse, j'aurai accompli telle et telle chose, j'aurai aplani telle et telle difficulté, mais comme je n'ai pas la trempe d'amussnaw, je me sens impuissant." Mais il m semble, qu'il y a toujours un décalage entre ma conception des faits et leur perception par le public; peut être je m'exprime mal? J’avoue que je suis quelque peu dérouté par les regards extérieurs: parfois des choses si anodines pour moi paraissent fantastiques pour l'observateur extérieur...

 

IZEN: Mais votre conception des faits intègre celle des amussnaw, ceci d’une part, d’autre part la terminologie que vous utilisez, le rôle que vous attribuez à certains de vos personnages dans la société actuelle ou dans son analyse, nous conduisent à percevoir une démarche dans votre œuvre et une continuité qui s’inspirent étrangement de celles des amussnaw. De plus, la manière de distinguer les rôles et de progresser dans vos compositions n’est pas fortuite. Vous faites bien une distinction entre l’ameddah et l’amussnaw, entre leurs rôles dans la société et leurs discours.

 

LAM: Ameddah, je l'utilise un peu à ma convenance, à ma façon. Dans la chanson "Di ssuq" j'ai utilisé ameddah pour exprimer des faits de manière directe avec un langage brut; je ne mettrai jamais un amussnaw dans ce rôle. D'ailleurs, j'ai construit ce texte pour qu'il soit dit par un ameddah qui fait l'autopsie d'une situation; il doit l'exprimer avec des mots simples, alors qu'un amussnaw le ferait avec plus de technique, plus d'allégorie, avec des gants si j'ose m'exprime ainsi. Le texte "Ssuq" est très léger; il traduit des faits sans fioritures. Et l'ameddah n'est qu'un bouc émissaire.

Par contre "Ccna-yagi d amehbul", je ne l'attribuerai jamais à un ameddah, parce qu'il exprime des faits, de manière très dense et avec beaucoup de sens. C'est à un amussnaw qu'il faut le faire dire. Mais il m’arrive de me contredire pour traduire une situation excessivement contrastée, une inversion des rôles dans la société.

 

IZEN: A la suite des termes "amussnaw" et "tamussni", vous   usez dans vos productions récentes du terme "awal", il s'agit d’un système complet incluant les ingrédients nécessaires pour établir un lien entre votre poésie et la poésie d'antan. Comment percevez-vous cette notion d'awal et quel est son avenir?

 

LAM: Effectivement c'est en ces termes que se pose le problème de notre langue, mais notre Awal est condamné à subir une mutation, cette mutation va bien sûr vers l'écrit. Mais il me semble que même l'écrit a ses avantages et ses inconvénients. Il va notamment faire régresser tamussni tout en lui accordant certainement de nouveaux avantages.

L'oralité renferme certains aspects que ne peut pas préserver l'écrit. A titre d'exemple, quand je transcrivais librement mes textes en kabyle, j'y mettais du mien. Je conservais toutes les spécificités que je voulais faire apparaître lors de l'interprétation. J'y mettais "toute la   magie" de l'oralité, de la tamussni. Avec une transcription rigoureuse c’est-à-dire normalisée, l'écrit risque de dépouiller tamussni de "cette magie", de la dénaturer quelque peu.

L'oralité a l'avantage de conserver la musicalité et l'harmonie du dit, c'est en quelque sorte une compensation de l’inexistence de l'écrit chez nous. Se passer de cette musicalité c'est aussi une perte pour notre langue. Justement, je crains que notre langue perde beaucoup de ses aspects lors de son passage à l'écrit. Mais ce   processus est tout de même une nécessité pour sa préservation.

 

IZEN: Revenons à "Taqsidt l-leḍyur" que l’on attribue b Sidi Qali, un amussnaw de la contrée des At Jelil. Ses dits sont basés sur des triades qui relatent des préceptes de tamussni, Mouloud Mammeri a apporté un certain nombre d’éléments d'appréciation à ce sujet. On constate que parfois vous adopter cette forme triadique dans vos compositions, le faites-vous volontairement?

 

LAM: Je suis plutôt enclin à donner raison à Dda Lmulud en termes d'analyse, quant à l'utilisation de cette forme poétique particulière je dois avouer que je le fais inconsciemment. C'est peut-être le fait de l'éducation traditionnelle: au village, dès ma prime enfance, j'écoutais timucuha de la bouche de ma mère et la plupart faisaient allusion à cette forme triadique. A titre d'exemple: dans l'un des contes, Teryel conseillait ses filles sur la base de trois principes, il en est de même dans "tamacahut n igudar", etc... Peut-être que c’est mythique? Puisqu'on retrouve cette conception dans d'autres circonstances: à titre d'exemple, quand la mariée s'apprête ä quitter sa maison paternelle, elle prend trois gorgées d'eau de la main de son père. D'ailleurs, nous avons deux chiffres qui reviennent souvent, ce sont le trois (3) et le sept (7).

 

Entretien réalisé dans le courant du mois de mars 1996.

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023     

      L’article :

 

Observations sur l'enchaînement du récit en berbère

par Lionel GALAND

In Actes du Colloque sur les cultures d’origine arabo-berbères

SNED, 1973

 

Remarks on the stringing together of the sentence in Berber-The speaker says that old Libyan,as is shown in the inscriptions of Thugga(Tunisia),resorted to the juxta-position of the sentence elements,and this feature is seen also in modern Berber(e.g. "corn,barley,maize"). Sometimes the preposition d is used as it was in Libyan with the meaning of "with".But at other times,the particle ar is used with the meaning of "until",as are its variants (e.g."he ran,and when he was tired,he came back"would be rendered in Berber “he ran until he was tired,he came back").This construction does not appear to be simply a stylistic device, but rather a normal feature of the language and may be occasioned by the absence of any conjunction in Berber of the type "and",and by the necessity of expressing the relations of time by means of other words than the verb,which lays emphasis on aspect.

 

1.1 Il semble que la langue berbère soit dépourvue d'une véritable conjonction de coordination comparable à l'arabe wa ou au français et. On a remarqué depuis longtemps que le texte libyque de l'inscription bilingue du mausolée de Thugga (aujourd'hui Dougga, en Tunisie) ne présente aucune particule en face du w “et”employé dans le texte punique: c'est ainsi qu'à la ligne 5 une série de trois noms propres est présentée en punique sous la forme zzy.wtmn.wwrskn “zzy et imn et wrskn",alors que le libyque dit simplement zzy.țmn.wrskn'. Aujourd'hui encore, dans les parlers berbères, le lien qui unit les éléments d'une énumération n'est sou-vent rendu manifeste que par leur juxtaposition : chleuh irdn, tumzin, asngar"du blé, de l'orge, du maïs".

1.2. On dispose pourtant de procédés de liaison plus explicites,qui varient selon les parlers et selon la nature des termes considérés. Le plus courant de ces procédés est sans doute l'emploi de la préposition d “avec",attestée dès le libyque: šnk.wbny.wsnk.dsfi “šnk, fils de bny, fils de šnk, avec šf!”; cf.chleuh irdn d^tmzin d usngar “du blé avec de l'orge avec du maïs". Bien qu'on traduise presque toujours la particule d par “et”, elle n'est pas un simple chainon placé entre deux termes de même niveau syntaxique : elle crée une hiérarchie, en subordonnant le deuxième terme au premier. Si elle relie aisément deux nominaux ("x avec y"), elle se trouve en principe exclue devant un verbe3. Il est vrai qu'elle coordonne quelquefois deux propositions, mais c'est à la faveur de ruptures de construction qui lui laissent un régime nominal : chleuh ar Sfladġ i Zhrat d'taQurt, d ugdrur iKa igNa'"j’écoute les grondements avec (= et)la rumeur, avec(= et) la poussière elle monte vers le ciel»; le nom de la poussière est joint aux précédents, bien qu'il ne puisse être rapporté à ar Sfladg "j'écoute".

1.3. Je voudrais attirer l'attention sur un autre procédé de liaison, qui permet de noter, non une simple addition (“il court vite et il mange bien"), mais une succession de procès (“il court et il arrive au but”). Si la situation le permet, le berbère souligne alors volontiers qu'il y a passage progressif et ininterrompu d'un procès à l'autre (“il court jusqu'à ce qu'il arrive"). L'outil grammatical est ici une particule qui marque la continuité. La différence avec les habitudes du français, par exemple, est surtout sensible dans ces deux types d’énoncé : a)“il marcha et, un jour, il arriva", rendu par : “il marcha jusqu'à un jour, il arriva”;

- b) “il marcha et, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il entra”, rendu par: “il marcha jusqu' à ce qu'il arrivât à la maison, il entra". Comme chacune des deux langues conserve la possibilité de recourir à un autre mode de liaison, on pourrait se demander s'il ne s'agit pas làd'un simple fait de style. Mais la fréquence de la tournure "jusqu'à (ce que)"en berbère, la variété des exemples et celle des parlers qui les fournissent révèlent une tendance qui domine le choix du locuteur. Cette tendance s'affirme particulièrement dans le récit et dans le conte, auquel elle donne un mouvement caractéristique. Elle sera étudiée ici à partir d'exemples empruntés surtout au chleuh du Sud marocain et au kabyle, plus rarement à d'autres parlers.

2. Particule et nom. Devant un nom, la particule qui note à la fois la continuité du procès et son terme est généralement ar ou une variante ; les lexiques la traduisent par «jusqu’à”.

2.1.Le chleuh présente fréquemment des énoncés comme ceux-ci: ar asn iTuDan, ar asn iSrġa aman n'ludu. ar yan waS iLa unzar, rzin-as imnsi “il les appelait à la prière, il faisait chauffer pour eux l'eau des ablutions. Jusqu'à un jour il pleuvait,ils manquèrent à lui fournir son déjeuner.”; -ar as iSflid yan yizm iLa ġ yat^tagant. ar yan waS igr i yan wuSn iNa'as" “un lion qui était dans une forêt l'entendait. Jusqu'à un jour il appela un chacal, il lui dit”...La particule ar peut cependant manquer: Qaman fleahd Nsn mnšk. yan waS iNa yan gisni i wa Yad “ils s'en tinrent longtemps à leur convention. Un jour l'un d'eux dit à l'autre”... D'autres fois, c'est le présentatif ha qui introduit le nom: . . . ha yan waS turu tfunast “. .. voici un jour la vache mit bas.”

Même tournure, avec aL “jusqu'à”, dans le parler des Ait Youssi d'Enjil,qui appartient à la “tamaziɣt” du Maroc central: mšta aya la rZuh lhWdmt,aLtanGaruT afh-T' “combien y a-t-il (=il y a longtemps) que je cherchais du travail, jusqu'à la fin je l'ai trouvé” = “. .. et à la fin je l'ai trouvé”; le fait que le pronom affixe T ne soit pas passé devant le verbe montre que aL ne fonctionne pas ici comme une conjonction  de subordination. D'autre part, le même parler n'a pas besoin de aL dans : gr tnGura ieayd lhal izil'o “vers la fin le temps est redevenu beau”.

Le kabyle connait bien la préposition ar “jusqu'à” et peut l'employer, lui aussi, pour relier deux phrases : ag-gzəllun di ssuq d aklan nəġ wid irəfdən tašaqurț am nitni; ar ass a bbWussan, ur tən yəttSənasab hədd' ' “ceux qui égorgent (les bêtes) dans les marchés, ce sont les noirs ou ceux qui manient la hachette comme eux ;jusqu'à ce jour parmi les jours (=aujourd'hui encore) personne ne s'allie à eux”. Il semble toutefois qu'en pareil cas les parlers kabyles préfèrent une construction prédicative (v. § 3.1.4: ar mi d).

2.2.Le mécanisme de ces divers exemples apparaît clairement. Le nom qui signifie «jour”, “fin”, etc. est construit comme régime de la préposition ar (ou aL). Il peut donc appartenir formellement à la proposition qui précède : «telle chose a eu lieu jusqu'à un certain jour”. Mais dans le même temps ce nom fonctionne comme complément circonstanciel de la proposition qui suit : “un certain jour, telle autre chose arriva". Aussi observe-t-on souvent une pause devant ar, comme en témoigne la ponctuation adoptée par les éditeurs. A la limite, comme cela est déjà perceptible dans l'exemple kabyle, la relation temporelle cesse d'intéresser la première proposition et le groupe ar + nom ne porte que sur la suite de l'énoncé'.

3. Particule et proposition. Au lieu de régir un nom, la particule qui assure l’enchainement peut introduire une proposition. On distingue alors deux types de construction. Le premier ne diffère pas essentiellement des cas étudies au §2, mais il présente, au lieu d'un véritable nom, un simple "support de détermination »sur lequel s'appuie une proposition relative. Dans le second, la particule commande directement le verbe. Le détail des tournures varie selon les parlers et selon les situations. Quelques exemples suffiront ici.

3.1. Avec proposition relative.

3.1.1. Chleuh ar ig "jusqu'à ce que": ar t nsrus ar ig ibṚḍ s imiK, ilMa ar t nTasi “nous le posons jusqu’ 'à ce qu'il ait un peu refroidi, alors nous le prenons"; le français dira plus volontiers:"...et lorsqu'il a un peu refroidi, nous le prenons". ar iġ s'analyse en ar, préposition, et i "ce", support de détermination régi par ar et déterminé par une proposition relative en tête de laquelle figure, très normalement, la particule de relation g“dans”; l'ensemble équivaut donc à "jusqu'à ce dans (quoi)",bien proche de notre “jusqu'à ce que".

 Le chleuh emploie ig "la situation dans (laquelle)” au sens de “au cas où, si". ar ig et ig sont ainsi dans le même rapport que ar yan waS “jusqu'à un jour” et yan waS “un jour” (v. § 2.1).

3.1.2. Chleuh ar kiġ “jusqu'à ce que” ; ce n'est qu'une variante du précédent, dans laquelle l'élément k représente peut-être ka" seulement"(cf.§3.1.4,note,et §3.2.1). Ex.: ar N gis iTṛuh kṛaḍ waḍan nḥ sa, ar kih  iŽi, yawi tiġrsi s Ših aNi6 “il va y passer trois ou sept nuits, jusqu'à ce qu'il soit guéri, il emporte un animal en offrande à ce saint" =“et lorsqu'il est guéri, il emporte...”

3.1.3. Chleuh ar kud Na “jusqu'au moment où” : iġ t Swan, aŽin-t ar kud Na iKa kra, zud mraw wuSan, ukan nawi-d lme Lmin “lorsqu'ils l'ont arrosé [le sol] ,ils le laissent jusqu'au moment où il a passé un peu de temps, par exemple dix jours, alors nous amenons les artisans” = “et après avoir attendu un peu, dix jours par exemple, nous amenons les artisans”. L'élément kud signifie “moment” (cf. ġakud aN“à ce moment-là”) et il peut commuter avec un véritable nom comme luqt“moment”:ar luqt Na “jusqu'au moment où”. Na est le déterminant normalement employé en chleuh pour noter ce qui est virtuel ou indéfini :“Jusqu’au moment (quelconque, encore non défini) que".

3.1.4. Kabyle ar mi et al mi “jusqu'au moment où” : ṭṭəsəġ, ar mi d ukw ig ufig-d iman iw yəkkəs akw  wəqṛaḥ ənni  “j'ai dormi, jusqu'au moment où je me suis réveillé, je me suis trouvé la douleur avait totalement disparu” = “et à mon réveil (A.Picard: si bien qu'en me réveillant) la douleur avait disparu”. Dire qu'on a dormi jusqu'au réveil n'apporte évidemment aucune information : l'essentiel du message est que la douleur avait alors disparu ; toutefois ar mi assure un enchainement que mi “lorsque ”-par ailleurs très usité-n ‘aurait pas réalisé. Bien que T'analyse de ar mi soit moins claire que celle du chleuh ar ig, on peut reconnaitre dans mi le support de détermination i, accompagné d'un indéfini m(?).

De même qu'il existe des propositions relatives nominales, la proposition introduite par ar mi peut être dépourvue de verbe et comporter la particule prédicative d “c'est” ; yəğğa-tən ad əṛwun əlḥif. ar mi d azəkka nni, izəmɛəd yakw əlhw"əlṭa-s "il les laissa se rassasier de malheur. Jusqu'au moment où c'est le lendemain, il réunit tous ses parents". On trouve du reste sans ar mi d, dans le même texte : azekka nni, yəṛğa gmas  “le lendemain, son frère attendit".

3.1.5.Chleuh ayLiğ “jusqu'au moment (défini) où”: ar izGr, ayLig ilkm tuẒumt n wasif imil yakw i-d fLas ungi “il traversait, jusqu'au moment où il atteignit le milieu du lit de la rivière [encore à sec], alors le flot se précipita sur lui” = “il se mit à traverser et, lorsqu'il atteignit le milieu..."La conjonction ayLig diffère des précédentes en ce qu'elle ne comporte pas la particule ar "jusqu'a". Le support de détermination ay "ce" (connu dans ayad "ceci",ayNa" cela",etc.),ici déterminé par Li qui lui donne une valeur définie, se présente comme l'antécédent d'une proposition relative en tête de laquelle figure la particule de relation g "dans": ay Li g ilkm “ce (défini) dans (quoi) il atteignit"= “la situation (réellement vécue) dans (laquelle) il atteignit". Cette construction est tout à fait parallèle à celle qu'on trouve dans :  tigMi Li ġ iLa “la maison (définie) dans (laquelle) il est”. La phrase doit donc être entendue ainsi : “il était en train de traverser, processus pendant lequel il atteignit le milieu", ou encore : “ il n'avait pas interrompu la traversée quand il atteignit le milieu”.

3.2. Avec subordination immédiate du verbe.

Au lieu de régir un élément nominal, la particule ar ou ses variantes peuvent introduire elles-mêmes le verbe.

3.2.1. Touareg  har “jusqu'à” (parler des Iwllemmeden): à côté de har nakk “jusqu'à moi”, on trouve: e llaan eddi har d-inkar aləs wa inn-asan .. . “ils avaient pris place ici jusqu'au moment où cet homme se leva, il leur dit...”=“ils étaient ici, lorsque cet homme se leva et leur dit...”La notion de continuité peut s'estomper au point que har ne marque plus guère qu'une succession d’événements : igl-addu har d-osa amenokal “il partit et le chef vint”. Aussi M. Prasse, dans son dictionnaire, a-t-il réparti les emplois de cette conjonction sous plusieurs rubriques : “1) jusqu'à ce que ; 2) de sorte que; 3) lorsque; 4) seulement lorsque; 5) et. ”On remarquera qu'ici aussi la tournure prend aisément une valeur restrictive : "'seulement lorsque”; cf.§3.1.2 et § 3.1.4,note.Dans les exemples cités, le verbe est à l'accompli (prétérit) et aucune particule n'accompagne har (le d qui apparaît dans les deux phrases est la particule d'orientation, satellite du verbe).

3.2.2.Chleuh et kabyle ar d “jusqu'à ce que”: chleuh ar t gRun ar d't kuLu grun, asin-t “ils les ramassent [les pommes de terre] jusqu'à ce qu' ils les aient ramassées, ils les emportent” = “et lorsqu'ils les ont ramassées, ils les emportent”;-kabyle nəkkWənt(i) an-nəčċ ar d nərwu “nous, nous mangerons jusqu'à ce que nous soyons rassasiées"(variante: alamma nrwa, avec l'accompli). Le verbe est ici à l'aoriste, auquel se substitue parfois l'inaccompli (aoriste intensif), quand on veut préciser explicitement l'aspect. Au contraire de ce qui a lieu en touareg avec har, la particule ar est flanquée d'un élément d qui doit avoir son origine dans la particule prédicative d “c'est” : le kabyle dit encore, dans les formules de serment, a həqq rəbbi, ard win! “par Dieu, c'est bien celui-là ! ”tout comme il dit w-ə!ļh, ar d iṛuḥ! “par Dieu, il partira ! Il est vrai que la particule prédicative d est normalement suivie d'un nominal, mais l'aoriste (ou l'inaccompli) jouerait ici le rôle d'un nom conjugué, comme il le fait par exemple en chleuh dans yufad Duġ “il vaut mieux que je parte” (“le fait que je parte est meilleur”). En somme, ar d signifierait "jusqu'au point où c'est (cela)”, “il n'y a pas d'interruption avant (cela)”, d'où son emploi, entre autres circonstances, dans les serments : cf. la nuance impliquée par le français "c'est comme si c'était fait !”

4. Tous les exemples cités présentent un procès B qu'ils situent au terme d'un déroulement continu. Dans les cas les plus clairs, ce déroulement est celui d'un précédent procès A:  A dure jusqu'à B. Mais on a vu que le lien entre A et B est parfois beaucoup plus lâche: on peut marquer une pause devant ar ig, ar kig,ayLig,etc.,en chleuh, ou devant ar mi,etc. en kabyle, tout comme on le fait devant ig "si", Lig “lorsque” (chleuh) ou devant mi “lorsque” (kabyle).Les éditeurs des textes ont été sensibles à ces arrêts: ruḥənt. (alinéa) ar mi d əbbWədənt s ahham, yənna-Yasent wargaz ennsent.            Ce qui importe en définitive, c'est de montrer qu'un même ensemble-le récit-présente la séquence A, B et que l'on passe de la phase A à la phase B: telle est la fonction de la préposition ar (et var.) et des diverses conjonctions qui ont été passées en revue.

On comprend alors que ce mode d'enchainement soit particulièrement bien représenté dans les contes, où il joue un rôle comparable aux "et puis, et alors" qui émaillent les récits français, surtout dans la langue parlée. Bien que le berbère dispose d'autres procédés, quelques chiffres permettront de mesurer le succès de celui-là. Dans un conte de 255 lignes, "Le singe et le pêcheur", publié par A. Mouliéras, on ne relève pas moins de 25 exemples de ar mi. Cette conjonction apparait 11 fois devant une proposition nominale: ar mi d azəkka  yiwən (sic)“jusqu'au lendemain”(6 exemples), en face de azəkka yiwən (1 exemple); -ar mi d iḍ“jusqu'à la nuit"(2 exemples) et ar mi d dəg-giḍ “jusque dans la nuit”(1 exemple), en face de iḍ agi “cette nuit” (3 exemples); -ar mi ḍ yibbwass “jusqu'à un jour"(I exemple),en face de yibbwass “un jour” (3 exemples); - ar mi t-tS aməddit “jusqu'au soir”(1 exemple),en face de taməddit ənni “ce soir-là” (2 exemples). Dans 14 cas, ar mi est suivi d'un verbe à l'accompli.

5. Dès le début de cet exposé ( §1),j'ai suggéré que les particules ar,ar mi,etc. prenaient dans une certaine mesure la place d'une conjonction de type “et", qui manque au berbère. Mais, dans cet ensemble cohérent que constitue la langue, on peut aussi admettre un rapport entre les procédés de liaison et le système verbal. Or le verbe berbère est organisé pour noter l'aspect. Il ne situe pas l'événement dans le temps ; il présente le procès soit comme une opération habituelle ou en cours, saisie en tout cas avant son terme, soit comme un tout achevé : d'où l'opposition entre un inaccompli (“aoriste intensif”) et un accompli (“prétérit”), auxquels s'ajoute une forme non marquée, l'aoriste. Il est dès lors naturel que l'on soit attentif, dans le récit d'une suite d'événements, à la relation qui s'établit entre le déroulement de l'un et le surgissement de l’autre : A durait, jusqu'au moment où B eut lieu. Plus généralement, puisque le verbe ne donne aucun repère temporel, il n'est pas inutile de marquer la continuité qui, d'un procès au suivant, assure la cohérence et l'unité du texte. A cela concourent précisément les diverses particules qui viennent d'être étudiées.

On pourrait peut-être expliquer de la même façon l'usage que certains parlers font de ar comme particule de l'inaccompli. En chleuh, cette particule obéit désormais à des automatismes grammaticaux qui imposent, par exemple, ar iTaZal "il court", à l'exclusion de iTaZal; mais en kabyle ar manifeste encore une intention du locuteur: ar ləḥḥun, ar lə ḥḥun, ar ləḥḥun, ar mi iṛuḥ ad inəesef yiḍ, walin taftilt ambɛid "ils marchaient continument, continûment, continument, jusqu'à ce que la nuit fut  allée à son milieu, ils virent un lumignon au loin". On insiste ici sur la continuité de cette marche. De plus, bien que l'emploi de ar avec l'inaccompli n'entraine pas nécessairement celui de armi, leur association dans une même phrase est assez révélatrice de leur valeur.

 

Notes :

 

1.J-B.Chabot,Recueil des inscriptions libyques,Paris,1940,1.

2.RIL 2,ligne 8. 3.On a pourtant signalé d devant verbe en libyque,ce qui pose un probleme:RIL 3,

ligne 12;v.J.G.Février,“Que savons-nous du libyque?",Revue africaine, C(1956),p. 270.

4.A. Roux,La vie berbère par les textes,I,Paris,1955,p.84,n° 55.-La notation des auteurs cités ici a été modifiée.Pour les parlers marocains, j'ai adopté une graphie systématique, dans laquelle les majuscules représentent les consonnes tendues. Pour le touareg et le kabyle, je m'en tiens à une graphie plus empirique; il n'y a pas place ici pour une étude critique des problemes qu'elle souleve.

5.A.Roux,Récits,contes et légendes berbères en tašelhit. Rabat, 1942,p.21,n° XIV,parler des Akhsass.

6.A.Roux,Récits...,p. 75,n° XCIX,parler des Guedmioua.

7. A.Roux,Récits...,p.69,n° XCIII,parler des Guedmioua.

8.A.Roux,Récits...,p.68,n° XCII,parler des Guedmioua.

9. Enquête personnelle, encore inédite, à partir de l'ouvrage de M.H.Frei,Le livre des deux mille phrases, Genève, 1953. Phrase hors série.

10. Même enquête, phrase numéro 1257.

11. A.Picard,Textes berbères dans le parler des Irjen, Kabylie, Algérie, I, Alger,1958,p.130, n° 39,11.6-7.

12. ar peut donc apparaitre en tête d'un énoncé: je remercie mes auditeurs kabyles de I'E.P.H.E. de me l'avoir rappelé.

13. Sur les supports de détermination,v.L.Galand,“Types d'expansion nominale en berbere",Cahiers Ferdinand de Saussure (Genève), 25 (1969),83-100(= Mélanges H. Frei).

14. Texte inédit communiqué par P.Galand-Pernet, que je remercie. Parler des Demsira.

15. La traduction de i par “ce” n'est proposée qu'à titre indicatif. Les supports de déter-mination ont une valeur très générale, qui se prete à toute sorte d'emplois.Dans certains cas,on observe pourtant une relative spécialisation; par exemple le chleuh emploie volontiers i avec référence au lieu: man i ? “quel endroit?”, “où?”, ġid “ici”, etc.

16.A.Roux,La vie berbère...,p. 44, n° 19, parler des Chtouka. ar kih est ici la variante régulière de ar kig.

17. A. Roux,La vie berbère....,p.9,n° 1,parler des Ait Brayyim.

18. J'emploie les termes “déterminant”, “déterminé”, par référence au rapport syntagma-tique: Na détermine kud,luqt, etc. J'emploie les termes “défini”, “indéfini”, par référence à la valeur que peut conférer un déterminant; de nombreux parlers chleuhs opposent ainsi Li et Na: luqt Li “le moment défini, passé dans la réalité"/luqt Na “un moment non défini, un moment qui pourrait arriver". Certains nominaux sont par eux-mêmes indéfinis: yan “un, quelqu'un”, kra “quelqu'un, quelque chose".

19. A.Picard,Textes berbères...,p.80,n° 24,1.31.-Un autre emploi de ar mi est illustré par l'exemple suivant, emprunté à Sr Louis de Vincennes et J. M.Dallet, Initiation à la langue berbère (Kabylie),I, Fort-National, 1960,p. 126: ar mi tfukk ššəġ"l is i ts həllşəġ “(c'est) jusqu'au moment où elle a eu fini son travail que je l'ai payée"-"c'est seulement lorsqu'elle a eu fini ...” Sur la connotation “seulement”, cf.le chleuh ar kig,3.1.2,et le touareg har,$3.2.1.

20. J. M.Dallet,Contes kabyles inédits, lère série,Fort-National,1963,p.187.

21. J. M. Dallet,Contes kabyles inédits,p.187.

22.E.Destaing,Textes berbères en parler des Chleuhs du Sous,Paris,1940,p.3,n° I, parler des Aksimen.-ayLigrenvoie à un moment particulier, défini,appartenant déjà au réel (sur l'élément Li, v. note 18); au contraire ar (k)ig ($§3.1.1 et 3.1.2) et ar d(§3.2.2) annoncent un moment encore indéfini ou virtuel, soit qu'il se situe dans l'avenir, soit qu'il se reproduise en une série d'exemplaires dont aucun n'est mentionné en particulier: ar iSwa Luz ayLig sul ur Lin waman “il arrosa(it) les amandiers jusqu'au moment où il n'y eut plus d'eau” (référence à un moment unique du passé)/ar iSwa Luz ar kig sul ur Lin waman “il arrose les amandiers jusqu'au moment où il n'y a plus d'eau”

(référence à l'un quelconque des cas où l'on procède à l'arrosage); je dois ces exemples à M. M. Allaoui,parler des Irhchan. On observe la meme distinction entre Lig au moment défini ou” et ig “au cas où”, kud Na “au moment quelconque ou".Sous des formes diverses, elle se retrouve dans d'autres parlers,notamment en touareg. Il s'agit d'une opposition fondamentale: le défini et l'indéfini sont au nominal ce que l'accompli et l'inaccompli sont au verbe. En chleuh,on obtient diverses combinaisons en jouant tantôt sur la conjonction,comme dans les phrases qui viennent d'être citées,tantot sur le verbe: Maġn aQryan ayLiġ gisn ngan ifQirn sa "ils échangerent des coups de feu jusqu'au moment (historiquement défini) où les anciens en eurent tué (accompli) sept"/tGut-ak Ifhamt ayLig a tnQa mDn "ton intelligence est considérable au point (réellement atteint) ou elle tue (inaccompli) les gens" (A. Roux, Récits...,p.26. n° XXI,parler des Akhsass).

23. Ce n'est pas le seul cas où une même particule de relation peut introduire un nom ou un verbe:v. P.Galand-Pernet,"Préposition et subjonction: quelques faits berbères", Comptes rendus du G.L.E.C.S.,VIII,38-41 (7 janvier 1959).

24.K.-G. Prasse, Vocabulaire touareg: Tawalləmmət de l'Est-Francais à base de maté-riaux fournis par Akhməduw ag-Khamidun,Kəl-3ghlal,Copenhague,1970,239 pp.Je remercie M.Prasse de m'avoir permis de consulter cet ouvrage qui n'est pas encore diffusé en librairie.

25. K.-G.Prasse,Vocabulaire touareg, p. 148.-Le kabyle peut employer ar avecl'accompli, dans des formules de serment: w-ə!!h, ar təfra ddəεwa!"par Dieu,l'affaire est close!”(Sr Louis de Vincennes et J.M.Dallet,Initiation à la langue berbère, p. 143).

26. A. Roux,La vie berbère...,p.64,n° 36,parler des Guedmioua.

27.Sr Louis de Vincennes et J. M. Dallet, Initiation à la langue berbère, p.125.

28.Sr Louis de Vincennes et J. M. Dallet, Initiation à la langue berbère,p.143.

29.Variante:w-əllh, ar d ad iruh! Sr Louis de Vincennes et J. M.Dallet,ouvr. cité,p.143.

30.A. Mouliéras,Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie,Texte kabyle, 2ème partie,Paris,1897,p.114.

31.Il arrive que la préposition (v. $2.2 et note) ou la conjonction apparaisse en tete de la phrase: ar d uRiġ, rzig ludu (A. Roux, Récits..., p.19,n° IX,parler des Akhsass)"Je reviens: je ne suis plus en état de pureté" (le renard prend ce prétexte pour s'enfuir, alors qu'on l'invite à faire la prière). Ici l'élément A n'est pas explicite;la continuité qu'on désire noter s'établit entre la situation présente et le retour promis: cf.le présent de la traduction francaise "je reviens".

32. A. Mouliéras,Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie,Texte kabyle,2eme partie,n° LXV,pp.84-93.Je n'ai pas inclus dans le décompte l'expression ar mi təbburt (p. 92)“jusqu'à la porte".

33.J. M.Dallet,Contes kabyles inédits,p.111.

34. A la suite de cette communication, M. D.Cohen a bien voulu observer que les parlers arabes recourent fréquemment, eux aussi, aux enchaînements du type “jusqu'à ce que”. Il y aurait là, en effet, une étude à entreprendre. Il n'est pas impossible que l'une des deux langues ait influencé l'autre. On pourrait,par exemple, comparer au berbère ar d ($3.2.2)l'arabe de Tanger hatta d“jusqu'à ce que", dont le dembarrassait W. Marcais (Textes arabes de Tanger,Paris,1911,p.260):plutot que la particule berbere d'orienta-tion, à laquelle songeait W.Marcais, on serait donc amené à reconnaitre dans ce d la particule prédicative. Une telle comparaison n'exclut pas la recherche des causes internes qui ont pu favoriser les tournures de ce genre: il suffit de rappeler, à ce propos, que si l'arabe possède une conjonction w/a) "et” dont le berbère est dépourvu,son système verbal, comme celui du berbère, donne la prioritéà l'aspect.

 

Lionel Galand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut du formulaire

Bas du formulaire

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023     

Tidlisin nnien :

 

Mehenna Mahfoufi, CHANTS ET POÈMES DE LA KABYLIE DANS LA LUTTE DE LIBÉRATION, pages 1-86

 

DICTIONNAIRE_FRANÇAIS_TOUAREG_EMILE_MASQUERAY_1893.pdf

Tameddurt_n_Galilei_Bertold_Brecht.pdf, asuɣel sɣur Σ.Mezdad

TEXTES_BERBERES_DANS_LE_PARLER_DES-AIT-SEGROUCHEN_Charles_PELLAT_1955.PDF

LA_VIE_BERBERE_ PAR_ LES_TEXTES_ARSENE_ROUX_1955.PDF

Les grands symboles meditérranéens dans la poterie algérienne_JB_Moreau

SIN-NNI.PDF, par Muḥend-Uyeḥya

Culture_savante_culture_vecue_MAMMERI_Tala

Dictionnaire_Français_Kabyle_Père Huygue_1902_1903.PDF

MUHYA_Sinistri.pdf

BOULIFA_TEXTE_KABYLE_MAJ.pdf

JOURNEE_D_ETUDE_DE_LINGUISTIQUE_BERBERE_LA_SORBONNE_1989.pdf

Akken qqaren medden sɣur Mohia GEB, 1978

Berber Art_Jeanne_d'Ucel_Norman_University_Oklahoma_1942

Dictionnaire_de_proverbes_Remḍan_At_Menṣur_3eme_Edition.pdf

Ageldun-amecṭuḥ_St-Exupery_Tasaɣelt_sɣur Habib-Llah-Mansouri

Aglam-deg-wungal-n-Amer-Mezdad-Ass-nni, sɣur Ferhane Badiaa

TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

 

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023

 

 Etude :

Les véritables entraves à l’émancipation de la femme kabyle

Par  Nacer Ait-Ouali

 

            La conférence de Mohand Saïd Lechani, « La femme kabyle »[10], de 1937, répondait à un débat biaisé et polémique. Quatre-vingt-cinq ans après cet événement, des débats, toujours aussi biaisés et polémiques, ont encore lieu au sujet de la condition sociale de la femme kabyle : les conditions historiques ayant évolué, les entraves à son émancipation ont été déplacées. Une évolution, digne de ce nom, de la condition sociale de la femme kabyle et son émancipation véritable ne peuvent se concevoir que dans une organisation politique qui peut intégrer cet objectif dans son projet de société.

              Si les « spécialistes » des polémiques et des débats biaisés et stériles ont des raisons d’ignorer, ou de taire, des discours et des textes aussi pertinents que cette conférence de Mohand Saïd Lechani, il me semble important, et constructif, de réfléchir à partir de tels moments intellectuels, et de tels discours, pour mieux comprendre les enjeux sociétaux, idéologiques et politiques des débats actuels.

              En 1937, l’Algérie était sous domination coloniale française. Les victoires militaires françaises en Algérie étaient humiliantes pour les populations. Les colonisateurs avaient besoin d’entretenir leur domination par tous les moyens : économiques, intellectuels, culturels, etc. Pour maintenir le colonisé dans sa situation de dominé, il fallait l’affamer, le diminuer, lui attribuer des représentations défavorables d’un point de vue moral et idéologique. Même la littérature était mise à contribution. Ainsi, en 1921, la première édition du Grand Prix Littéraire de l’Algérie a été attribué à Ferdinand Duchêne pour ses romans, notamment Thamil’la.

              Ce roman n’a pas été primé pour ses qualités esthétiques et littéraires à moins que la production littéraire de 1920 ne fût caractérisée par une grande indigence. C’est, sans doute, le contenu idéologique de ce roman qui a dû ravir les suffrages des membres du jury. Il faut dire que cette édition de 1921 a suscité une polémique et la justice a dû se prononcer pour entériner le prix attribué. 

              Thamil'la de Ferdinand Duchêne est un procès de la société kabyle. Sous prétexte de dénoncer le sort qui est réservé à la femme par les Kabyles, il dresse un portrait dégradant pour elle et pour toute la société. Pour accréditer l’idée de « l’esclavage de la femme kabyle », le motif de la « vente » de la femme à l’occasion du mariage est employé de façon itérative jusqu’à en dégoûter le lecteur. Une idée imbécile qui repose sur l’interprétation erronée et tendancieuse du verbe « aɣ ». Mohand Saïd Lechani a répondu avec clarté à cette idée reçue chez ceux que cela arrangeait pour déconsidérer les Kabyles. Avant lui, Si Ammar Ben Saïd Boulifa a démonté la stratégie argumentaire de Hanoteau et Letourneux sur la question du statut de la femme dans la société kabyle dans son introduction de son livre Recueil de poésies kabyles (1904). Dans ce texte, Si Ammar Boulifa développe un discours qui peut contribuer à comprendre « l’aveuglement » de Hanoteau et Letourneux, ainsi que celui de Ferdinand Duchêne.    

« L’étude de la femme est plus complexe qu’on ne le croit ; il y a là une question si délicate et si difficile à pénétrer qu’elle échappe, presque, à l’examen de tout étranger. Si observateur, si perspicace soit-il, nous estimons que cet étranger peut à peine, vu les mœurs de la société kabyle, soupçonner ce qui se passe au sein de la famille. C’est certainement là qu’il faut chercher la raison qui fait que la femme kabyle est peu ou mal connue et l’ignorance où l’on est de son rôle exact. »    

              Ferdinand Duchêne et ses amis colonialistes, ainsi que leurs « amis » parmi les colonisés, ne semblaient pas préoccupés par le statut de la femme, en France, qui n’était pas vraiment évolué. Du fait de la colonisation, même le statut défavorable de la femme française dans le droit n’était pas accessible à la femme kabyle. Dans un premier temps, le statut de la femme kabyle était celui du droit coutumier (les qanouns) avant qu’il ne soit modifié en 1931 pour le rapprocher du statut de droit musulman des autres femmes algériennes[11] ; l’administration coloniale substitua au droit coutumier, positif, un droit divin immuable.       

              Il est utile, ici, de rappeler que la femme française a dû attendre 1965 pour avoir le droit d’ouvrir un compte bancaire en son nom propre. Elle n’avait pas non plus le droit d’occuper un emploi sans l’accord de son mari. Avant 1907, elle ne disposait même pas de son salaire qui revenait de droit à son mari. Elle n’avait pas le droit de passer le bac jusqu’en 1924 (sauf dérogation). Ce n’est qu’en 1938 que l’incapacité juridique de la femme a été levée : elle pouvait enfin se faire délivrer une pièce d’identité sans l’autorisation du mari ! Le droit de vote, pour elle, est arrivé après la seconde guerre mondiale. Ces quelques éléments donnent une idée de l’état des droits de la femme en France lorsque Ferdinand Duchêne braquait son regard de colonisateur sur la condition de la femme kabyle. D’autres « intellectuels » du même bord, imités par des colonisés aliénés, ou en quête de reconnaissance de la part des maîtres du moment, ont dû attaquer de tous les côtés sans s’interroger sur leur légitimité.

               Dans sa conférence, Mohand Saïd Lechani voulait « reprendre une à une, les exagérations et les affirmations sans fondement répandues sur le compte de la femme kabyle et essayer de les confronter avec la réalité. » Il voulait partir de la réalité de son vécu, ou proposer un point de vue intérieur, non épouser le point de vue extérieur des Européens qui discouraient sur la question comme le faisaient certains Kabyles qu’il encourageait à explorer, simplement, près de chez eux, la vie sociale.

              Le conférencier commence par interroger la relation de ses parents pour déconstruire cette représentation imbécile de la femme kabyle victime d’esclavagisme. Il parle ensuite du pouvoir qu’ont les femmes dans la société kabyle en s’appuyant sur son observation de la vie sociale dans son village.

              « L’opinion publique aime les hommes forts, les hommes de tête, ceux qui ne reculent devant rien et qui prennent eux-mêmes leurs décisions, mais chacun croit être cet homme fort que l’influence de la femme n’arrive pas à courber sous sa volonté, alors que tous ou presque tous la subissent volontairement sans s’en apercevoir. C’est que, comme je le disais tout à l’heure, la femme kabyle aime faire croire à l’homme qu’il est le maître tout puissant même quand elle le mène par le bout du nez. »

              Il rappelle aussi que c’est le plus souvent la femme qui est la trésorière de la famille kabyle. Il aborde aussi la question des sentiments. La femme est aussi le lien au pays dans une société d’émigrés. Les parents pensent à « attacher » leurs fils au pays en les mariant jeunes.

              Mohand Saïd Lechani démonte la représentation de l’image de la femme kabyle attelée à la charrue, en la considérant comme une affabulation : « La chose a été reproduite sur une photo à la suite, vraisemblablement, d’une circonstance exceptionnelle ou d’un arrangement de mauvais goût. »

Il explique, en s’appuyant sur son vécu, pourquoi on voit l’homme sur un âne tandis que la femme marche à pied, pour déconstruire un autre cliché.

« En Kabylie, la femme ne monte pas sur un âne. Elle se considérerait diminuée si elle employait comme monture l’animal sur lequel on juche les pécheresses. « Dans les grandes familles, écrivent Hanoteau et Letourneux, la coupable est renvoyée ignominieusement dans sa famille montée sur un âne et conduite par un nègre. » Combien de fois, ma mère m’a recommandé de ne pas faire monter mes petites sœurs sur l’âne alors que j’étais petit. « Elles ne se marieraient pas, me disait-elle. » »

              Taos Amrouche rapporte une anecdote qui conforte cette représentation de l’âne en Kabylie dans son dernier roman, Solitude, ma mère.

              « - Aména, dans notre village, il y avait une femme dépourvue d’attraits qui s’appelait Touêla. Elle ressemblait à un échalas, et, pour comble, elle louchait. Elle ne m’en disait pas moins (pour m’inciter à ne pas me mettre en frais pour ton père ni pour quiconque) : « Au temps de ma jeunesse, quand j’avais une joue blanche comme neige et l’autre vermeille comme sang, je n’avais pas besoin pour plaire, de tant me fatiguer ; il me suffisait de descendre de mon âne pour trouver un mari ! » Or, chacun sait que l’âne, en pays kabyle, n’est pas une monture reluisante ! Fais-en ton profit, Aména. » (Ed. Frantz Fanon, Tizi Ouzou, 2018, p. 61)

Mohand Saïd Lechani dément aussi une autre idée reçue : la claustration de la femme en Kabylie ; une pratique en vogue dans la bourgeoisie seulement.

              Le sujet de l’héritage est aussi abordé dans cette conférence. Il est rappelé que « la femme kabyle depuis l’islamisation de l’Algérie a toujours hérité selon la loi coranique. » Mohand Saïd Lechani parle de la décision de l’exhérédation de la femme prise lors d’une réunion de tribus en Kabylie en 1748 dans des circonstances particulières. Il expose la contrepartie due à la femme par les héritiers mâles. Cette décision d’exhérédation a sans doute été facilitée par des croyances primitives comme celle que rapporte Jean Servier.

« Dans les conceptions du nord de l’Afrique, le corps humain à l’image de l’univers est formé de couples. Le mot qui désigne la « personne » avec le sens réfléchi est dans les parlers berbères un masculin pluriel iman. Il est habité par deux âmes : une âme végétative nefs et une âme subtile ou souffle rruh.

              A l’âme végétative correspondent les passions et le comportement émotionnel, elle est portée par le sang, son siège est dans le foie.

              A l’âme subtile ou souffle correspond la volonté, elle circule dans les os, son siège est dans le cœur.

[…]

              Nnefs, l’âme végétative est le principe venu de la mère ; erruh l’âme subtile, vient de l’Invisible.

              Dans l’union sexuelle, l’homme accomplit un acte de possession, analogue à celui du laboureur qui prend possession d’un champ, par le tracé du premier sillon. La terre fournit la matière nécessaire, mais la graine disposée porte en elle la mystérieuse fécondité venue de l’Invisible qui la fait germer, au lieu de pourrir. De là, par exemple, une conséquence importante dans les institutions : la femme ne peut prendre possession de la terre. Elle ne peut labourer ; en conséquence, pendant longtemps, elle n’a pu prétendre à un héritage foncier, ceci à l’encontre des différentes interprétations du droit musulman, aux termes desquelles la femme peut hériter d’une part égale à la moitié, au tiers, ou au quart de la part de l’héritier mâle. Nous en verrons d’autres conséquences par la suite. Il n’y a à la base, aucun « mépris » pour la femme, simplement la conséquence d’une certaine conception du monde et de la place de l’homme dans le monde. » (Les Berbères, Ed. PUF, coll. Que sais-je ?, Paris, 1990, p. 71-72.)  

               Pour Mohand Saïd Lechani, « il n’y a pas un problème de la femme, comme il n’y a pas un problème de l’enfance, comme il n’y a pas un problème de l’homme. Il y a un problème social qui regarde à la fois l’homme, la femme et l’enfant et qui embrasse non seulement toute la famille, mais tout le pays. » La condition de la femme kabyle est un élément d’une problématique globale. Il rappelle aussi que la Kabylie était régie par des Kanouns qui ne sont pas d’essence religieuse, qui peuvent donc évoluer.

Pour conclure, il répond à une question d’un débat de l’époque sur le statut des Algériens : « Mais que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est ni le statut français, ni le statut musulman qui, comme par l’effet d’une baguette magique, rendraient heureuses nos femmes, nos mères et nos sœurs. La vraie réforme est celle qui modifiera le genre de vie ou la manière de penser. La vraie réforme est d’ordre économique et culturel. »

Mohand Saïd Lechani, né en 1893, a pris part à ce débat, de son temps, en apportant des éclaircissements sur certains points, en posant des questions et des hypothèses. La femme kabyle suscite toujours des débats, comme celui sur la question de l’exhérédation, comme pour oublier le fond du problème des droits de la femme kabyle. Celle-ci subit la loi algérienne, d’essence musulmane, qui lui accorde les droits d’héritage de la femme musulmane selon la loi coranique depuis l’indépendance du pays. Comme c’est une loi religieuse, considérée par les croyants comme divine, on n’ose pas la remettre en cause : pourtant, elle lèse la femme dans ses droits comparés à ceux de l’homme, non seulement en matière d’héritage mais aussi en terme d’existence sociale et de libertés.

Si, à son avènement, la loi coranique pouvait constituer une avancée pour la femme dans des tribus où on enterrait des filles vivantes par peur du « déshonneur », elle était régressive dans un pays où une femme pouvait régner et commander. A l’invasion de l’Afrique du nord par les Arabes, un grand nombre de tribus berbères avaient à leur tête une reine, Dihya, surnommée par les envahisseurs arabes la « Kahina ».

Depuis l’islamisation de ce qui est devenu l’Algérie, les droits de la femme de ce pays sont déterminés par une loi religieuse arabe datant du 6ème siècle. Toute révolte contre ces commandements relève de l’hérésie pour les croyant(e)s. La femme kabyle vivant en Europe jouit des mêmes droits que les citoyennes des pays de ce continent, celle vivant en Amérique jouit des mêmes droits que les citoyennes des pays américains : l’homme kabyle vit avec ces lois européennes et américaines sans problème. Le problème de la femme kabyle en Algérie est donc d’ordre culturel non d’ordre biologique.

Dans sa conclusion, Mohand Saïd Lechani a dit : « La Kabylie ne peut plus vivre sur des Kanouns que les Kabyles auraient eux-mêmes modifiés s’ils disposaient d’une organisation pour ce faire. » C’était déjà une évidence en 1937. Aujourd’hui encore, le problème se pose dans les mêmes termes : le « logiciel » idéologique en service en Algérie est incompatible avec une émancipation véritable de la femme dans ce pays. La femme kabyle ne peut avancer dans la conquête de ses droits et son émancipation que dans une Kabylie qui peut le décider elle-même, et à l’aide d’un « logiciel » idéologique nouveau et compatible avec un projet d’émancipation véritable.

 

                                                                                              Nacer Ait-Ouali

     

             

 

 

La conférence de Mohand Saïd Lechani, « La femme kabyle »[12], de 1937, répondait à un débat biaisé et polémique. Quatre-vingt-cinq ans après cet événement, des débats, toujours aussi biaisés et polémiques, ont encore lieu au sujet de la condition sociale de la femme kabyle : les conditions historiques ayant évolué, les entraves à son émancipation ont été déplacées. Une évolution, digne de ce nom, de la condition sociale de la femme kabyle et son émancipation véritable ne peuvent se concevoir que dans une organisation politique qui peut intégrer cet objectif dans son projet de société.

Si les « spécialistes » des polémiques et des débats biaisés et stériles ont des raisons d’ignorer, ou de taire, des discours et des textes aussi pertinents que cette conférence de Mohand Saïd Lechani, il me semble important, et constructif, de réfléchir à partir de tels moments intellectuels, et de tels discours, pour mieux comprendre les enjeux sociétaux, idéologiques et politiques des débats actuels.

En 1937, l’Algérie était sous domination coloniale française. Les victoires militaires françaises en Algérie étaient humiliantes pour les populations. Les colonisateurs avaient besoin d’entretenir leur domination par tous les moyens : économiques, intellectuels, culturels, etc. Pour maintenir le colonisé dans sa situation de dominé, il fallait l’affamer, le diminuer, lui attribuer des représentations défavorables d’un point de vue moral et idéologique. Même la littérature était mise à contribution. Ainsi, en 1921, la première édition du Grand Prix Littéraire de l’Algérie a été attribué à Ferdinand Duchêne pour ses romans, notamment Thamil’la.

Ce roman n’a pas été primé pour ses qualités esthétiques et littéraires à moins que la production littéraire de 1920 ne fût caractérisée par une grande indigence. C’est, sans doute, le contenu idéologique de ce roman qui a dû ravir les suffrages des membres du jury. Il faut dire que cette édition de 1921 a suscité une polémique et la justice a dû se prononcer pour entériner le prix attribué. 

Thamil'la de Ferdinand Duchêne est un procès de la société kabyle. Sous prétexte de dénoncer le sort qui est réservé à la femme par les Kabyles, il dresse un portrait dégradant pour elle et pour toute la société. Pour accréditer l’idée de « l’esclavage de la femme kabyle », le motif de la « vente » de la femme à l’occasion du mariage est employé de façon itérative jusqu’à en dégoûter le lecteur. Une idée imbécile qui repose sur l’interprétation erronée et tendancieuse du verbe « aɣ ». Mohand Saïd Lechani a répondu avec clarté à cette idée reçue chez ceux que cela arrangeait pour déconsidérer les Kabyles. Avant lui, Si Ammar Ben Saïd Boulifa a démonté la stratégie argumentaire de Hanoteau et Letourneux sur la question du statut de la femme dans la société kabyle dans son introduction de son livre Recueil de poésies kabyles (1904). Dans ce texte, Si Ammar Boulifa développe un discours qui peut contribuer à comprendre « l’aveuglement » de Hanoteau et Letourneux, ainsi que celui de Ferdinand Duchêne.    

« L’étude de la femme est plus complexe qu’on ne le croit ; il y a là une question si délicate et si difficile à pénétrer qu’elle échappe, presque, à l’examen de tout étranger. Si observateur, si perspicace soit-il, nous estimons que cet étranger peut à peine, vu les mœurs de la société kabyle, soupçonner ce qui se passe au sein de la famille. C’est certainement là qu’il faut chercher la raison qui fait que la femme kabyle est peu ou mal connue et l’ignorance où l’on est de son rôle exact. »    

Ferdinand Duchêne et ses amis colonialistes, ainsi que leurs « amis » parmi les colonisés, ne semblaient pas préoccupés par le statut de la femme, en France, qui n’était pas vraiment évolué. Du fait de la colonisation, même le statut défavorable de la femme française dans le droit n’était pas accessible à la femme kabyle. Dans un premier temps, le statut de la femme kabyle était celui du droit coutumier (les qanouns) avant qu’il ne soit modifié en 1931 pour le rapprocher du statut de droit musulman des autres femmes algériennes[13] ; l’administration coloniale substitua au droit coutumier, positif, un droit divin immuable.       

Il est utile, ici, de rappeler que la femme française a dû attendre 1965 pour avoir le droit d’ouvrir un compte bancaire en son nom propre. Elle n’avait pas non plus le droit d’occuper un emploi sans l’accord de son mari. Avant 1907, elle ne disposait même pas de son salaire qui revenait de droit à son mari. Elle n’avait pas le droit de passer le bac jusqu’en 1924 (sauf dérogation). Ce n’est qu’en 1938 que l’incapacité juridique de la femme a été levée : elle pouvait enfin se faire délivrer une pièce d’identité sans l’autorisation du mari ! Le droit de vote, pour elle, est arrivé après la seconde guerre mondiale. Ces quelques éléments donnent une idée de l’état des droits de la femme en France lorsque Ferdinand Duchêne braquait son regard de colonisateur sur la condition de la femme kabyle. D’autres « intellectuels » du même bord, imités par des colonisés aliénés, ou en quête de reconnaissance de la part des maîtres du moment, ont dû attaquer de tous les côtés sans s’interroger sur leur légitimité.

 Dans sa conférence, Mohand Saïd Lechani voulait « reprendre une à une, les exagérations et les affirmations sans fondement répandues sur le compte de la femme kabyle et essayer de les confronter avec la réalité. » Il voulait partir de la réalité de son vécu, ou proposer un point de vue intérieur, non épouser le point de vue extérieur des Européens qui discouraient sur la question comme le faisaient certains Kabyles qu’il encourageait à explorer, simplement, près de chez eux, la vie sociale.

Le conférencier commence par interroger la relation de ses parents pour déconstruire cette représentation imbécile de la femme kabyle victime d’esclavagisme. Il parle ensuite du pouvoir qu’ont les femmes dans la société kabyle en s’appuyant sur son observation de la vie sociale dans son village.

« L’opinion publique aime les hommes forts, les hommes de tête, ceux qui ne reculent devant rien et qui prennent eux-mêmes leurs décisions, mais chacun croit être cet homme fort que l’influence de la femme n’arrive pas à courber sous sa volonté, alors que tous ou presque tous la subissent volontairement sans s’en apercevoir. C’est que, comme je le disais tout à l’heure, la femme kabyle aime faire croire à l’homme qu’il est le maître tout puissant même quand elle le mène par le bout du nez. »

Il rappelle aussi que c’est le plus souvent la femme qui est la trésorière de la famille kabyle. Il aborde aussi la question des sentiments. La femme est aussi le lien au pays dans une société d’émigrés. Les parents pensent à « attacher » leurs fils au pays en les mariant jeunes.

Mohand Saïd Lechani démonte la représentation de l’image de la femme kabyle attelée à la charrue, en la considérant comme une affabulation : « La chose a été reproduite sur une photo à la suite, vraisemblablement, d’une circonstance exceptionnelle ou d’un arrangement de mauvais goût. »

Il explique, en s’appuyant sur son vécu, pourquoi on voit l’homme sur un âne tandis que la femme marche à pied, pour déconstruire un autre cliché.

« En Kabylie, la femme ne monte pas sur un âne. Elle se considérerait diminuée si elle employait comme monture l’animal sur lequel on juche les pécheresses. « Dans les grandes familles, écrivent Hanoteau et Letourneux, la coupable est renvoyée ignominieusement dans sa famille montée sur un âne et conduite par un nègre. » Combien de fois, ma mère m’a recommandé de ne pas faire monter mes petites sœurs sur l’âne alors que j’étais petit. « Elles ne se marieraient pas, me disait-elle. » »

Taos Amrouche rapporte une anecdote qui conforte cette représentation de l’âne en Kabylie dans son dernier roman, Solitude, ma mère.

« - Aména, dans notre village, il y avait une femme dépourvue d’attraits qui s’appelait Touêla. Elle ressemblait à un échalas, et, pour comble, elle louchait. Elle ne m’en disait pas moins (pour m’inciter à ne pas me mettre en frais pour ton père ni pour quiconque) : « Au temps de ma jeunesse, quand j’avais une joue blanche comme neige et l’autre vermeille comme sang, je n’avais pas besoin pour plaire, de tant me fatiguer ; il me suffisait de descendre de mon âne pour trouver un mari ! » Or, chacun sait que l’âne, en pays kabyle, n’est pas une monture reluisante ! Fais-en ton profit, Aména. » (Ed. Frantz Fanon, Tizi Ouzou, 2018, p. 61)

Mohand Saïd Lechani dément aussi une autre idée reçue : la claustration de la femme en Kabylie ; une pratique en vogue dans la bourgeoisie seulement.

Le sujet de l’héritage est aussi abordé dans cette conférence. Il est rappelé que « la femme kabyle depuis l’islamisation de l’Algérie a toujours hérité selon la loi coranique. » Mohand Saïd Lechani parle de la décision de l’exhérédation de la femme prise lors d’une réunion de tribus en Kabylie en 1748 dans des circonstances particulières. Il expose la contrepartie due à la femme par les héritiers mâles. Cette décision d’exhérédation a sans doute été facilitée par des croyances primitives comme celle que rapporte Jean Servier.

« Dans les conceptions du nord de l’Afrique, le corps humain à l’image de l’univers est formé de couples. Le mot qui désigne la « personne » avec le sens réfléchi est dans les parlers berbères un masculin pluriel iman. Il est habité par deux âmes : une âme végétative nefs et une âme subtile ou souffle rruh.

A l’âme végétative correspondent les passions et le comportement émotionnel, elle est portée par le sang, son siège est dans le foie.

A l’âme subtile ou souffle correspond la volonté, elle circule dans les os, son siège est dans le cœur.

[…]

Nnefs, l’âme végétative est le principe venu de la mère ; erruh l’âme subtile, vient de l’Invisible.

Dans l’union sexuelle, l’homme accomplit un acte de possession, analogue à celui du laboureur qui prend possession d’un champ, par le tracé du premier sillon. La terre fournit la matière nécessaire, mais la graine disposée porte en elle la mystérieuse fécondité venue de l’Invisible qui la fait germer, au lieu de pourrir. De là, par exemple, une conséquence importante dans les institutions : la femme ne peut prendre possession de la terre. Elle ne peut labourer ; en conséquence, pendant longtemps, elle n’a pu prétendre à un héritage foncier, ceci à l’encontre des différentes interprétations du droit musulman, aux termes desquelles la femme peut hériter d’une part égale à la moitié, au tiers, ou au quart de la part de l’héritier mâle. Nous en verrons d’autres conséquences par la suite. Il n’y a à la base, aucun « mépris » pour la femme, simplement la conséquence d’une certaine conception du monde et de la place de l’homme dans le monde. » (Les Berbères, Ed. PUF, coll. Que sais-je ?, Paris, 1990, p. 71-72.)  

 Pour Mohand Saïd Lechani, « il n’y a pas un problème de la femme, comme il n’y a pas un problème de l’enfance, comme il n’y a pas un problème de l’homme. Il y a un problème social qui regarde à la fois l’homme, la femme et l’enfant et qui embrasse non seulement toute la famille, mais tout le pays. » La condition de la femme kabyle est un élément d’une problématique globale. Il rappelle aussi que la Kabylie était régie par des Kanouns qui ne sont pas d’essence religieuse, qui peuvent donc évoluer.

Pour conclure, il répond à une question d’un débat de l’époque sur le statut des Algériens : « Mais que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est ni le statut français, ni le statut musulman qui, comme par l’effet d’une baguette magique, rendraient heureuses nos femmes, nos mères et nos sœurs. La vraie réforme est celle qui modifiera le genre de vie ou la manière de penser. La vraie réforme est d’ordre économique et culturel. »

Mohand Saïd Lechani, né en 1893, a pris part à ce débat, de son temps, en apportant des éclaircissements sur certains points, en posant des questions et des hypothèses. La femme kabyle suscite toujours des débats, comme celui sur la question de l’exhérédation, comme pour oublier le fond du problème des droits de la femme kabyle. Celle-ci subit la loi algérienne, d’essence musulmane, qui lui accorde les droits d’héritage de la femme musulmane selon la loi coranique depuis l’indépendance du pays. Comme c’est une loi religieuse, considérée par les croyants comme divine, on n’ose pas la remettre en cause : pourtant, elle lèse la femme dans ses droits comparés à ceux de l’homme, non seulement en matière d’héritage mais aussi en terme d’existence sociale et de libertés.

Si, à son avènement, la loi coranique pouvait constituer une avancée pour la femme dans des tribus où on enterrait des filles vivantes par peur du « déshonneur », elle était régressive dans un pays où une femme pouvait régner et commander. A l’invasion de l’Afrique du nord par les Arabes, un grand nombre de tribus berbères avaient à leur tête une reine, Dihya, surnommée par les envahisseurs arabes la « Kahina ».

Depuis l’islamisation de ce qui est devenu l’Algérie, les droits de la femme de ce pays sont déterminés par une loi religieuse arabe datant du 6ème siècle. Toute révolte contre ces commandements relève de l’hérésie pour les croyant(e)s. La femme kabyle vivant en Europe jouit des mêmes droits que les citoyennes des pays de ce continent, celle vivant en Amérique jouit des mêmes droits que les citoyennes des pays américains : l’homme kabyle vit avec ces lois européennes et américaines sans problème. Le problème de la femme kabyle en Algérie est donc d’ordre culturel non d’ordre biologique.

Dans sa conclusion, Mohand Saïd Lechani a dit : « La Kabylie ne peut plus vivre sur des Kanouns que les Kabyles auraient eux-mêmes modifiés s’ils disposaient d’une organisation pour ce faire. » C’était déjà une évidence en 1937. Aujourd’hui encore, le problème se pose dans les mêmes termes : le « logiciel » idéologique en service en Algérie est incompatible avec une émancipation véritable de la femme dans ce pays. La femme kabyle ne peut avancer dans la conquête de ses droits et son émancipation que dans une Kabylie qui peut le décider elle-même, et à l’aide d’un « logiciel » idéologique nouveau et compatible avec un projet d’émancipation véritable.

 

Nacer Ait-Ouali

     

 

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023     

Tameslayt :

 

AWALEN  i d-greɣ deg ungal-inu aneggaru cwiṭ yeffeɣ

Sɣur Σmer Mezdad

 

Aberrikmuc : panthère noire

Akacyṛ : caserne

Abbεeder : fougueux

Adefrir : groupe, ensemble de personnes

Adekket : quiétude

Admam : gouvernail

Adrug : mystère

Afaḍaḍ : éclaireur

Afeḥtelli : homme injuste, infâme, méchant, odieux, sauvage

Afenqar : croc

Afensu : falot, fanal, phare

Aferqus : saltimbanque

Aflili : tempête

Aɣaṭɣaṭ : corneille

Aǧen : gène

Aɣerdas : crinière

Aɣetes : décision

Agulaz : loup

Ankicar : jaanissaire

Aɣuruf : bouclier

Aherruy : bélier (mâle ovin non châtré)

Aherwel : amble

Ajemmer : fente

Akmez : cochenille

Akkuẓu : haine

Aldac : fatigue physique

Amazɣel : volonté

Amdaz : joie

Ameɣdus : chrétien

Amessakul : caravanier

Amezgelif : géant

Amẓiw : monstre

Amẓiwan : monstreux

Amɣuz minerai

Amiccaw : espion = aqiqac, aɣalli, amiccaw, amḍiε

Amjali : aventurier

Ammad : récoltes

Amrud : canon

Amsat : botte

Amulli : célibataire (endurci)

Amteɣwi : détenu

Amusnak : mathématicien

Amuzzu : loyauté, sincérité

Amẓiw :  monstre

Anecfu : mémoire

Angi : courant (eau)

Aratar : sequin

Armay : fatigue

Arukkim : fermenté

Aseksel : petite fenêtre

Aselɣu : communication, information

Asfugan : muscles, musculature

Asfusker : commerce

Asmeg : esclave

Asugen, asugnen : imagination

Asukeḍ : rut

Asulef :  salut, secours, occasion, circonstance,

Aṭaf : virage

Atlaɣ : alezan

Aṭubǧi : canonnier

Awaǧǧi : otage

Awalal, abeḥri : marin

Awlelli : aube, point du jour

Awṣif : eunnuque

Axut : animal, bête

Azellemcir : fourmilion

Aẓemlelli : contrainte

Aẓref : argent (métal)

Dded : coller, adhérer

Ḍeggen: toiturer

Buɣdeddi  : devenir violent, agressif

Faɣaɣ : faim, misère

Γuded : sacré

ggursel : dur, coriace, rassis, rénitent [être]

Ičeεčeε : choucas

Ḍebbej :  impatient, pressé [être]

Iden : dans, dedans

Imiẓwel : récalcitrant

Isilit : plafond

Laqec : apostropher

Nderruẓ, andurreẓ : errer, nomadiser, errance, nomadisme

Ngeẓwer : se cabrer

Nzeg : durer

Qelled : forcer, imposer, obliger

Rjen : vicié, défectueux, corrompu

Rmi : fatigué [être]

Saden : accepter

Senṭew : éjecter, projeter

Snarmet : se plaindre, gémir

Sɣel : désigner, signzler montrer du doigt, indiquer

Tabaḍliwt, taxeerubt : caroubier

Tabrajqa : brouhaha

Tabukert : paume, éminence thénar

Tacihant : bascule, balance

Taḍallit : dépassement, injustice

Tafekkact, tafegact : lampe alimentée par huile dʼolive

Taferḍast : arme à feu à percussion centrale

Tagrumya :canyon

Taɣdeft : capital (le)

Tamdert : madrier, ensouple carrée

Tamerwast : dette

Tamezdayt : société

Tamqellect : bagatelle

Tanga : matière

Tanureft : faveur, redevance, dette

Taremɣa : terreur

Tasaḍeft : torche, flambeau

Tanaskart : fabrique (usine)

Tawemmamt : pouvoir, fonction (de maire)

Tazelɣa n yidmaren :clavicule

Tazmixt : harde

Tazeṭaṭ : taxe, octroi, droit de passage, droit dʼentrée

Taẓulli : armement

Ticallewt : apathie, indolence, nonchalance

Tidri : tronçon, tronc

Tiferyelt : lame

Tiɣedlest : persécution

Tilzemt : devoir

Tisumga : esclavage

Tizeɣt : calibre, taille

Ubriz : farine de glands et dʼorge

Ulḍac : yoldach

Wwel : désirer

zɣel : furieux, virulent, véhément [être]

Σenneǧ : trôner, être bien en évidence

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023

Les poèmes : 

Sin  ‘isefra

sɣur Ziri At-Mεemmer

Cceḥ i tidderγelt

 

Tira-w akken bγunt gerrzent

Ccγel yeqqel-asen d lemmud

Γur-sen akk ddzent berzent

Nekk mačči d dda Lmulud

 

Ayen uriγ akken ibγu yili

Qqaren-as wagi ur yessin

Aswir akken ira yuli

Γur-sen nekk mačči d Yasin

 

Akken i d iyi-ihwa a d-smueyteγ

Ad as-d-kkeγ akk ssya d ssya

Amzun deg iman-iw i kkateγ

Γur-sen nekk mačči d Muya

 

Γur-sen ttifxir ad ssusmeγ

Γas ul-iw tamurt tera-t

Amzun ma εundeγ usmeγ

Nekk ur lliγ d Ferat

 

 

Daγen akken bγuγ ssefruγ

Qqaren-as yesefra ul-is

Γur-sen yif-it ad ttruγ

Nekk ur lliγ d Lewnis

 

D at twuri emmleγ seg wul

Wigi i d-uddreγ usawen

Fiel akk amdan ma yeggull

Ur bγiγ ad iliγ d yiwen

 

D nekk kan i bγiγ ad iliγ

Yerna aql-iyi kan d nekk

Γas tugim-iyi, ur γelliγ

Ur d iyi-tettekksem acemmek

 

Nekk daγen ulac ad awen-kkseγ

Ur rriγ aya d iswi

Ayen zemreγ ad wen-t-fkeγ

Γas kenwi ur d awen-yehwi

 

Acku riγ ur tuksanem

Talli mačči akka ad nili

Lemmer di lehhu tessnem

Ass-a ad nedder di tlelli

 

Ad k-id-nesnulfu

 

Qqel-asen d mraw am Yasin

Neγ if imyura n Marikan

Γur-k ttwanebbhent-d temqessin

D ta i tawenza i d ak-fkan

Ad tinige yiwen ur k-yessin

Γer laxert asmi ad tbeddle amkan

Ay agezzam n tismin

Iulfan fell-ak ay tekkan

 

Llan wid d-itekksen tiwermin

Llan wid d-itekksen reffu

Kečč akken i sen-yehwa ad k-semmin

Lfal-ik ad as-necfu

Ijenniwen ad k-id-samin

Kker ddem-d asafu

Ay agezzam n tismin

Ulac-ik ad k-id-nesnulfu

Ziri At-Mεemmer

 

 

Retour en haut

Numéro 123  Janvier 2023     

 


LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

 

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked wid i d-yefkan afus.

ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ, ⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⵥⵓⵔⴻⵏ “ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵉ  ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ, ⴰⴼⵓⵙ.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  07/02/2023               mardi 7 février 2023

 

 

 [1] Amusnak : mathématicien

[2] Aǧen : gène

[3] Asugen, asugnen : imagination

[4] Amẓiwan : monstreux

[5] Tagrumya : canyon

[6] Abbεeder : fougueux

[7] Agulaz : loup

[8] Buɣdeddi :  devenir violent, agressif

[9] Tazelɣa n ʼidmaren : clavicule

[10] Dans, Mohand Saïd Lechani, Ecrits berbères, Ed. FNAR, Paris, 1996, p. 119-136.

[11] Diane Sambron, « L'évolution du statut juridique de la femme musulmane à l'époque coloniale », dans Histoire de la justice 2005/1,  N° 16, p. 123-142.

[12] Dans, Mohand Saïd Lechani, Ecrits berbères, Ed. FNAR, Paris, 1996, p. 119-136.

[13] Diane Sambron, « L'évolution du statut juridique de la femme musulmane à l'époque coloniale », dans Histoire de la justice 2005/1,  N° 16, p. 123-142.