ayamun

CyberRevue de littérature berbère

20 ème année

Numéro 101 Mai 2019

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose :  « UΣKIF » taceqquft umezgun sɣur Muḥend At Iɣil, ammud wis 2

 

) L'évocation :  Tahar Djaout, une œuvre prémonitoire, La symbolique de la canicule, par M. Lakhdar Maougal

 

3°) L'article : : le prestige intact de la langue tamazight, par Aumer U Lamara, écrivain,

in Le Matin du Vendredi 16 novembre 2018

4°) Tidlisin nniḍen, en PDF :   tidlisin nniḍen

 

5° ) L’étude : ASNULFU N WAWALEN YEBNAN ƔEF USUDDEM DEG UKATAR N UZRAR ASUDDMAN

(Néologie basée sur la dérivation dans le cadre d’une série dérivationnelle)

sɣur : D.Messaoudi

6°) Le poème  :  « Zedɣeɣ tamdint yelha wul », sɣur Ǧamal at-Uwdiε

 

7° ) Toutes  les rubriques :

 

  

Retour en haut

Numéro 101 Mai 2019

 

Le  texte en prose :

 

UƐKIF

taceqquft umezgun, sɣur AIT IGHIL Mohand

 

Tikti tettwakkes-d seg tceqquft “Fin de partie”, yura Samuel Beckett

 

Aḥric wis 2

 

YEKCEM-D UBABAT.

 

Ababat Cfiɣ ass amezwaru, asm’ i d-usiɣ ar da.

Megduda Anida a Lḥaj?

Amɛallem, akken yeţnuddum Efk-as ddwa-ines a Megduda, ad igen!

Ababat Teẓriḍ amek qleɣ d amerkanti?

Amɛallem Nniɣ-am, efk-as ddwa ad iruḥ!

Megduda Ur sefqaɛ iman-ik. Ula d baba-k yebɣa ad yehder, a t-neǧǧ a d- yehder neɣ ala! Ur ẓriɣ a Lḥaj.

Ababat Asm’ i d-usiɣ d mmi, isbuci-yi umɛallem.

Megduda Acu txeddmeḍ?

Ababat Qelɛeɣ teẓẓuɣ. Megduda Deg tebḥirt. Ababat Ih bdiɣ deg tebḥirt. Megduda Amek i k-yeqbel?

Ababat, yesken-as-d mmi-s Iɣaḍ-it mmi, wa. Megduda Umbeɛd, i tmeṭṭut-ik, ur d-tedda ’ra neɣ...? Ababat Xati ufiɣ-ţ-id da.

Megduda Anida?

Ababat Deg uxxam.

Megduda Ihi taksawt tanehrawt.

Ababat Kem daɣen ahat a d-temlileḍ zzher yecban wa.

Megduda Kemmel, kemmel. Amek i trebḥeḍ.

Ababat Umbeɛd a m-d-kemleɣ. Tura ilaq ad suɣ ddwa-inu.

 

A D-YAKI UMƐALLEM. AD YEFFEΓ UBABAT.

 

 

ASAYES w-03 (AMƐALLEM MEGDUDA)

 

Amɛallem Acu yebɣa?

Megduda Iteddu a yi-d-yeḥku amek yuɣal d amerkanti. (tasusmi).

Amɛallem Umbeɛd, amek yeqqel d amerkanti, yeḥka-yam-d?

Megduda Xati.

Amɛallem Iwac?

Megduda Imekta-d dwa-ines, iruḥ.

Amɛallem Ula d Rebbi iɣuc-ikem.

Megduda Ma d baba-k yeţxemmim akken niḍen.

Amɛallem Amek?

Megduda Yenna-yi-d tesɛiḍ zzher.

Amɛallem Wacu zzher tesɛiḍ? Aql-ikem gar umɣar d umeɛdur. (tasusmi) Zuɣer-iyi ddaw ṭṭaq, ad waliɣ tafat. (Megduda tzuɣer aceryul ddaw ṭṭaq). Tferḥeḍ kra deg dunit-im?

Megduda ...

Amɛallem Tecfiḍ asmi i m-selmadeɣ amek ara tezuɣreḍ aceryul? Mačči d abrid neɣ sin i qrib tesseɣliḍ-iyi. Cwiṭ-cwiṭ armi tlemdeḍ. Γur-neɣ i neḍsa. Ussan-nni cfiɣ-asen nefreḥ aṭas.

Megduda Nezmer a d-nini. Amɛallem Ugaɣ yuli wass. Megduda Mačči, d ṭlam.

Amɛallem Steqsaɣ-kem-id ma yuli wass, mačči ma d ṭlam. Nekk d ameɛdur deg yiḍarren-iw, kem d tameɛdurt deg ’qerruy.

Megduda Γef wakken i k-id-saḥeɣ.

Amɛallem Yeldi ṭṭaq?

Megduda Ibelleɛ.

Amɛallem Amek i tɛelmeḍ ihi tella tafat.

Megduda Kečč, d ameɛmac teẓriḍ belli mačči d ṭlam. Nekk... (yerfa)

Amɛallem Waqil ur tekkiseḍ ara lizar i ṭṭaq?

Megduda Ur yekkis ara. Amɛallem Ihi kkes-it teldiḍ-t! Megduda Iwac ara t-ldiɣ?

Amɛallem Iwac i ţ-tbelɛeḍ?

Megduda Akken ur d-ikeččem ara uɣebbar. I kečč, iwac ara t-ldiɣ?

Amɛallem Akken ad d-yekcem yiṭij.

Megduda Ma d iṭij kan, ad kkseɣ liẓar icaḍ.

 

MEGDUDA TEJBED LIẒAR. TESSEṬΓAR ACERYUL ZDAT YIṬIJ.

 

Amɛallem Ldi ṭṭaq. Quand-même.

Megduda Iwac?

Amɛallem Akken ad sleɣ i ssut n lebḥer.

Megduda Ur s-tessaleḍ ara.

Amɛallem Iwac?

Megduda Axater ires.


 

Amɛallem Ḥuseɣ i usemmiḍ.

Megduda Terniḍ teqqareḍ-d ldi ṭṭaq!

 

YESLA I BABA-S ITEŢRU.

 

Amɛallem Anwa akka i iteţrun?

Megduda A tafeḍ d lḥaj.

Amɛallem Anwa lḥaj?

Megduda Baba-k.

Amɛallem Acu i t-yuɣen akka mi iteţru? (yeţɛeyyiḍ) Baba!... Baba! (tasusmi)

Wali kan ma yesla-d!

 

MEGDUDA TEƐNA LJIHA ANSA I D-YEŢAS SSUT.

 

Megduda Yesla-d, ih.

Amɛallem I tikkelt tamezwarut mi sawleɣ, neɣ i tis-snat?

Megduda Ur ẓriɣ ara.

Amɛallem Ahat yesla-d i tikkelt tamezwarut.

Megduda Ur nezmir a neɛlem.

 

YEḤBES SSUT N YIMEṬṬAWEN.

 

Amɛallem Waqil yeḥbes imeṭṭawen. Wali kan acu ixeddem.

 

MEGDUDA TESFAQED.

 

Megduda Iteṭṭeḍ aḍad-is.

Amɛallem Wissen ma yeswa ddwa-ines?

Megduda Dayen. Amɛallem Sellem fell-i! Megduda Acu?

Amɛallem Ih, sellem fell-i.

Megduda Acu?

Amɛallem Ur tebɣiḍ ara? (tasusmi) Suden-iyi deg twenza-w.

Megduda Ur ţsellimeɣ fell-ak la deg twenza, la anda niḍen. Twalaḍ acu bɣiɣ a d-iniɣ. Uuuuuh! Anda newweḍ.

Amɛallem Ihi awi-d afus-im.

Megduda Rien du tout! Ula d afus-iw ur k-id-takkeɣ ara! Wala!

Amɛallem Ula d afus-im tugiḍ a yi-ţ-id-tefkeḍ? Megduda Walu, ur bɣiɣ ara akk a k-id-nnaleɣ. Amɛallem Awi-d ihi aqjun-nni apupi.

Megduda Winna a k-t-id-awiɣ. (Inuda ɣef uqjun. Yufa-t. Yewwi-t-id) Axx, wa xdem yid-s ayen tebɣiḍ. Ma tebɣiḍ ad fɣeɣ,ad fɣeɣ.

 

Amɛallem Dayen ur tuḥwajeɣ ara.

Megduda Testehzayeḍ fell-i? Amɛallem Temmugeḍ i wanect-a. Megduda ...

Amɛallem Tfeqɛeḍ?

Megduda Hhehh, heheh!

Amɛallem Ur feqqeɛ ara. Tura a kem-id-sfehmeɣ. Di tazwara, bɣiɣ ad msalameɣ yid-m,umbeɛd teggumaḍ. Uɣaleɣ sutreɣ-kem a yi-d-tefkeɣ afus- ikm, tugiḍ. Syin akkin, nwiɣ zemreɣ ad afeɣ ayen bɣiɣ deg uqjun-a apupi. Mi yi-d-yuɣal laɛqel, xziɣ ciṭan

Megduda U nekk, da deg tlemmast, acuɣer ara testehziḍ yess-i?

Amɛallem Akka, d ta i d dunit.

Megduda Rju ad fɣeɣ, rju.

Amɛallem Anda?

Megduda Ad ruḥeɣ ɣer cicma. “A cwal deg ’durar d swaḥel, yeɣleb-it win yellan seg umnar ɣer zdaxel”.

 

MEGDUDA TEFFEΓ.

 

Amɛallem Akka ih, akka i tebna dunit, wa ɣef wa. (yekkes-d tamucwart seg ljib, yeţurar yess)Taswiɛt a tqeddmeḍ, taswiɛt a twexreḍ. Tikkwal a teţruḍ ur teẓriḍ acuɣer, neɣ a teţruḍ akken ur teţaḍsaḍ ara. Neɣ a tdewwer teswiɛt, a teneqlab fell-ak, a tayseḍ zun fell-ak i tres dunit, zun icc-nni deg uqerruy-ik i yella, azger d kečč. Din-din ad tḥulfaḍ s leḥzen. (ad ibeṭṭen tamucwart, a ţ-yerr ɣer ljib). Ula d lxir ur ssineɣ a t-xedmeɣ: ul yebɣa ma d rray ulac. (tasusmi, yerfa). Xemmet ay ijeḥmam, xemmet! Miḥmalet, milḥaset! Rebbebet akkin, nadit fell-i anda niḍen. (ires-d ar laɛqel-is).

Nwala akk, taggara n wayen nesɛedday tban deg tazwara n tudert-nneɣ, maɛna neţɛemmid neţkemmil. Ad ɛerḍeɣ ad selkeɣ iman-iw weḥd-i. (yeţxemmim) Ad serḥeɣ iman-iw ɣer lqaɛa, ad zuɣreɣ iman-iw s yifassen- iw alamma d ṭṭaq. Akka meqqar ad ţekleɣ, ad zemreɣ ad iliɣ iman-iw deg uxxam ur ţagadeɣ ara. (iserreḥ i yiman-is ar tɣerɣert). Ilaq ad awḍeɣ ɣer ṭṭaq, ilaq daɣen ad d-sbeddeɣ iman-iw, ad sikkdeɣ ɣer berra, ad ḥusseɣ i ubeḥri yeţsuḍu-d ɣef wudem-iw.

 

AMƐALLEM DEG UGNES IZUΓUR IMAN-IS. TEKCEM-D MEGDUDA DEG UFUS TEṬṬEF KRA TKACIYIN D LKAS WAMAN. MI T- TWALA, TESRES LKAS D TKACIYIN, TEZUΓER-D ACERYUL, TEṬAFAR DEFFIR-S. TESSIKKID DEG-S, FIḤEL MA IWALA-Ţ

UMƐALLEM.

 

Amɛallem Teḍra yid-i am uṭufan i d-yesnulfayen dunit-is, yesnulfay-d imeddukal yeţurar, yeţmeslay yid-sen, ɣas yiwen ur ifehhem acu i d-

 

yeqqar, ma d neţa d yiman-is yeẓra. Akken i s-yenna Shakespeare: Ili neɣ ur ţili! D wa i d asteqsi. (tasusmi) Akka zemreɣ ad qleɣ amendad ula i baba.

Megduda Qaren-as: Mi yuker ḥedreɣ, mi yeggul umneɣ.

Amɛallem Deg zgelli kem da?

Megduda ...

Amɛallem Ur ẓriɣ ssut ara xedmeɣ lukan ɣliɣ

Megduda D yiwen-is acu kan, kulci yeqqen ɣer lbeɛd n umkan anda ara teɣliḍ.

Amɛallem Sefhem iman-im!

Megduda Lukan a teɣliḍ seg ṭṭaqalamma d lqaɛa, 04 n les étages. Anaɣakka?

Amɛallem Ih.

Megduda A txedmeḍ ssut akka: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, umbeɛd a d-yernu ssut Čččefff.

Amɛallem I lukan ad ɣliɣ seg sellum ɣer lqaɛa?

Megduda A txedmeḍ le contraire n umezwar. A d-tezwireḍ s Čččefff, umbeɛd a d-yernu ssut n lqerḥ Aaaaaaaaaaaaaah. Ipi situ. (tasusmi)

Amɛallem Acu teţraǧuḍ?

Megduda Menhu?

Amɛallem Kem.

Megduda Iwac?

Amɛallem Ad tesfiqed i baba.

Megduda Aɣbel d agla-w.

Amɛallem Tesɛiḍ lḥeq. Rfed-iyi-d tura, acu teţraǧuḍ?

Megduda Nwiɣ dayen teţsellikeḍ iman-ik. (iruḥ a t-id-yerfed) Ma tbeɛdeḍ fell-i d lmut ara k-yawin.

Amɛallem Ula d kem, ma tbeɛdeḍ fell-i d lmut ara kem-yawin. (tasusmi) D lmaḥel n ddwa-inu, neɣ xati.

Megduda D lmaḥel ih.

Amɛallem Awi-d ihi.

 

TEDDEM-D LKAS D TKACIYIN. TEFKA-TEN I UMƐALLEM

 

Amɛallem D aya kan?

Megduda D aya.

Amɛallem I ... Megduda Acu iiii? Amɛallem Tidak-nni

Megduda Acu tidak-nni, ticemmaɛin?

Amɛallem Ih!

Megduda Iḍelli i k-d-nniɣ fukkent.

Amɛallem Umbeɛd teţɛassaḍ deg-i ad ruḥeɣ ad-aɣeɣ?

Megduda Ur yi-d-tefkiḍ ara isurdiyen

 

 

 

YEŢLAḤAQ-D SSUT N YIWEN ICENNU

 

Amɛallem Ḥbes leɣna! Tawaɣit ideg nella terniḍ ccna.

Megduda Mačči d nekk, d baba-k.

Amɛallem In’-as ad yeḥbes!

Megduda Iwac ara yeḥbes, weh ur yesɛi lḥeq ad iɣenni ula deg uxxam-is?

Yerna yesɛa taɣect ḥlawet.

 

MEGDUDA TEDDA DEG LEHWA.

 

Amɛallem Tikkwal ţḥulfuɣ s yiman-iw, iteffeɣ-iyi laɛqel. Tikkwal ţḥssuɣ iman d Einstein. (tasusmi) I kem, amek teţḥssuḍ i yiman-im, yella kra i m- iɛejben deg dunit?

 

MEGDUDA TEDDA DEG ZZHU.

 

Megduda Kulci. Amɛallem Megduda! Megduda Hemm!

Amɛallem Megduda!

Megduda Hemm!

Amɛallem Aql-ikem yid-i neɣ... (tasusmi. Isuɣ) Megduda!

 

MEGDUDA TEDUQQES-D.

 

Megduda Acu? Kečč kif-kif-ik d win yesluɣayen taɛwint. Dacu?

Amɛallem Awi-d aqjun-nni-inu.

Megduda Tura i ţ-tḍeggreḍ.

Amɛallem Tura bɣiɣ-t. Awi-t-id!

 

MEGDUDA TEWWI-D AQJUN-NNI. SSUT N CCNA MAZAL

YEŢKEMMIL.

 

Megduda Lukan yedder uqjun-a, lukan yesseḍ. (tasusmi) Sɛu cwiṭ reḥma deg wul.

Amɛallem Acuɣer teţwalaḍ ul-iw yeqqur? Anwa ara isemḥen i wayeḍ, d nekk neɣ d nutni. I nekk, anwa sutreɣ ad yesɛu reḥma ɣur-i, anwa, anwa? Ula yiwen. Nekk, refdeɣ iman-iw s yiman-iw, ur steqsaɣ ɣef ula yiwen. (tasusmi) I nekk iwumi ara d-tiniḍ lehdur-a!

Megduda Nniɣ-ak-ten-d i nella deg sin kan. (tasusmi) Ur ẓriɣ ansa ara k-d- kkeɣ akken a nezmer a nemeslay.

Amɛallem Sali-yi ad waliɣ berra!

 

 

MEGDUDA TERFED AMƐALLEM-IS, TESEJBA-T SEG ṬṬAQ.

 

Amɛallem Waqil d aqcic. Megduda Acu ixeddem. Amɛallem Iteddu yeţaqqal. Megduda Daya?

Amɛallem Xati, tura yeḥbes.

Megduda D aqcic neɣ d taqcict?

Amɛallem Iwac, tenwiḍ ur ferqeɣ ara gar-asen? (tasusmi) Waqil d aqcic.

Megduda Itura acu ixeddem?

Amɛallem Tura i m-d-nniɣ. (tasusmi) Tura yeqqim, isenned ɣef lḥiḍ.

Megduda Acu yeṭṭalay?

Amɛallem Anda ẓriɣ. Iṭalay timiṭ-is, neɣ lqaɛa. Megduda Iḥun Rebbi mačči d timiṭ-is neɣ d igenni. Amɛallem Xati, yesferfud ma yesɛa timiṭ.

Megduda D neţa i d sidna Adem.

Amɛallem Acu d l’interrogatoire-a? Ew ew ew! Weh aql-aɣ deg uxxam n lkumisar?

Megduda M’ur yi-tuḥwajeḍ ara, ad fɣeɣ.

Amɛallem Anida ?

Megduda Ad ruḥeɣ ɣer cicma.

Amɛallem Waqila din i testaḥlayeḍ tiɣimit wala yid-i. (tasusmi) Sers-iyi-d. (tesres-it-id) Tzemreḍ a truḥeḍ. (akken teţeddu ad teffeɣ, Amɛallem a s- isiwel) Awi-d aqjun-iw. (Megduda teddem-d aqjun tefka-yas-t) Akka meqqar ur sewḥaceɣ ara. (Megduda teţeddu ad teffeɣ. Isawel-as) Tessneḍ tamacahuţ-nni n ukanic?

Megduda Xati.

Amɛallem Tura am-ţ-id-ḥkuɣ: D yiwen uberkan i d-ikecmen ɣer lqahwa, yeqqen Pit-bull-ines ɣer tewwurt. Yerna-d wis-sin izuɣer akanic, yeqqen-it zdat n Pit-bull. Yekcem yeswa mi d-yeffeɣ ad yawi akanic, yufa Pit-bull yemmut. Yesteqsa zdaxel lqahwa wi’t-ilan Pit-bull, yenna-yas uberkan-nni d agla-w. “Waqil yenɣa-t uqjun-iw”.

Megduda Ula d aɛeggun ur iqebbel ara tamacahuţ-a: Pit-bull yenɣa-t ukanic.

D ta i d la blague s yiman-is.

Amɛallem Win yerra-yas-d “Dacu-t uqjun-ik?” Yenna-yas “D akanic”

Megduda Aql-i ţxemmimeɣ acu ara d-ternuḍ akken a yi-d-terreḍ ad sleɣ la blague-inek.

Amɛallem Rju ar d-fakkeɣ. Aberkan-nni yesteqsa bab ukanic: “Amek akanic ad ineɣ Pit-bull?” Win nniya-nniya, yenna-yas: “Xati, aqjun-ik mi yečča akanic-inu, yeḥsel-as deg taɣect.” Ha, ha, ha, ha.

Megduda Lukan teǧǧiḍ-iyi deg lehwa-inu axir.

Amɛallem, yefqeɛ Anaɣ nniɣ-am yakan, wa ad rnuɣ a m-t-id-iniɣ!

Megduda A lxir!

Amɛallem Teẓriḍ amek ara teqqleḍ, lukan a kem-stixreɣ.

Megduda D tin n tissist i tebɣiḍ a d-tiniḍ? (yerfa cwiṭ) Anaɣ ula d nekk nniɣ- ak yakan.

Amɛallem Belli baba-k, ɣas d ameɣbun, maɛna yeţḥibbi win ara yestehzin fell-as. Akka?

Megduda Akka. Maɛna kečč, qrib astehzi fell-i a k-yuɣal d ṭbiɛa. Aɛni, ula d lehdur-a tesmektayeḍ-iyi-tent-d.

Amɛallem Ţɛiwideɣ-am-tent-d, akken ad tzelzeḍ lbaden-im, a d-iḥerrek wul- im, a tlemdeḍ Taqbaylit. Maɛna yid-m, am win iheddren i uɛezzug.

Megduda, yeḍsa Mi teẓriḍ ur sen-selleɣ ara, acuɣer i ten-id-ţɛiwideḍ? (tasusmi) Zgelli tebɣiḍ a yi-d-tiniḍ kra. D acu-t kra-ya? Acu kan d tamɛayt- nni n tissist, nniɣ-ak dayen.

Amɛallem Xati, tura d tayeḍ.

Megduda Ihi ad uɣaleɣ d acimur (chomeur).

Amɛallem Xati, a tuɣaleḍ d tamaţart. Tessneḍ dacu i d amaţar?

Megduda A d Aqbayli i lliɣ! Neɣ d kečč i yenwan iman-ik theddreḍ s telmanit?

Amɛallem Mačči d anect-a i bɣiɣ a m-d-iniɣ.

Megduda Acu ihi?

Amɛallem Bɣiɣ a m-iniɣ, ma teṭaxreḍ, a tuɣaleḍ d tamaţart, ilaq a tissineḍ lḥikmat n umaţar. Tessneḍ-tent?

Megduda Acu, ula d amaţar yesɛa lḥikmat? Ta d tajdiṭ.

Amɛallem Amek ihi. Ulac kra deg dunit ur nesɛi lḥikma. A m-d-fkeɣ amedya.

Megduda Aha.

Amɛallem Yiwet deg lḥikmat n umakar.

Megduda Aha. Balak ahat a ɣ-tesleḥ. Anda yeẓra yiwet.

Amɛallem Ur yi-ţkupi ara! Nniɣ-am ihi: yiwet deg lḥikmat n umakar akken ad yaker ilaq ad yeɣfel bab n cci.

Megduda Welleh ar d tideţ. (tasusmi) Maɛna, ini-yi-d tura iwac ara d-issineɣ lḥikmat-a n umakar, n umaţar acu daɣen niḍen.

Amɛallem Qareɣ-am, ma staxreɣ-kem a tuɣaleḍ d tamaţart.

Megduda Nu, nu nu! Nekk ad uɣaleɣ d acimur.

Amɛallem Mazal tumneḍ d acimur ara tuɣaleḍ?

Megduda, i neţa Ẓriɣ, ur tesusumeḍ ara alamma tenniḍ-tent-id. Tenniḍ-d amaţar yesɛa lḥikmat.

Amɛallem Akka.

Megduda Dacu-tent lḥikmat-a?

Amɛallem Wala. Tamezwarut: ur yeţsetḥi m’ara yeḍleb; tis-snat: ayen i s-d- yefka yiwen ur t-iḥeqqer; tis-tlata: win ara s-d-yinin “Lleh inub” ur ifeqqeɛ ara. (tasusmi) A testɛerfeḍ.

Megduda Deg wacu, mi tessneḍ lḥikmat-a?

Amɛallem Xati! Mačči mi tent-ssneɣ kan. A testɛerfeḍ mi tent-ssneɣ ɣas akken nekk, werjin kra wass ad uɣaleɣ d amaţar.

Megduda Anect-a yiwen ur yeẓri. (tasusmi) maɛna tella yiwet.

Amɛallem Dacu-ţ?

Megduda Kečč kif-kif d leḥsayel.

Amɛallem Amek, sefhem iman-im?

Megduda Ula d lqari, ma yeqqim-d zdat-k, a s-teɛreq twaṭfa ustilu. (tasusmi)

Maɛna tqerḥeḍ-iyi s lehdur-a.

 

 

ASAYES w-04 (AMƐALLEM MEGDUDA ABABAT)

 

A D-YEKCEM BABA-S, A D-YEZZI I UBRAḤ, AD YEŢNADI ΓEF

KRA, AD YEFFEΓ.

 

Amɛallem Wali kan anda yerra!

Megduda Atan deg uxxam-is, ay argaz lɛali. (silence) Yerna amek ara ɛelmeɣ anda yerra?

Amɛallem Tbeɛ kan deffir, teqqareḍ “Minuc, minuc...” (silence) Xati, xati.

Anda telḥeq tsaɛeţ tura?

Megduda D tameddit d aya. Amɛallem Ihi, in’-as “Kut kut kut!”

Megduda Iwac?

Amɛallem Tameddit yeţarra iman-is d awtul.

Megduda Dayen yuɣal d awtul.

 

AD TEFFEΓ. CWIṬ KAN ATA YUΓAL-D UBABAT.

 

Megduda Aaaah, atan ṭfeɣ-k-id! (silence) Acu ara s-iniɣ?

Amɛallem Ur ţagad d cɣel-is. Ma isusem, in’-as a m-d-yeḥku tamacahuţ. Megduda Ḥku-d tamacahuţ-ik. Ḥku-d a Minuc-inu, ḥku-d. Uuuuh, ay awtul. Ababat Yiwen Uqbayli deg tmurt n Cinwa.

Amɛallem Am akken xussen Icinwaten alamma rnan Leqbayel ɣur-sen.

Ababat Justement, iruḥ a d-yawi ixeddamen.

Amɛallem Am akken xussen da, les chomeurs.

Megduda Eǧǧ-it ad yekfu, ula d nekk bɣiɣ a t-awiɣ. Kemmel a Minuc-inu, kemmel, uuuh, ay awtul.

Ababat Mi yewweḍ ɣer din...


 

Amɛallem Yeqres userwal-is.

Ababat Xati, axater d aseggas ajdid n Cinwa, yebɣa ad icebbeḥ iman-is s lebsa n Cinwa. Mi t-id-yuɣa ur s-d-yekfi yara. Yenna-yas ukumirsi-nni: atan da uxeyyaḍ ara t-id-ireqɛen. Yekcem, yeṭṭef-as lqis, yenna-yas: “Uɣal- d deg rebɛa wussan.” Mi zrin rebɛa wussan yuɣal; yenna-yas-d: “Semḥ-iyi kan, welleh ar mazal lebṭan n daxel. Uɣal-d deg rebɛa wussan.” Mi ɛeddan rebɛa wussan, yerna-yas-d taluft niḍen. Akken dɣa i tkemmel tmacahuţ, s rebɛa wussan.

Megduda Dacu-ţ Teqbaylit n tmachuţ?

Ababat Amek?

Megduda La morale n la blague dacu-ţ?

Ababat Kem daɣen! Weh sɛan la morale deg la Chine? (isakked ar mmi-s)

Tɛejb-ak aaaaah!

 

AD TEZZI YESS I UBRAḤ. FFΓEN.

 

Amɛallem Sukk-iyi-d akk ansa iɛedda umɣar-a.

Megduda Ula d baba-k ur yemniɛ ara, tusmeḍ deg-s. (s ustehzi) A k-d-qqareɣ daɣen “kut kut kut” neɣ minu mincu... (yeḍsa)

 

AD TEZZI YESS I UBRAḤ.

 

Amɛallem Megduda!

Megduda Acu?

Amɛallem Rnu-yi-d yiwet n dara daɣen, am tin n baba.

Megduda Eww! Deg uxxam-a, yiwen ur yeslik.

 

AD TEZZI YESS I UBRAḤ.

 

Megduda Ilaq ad ruḥeɣ.

Amɛallem Ussan-a tqerseḍ. Salwiɣ-am kan cwiṭ, atan teţɛerrijeḍ. Megduda Xati, ad ruḥeɣ a k-d-aɣeɣ ddwa. (s ustehzi) Ddaw-nniiiiii! Amɛallem Anta?

Megduda Ticemmaɛin

 

 

ASAYES w-05 (AMƐALLEM MEGDUDA ABABAT)

 

AD TEFFEΓ MEGDUDA. AD YEKCEM UBABAT YEŢAZZAL, AD YEFFEΓ. MEGDUDA A D-TEKCEM ΓEF UKURSI AM TUƐKIFT.


 

 

 

Amɛallem Acu? Acu yeḍran? Megduda Xedmeɣ laksida (accident). Amɛallem Anida?

Megduda Yewwet-iyi utraktur. Amɛallem Atraktur deg temdint. Megduda Ih.

Amɛallem Ihi d kem i t-yeɛnan ɣer yiger, mačči d atraktur i d-yudren ɣer ubrid.

Megduda D atraktur i d-yudren ɣer ubrid. Amɛallem Sebḥan Lleh! I tura amek ara nexdem? Megduda Anda ẓriɣ. Ata usiɣ-d a nefru lecɣal.

Amɛallem I kem dacu teţxemmimeḍ?

Megduda ...

Amɛallem Xati xati. Susem. Ladɣa deg dunit-im tefkiḍ-d rray, akken a tebduḍ ass-a. (tasusmi) Bon wala amek ara nexdem.

Megduda Amek?

Amɛallem Ilaq a nekteb ɣer ujernan, a nenadi ɣef win ara d-iqedcen deg uxxam.

Megduda Ur ḥsiɣ a d-naf yiwen ara d-isebren i lehmum-inek. (tasusmi) I nekk?

Amɛallem Amek kem?

Megduda I nekk acu ara xedmeɣ?

Amɛallem A d-nqelleb win ara iqedcen fell-aɣ i snin. (tasusmi) U ma yella ulac fell-as, qbel kan ad snusuɣ lɣec-iw deg-m akken nella yakan. U lexlas- im ad yeqqim. (tasusmi) Akka a tḥusseḍ s wayen ḥusseɣ, a twalaḍ acuɣer feqɛeɣ.

 

MEGDUDA A D-TBEDD, AMƐALLEM AD IWALA UR Ţ-YEWWIΓ

KRA.

.

Megduda Ẓriɣ ay amɛallem, ẓriɣ. Bɣiɣ kan a k-d-iniɣ, a testaḥlaḍ nezzeh limer a tqebleḍ lehlak-inek.

Amɛallem Ini-yi-d acu yeţxemmim wul-im.

Megduda Ayen yeţxemmim wul-iw ur iqebbel wul-ik a s-isel.

Amɛallem Maɛlic, ini-d. Anda teẓriḍ?

Megduda Awal yekran ul-iw, izedɣen ul-iw d tadukli, d tagmaţ...

Amɛallem Xati nhedder ɣef yiwen wawal, mačči sin.

Megduda Tadukli, d ayen isehlen, ur tuḥwajeḍ ara ad tnadiḍ mebɛid. Da kan zdat-k, rfed aqerruy-ik ad teţwalaḍ.

Amɛallem Anaɣ teẓriḍ ur yenqes usekkud.

Megduda Maɛna ayen tebɣiḍ teţwalaḍ-t. Zdat-k, ur ţruḥ mebɛid. Wali amek i k-d-teţmuddu iɣallen, tecbeḥ temleḥ. Xemmem fell-as,a twalaḍ amek ara sehlen, amek ara ṣfun lecɣal deg wul-ik. Ad yemyiger wul-ik d wulawen niḍen. (tasusmi) Tikkwal qqareɣ ilaq a k-ǧǧeɣ iman-ik akken a tḥusseḍ s lmizirya ara iɛerjen fell-ak. Ad twalaḍ belli tadukli tesɛa lqima.

Amɛallem Dayen a Megduda, ayen xeddmeɣ ula d nekk ur t-fhimeɣ. Iteffeɣ-d s zdaxel n zdaxel...

Megduda Maɛna...

Amɛallem Ur yi-gezzem ara lhedra. Ula d nekk ugdeɣ. Weh m’ara kem- ţsufriɣ akka tenwiḍ bɣiɣ? Labud ula d nekk ssneɣ iman-iw. Ula d nekk mɣureɣ, ur ḥsiɣ ad beddleɣ...

Megduda Si...

Amɛallem Ur ḥsiɣ ad beddleɣ s shala! Teẓrid anti tiswiɛin ţɛiceɣ? (tasusmi)  D tid anda ţqessireɣ yid-m. Sinon, teddreɣ tanumi: Nadam, adekwel, tasebḥit, d yiḍ. Weh m’ara yi-d-twalaḍ ɣliɣ neɣ sejbayeɣ seg ṭṭaq, tenwiḍ bɣiɣ ad nɣeɣ iman-iw? Ţheyyiɣ-d tarwiḥt, amek ara terfed iman-is ma truḥeḍ. (tasusmi) teḍra yid-i am win ikecmen deg lbir lqay, yeţraju melmi ara d-ldint wallen-is, ad iwali tafat, ad yeddu, deg wakal ad wesxen iḍarren- is, ad yazzel deg waluḍ, ad ineggez... M’ara ɣliɣ teţruɣ s lferḥ, axater xedmeɣ kra iman-iw. (tasusmi) Weh tenwiḍ ur fhimeɣ ara imawlan-iw, ahat d nekk i d sebba n reggi-nsen. Sliɣ i yemma yiwen wass thedder weḥd-      s, tenna: “A Rebbi kkes-iyi iḍarren i nekk, efk-iten i mmi!” (ad yeţru. Ad megren iɣallen. A d-yekcem ubabat fiḥel ma walan-t) Tura a m-d-ḥkuɣ targit-iw?

 

MEGDUDA A S-TEBRU.

 

Ababat Nooon, non non! Qimet akken tellim i tcebḥem. (tasusmi) Nniɣ-am-d yakan, ula d nekk, urgaɣ-kem.

Megduda Ffɣeɣ-d deg targit n mmi-k, kečč a yi-terreḍ ɣer zdaxel.

Ababat A m-d-ḥkuɣ amek i kem-urgaɣ?

Megduda A k-ihenni Rebbi. Ababat A k-ţ-id-ḥkuɣ i kečč. Amɛallem Ḥku-d.

Ababat Pisk, lwaḥi i teddrem deg wacḥal-aya, teţwaqnem wa ɣer wa. Acu tennim lukan a tzewjem?

 

AZAWAN N ZHU. TAGGARA

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 101 Mai 2019

L’ évocation :

 

Tahar Djaout, une œuvre prémonitoire
La symbolique de la canicule

par M. Lakhdar Maougal

 

 

      En 1983, dix années avant son odieux et horrible assassinat par une « victime de la tragédie nationale » non loin d’une plage à l’ouest d’Alger entre l’ex-domaine Borgeaud et Bains romains, Tahar Djaout publiait un recueil de treize nouvelles à la SNED ( !), sous le titre énigmatique, Les rets de l’oiseleur.

      J’avais parcouru autrefois ce recueil sans trop m’y attarder et surtout pour me désennuyer à vrai dire. J’avais alors été frappé par la récurrence de la thématique de la mort comme une espèce d’oracle d’un soupçon de prémonition. Pourtant, Tahar Djaout ne roquait pas (le jeu n’est pas zweiguien).


      Je travaillais ce faisant sur une célèbre thèse du bien connu ethnologue le capitaine Jean Servier (celui-là même qui fit identifier le corps du martyr Grine Belgacem tombé au champ d’honneur dans les Aurès en 1955) à propos du caractère mortifère de la culture de la société berbère et tentais désespérément de trouver des contre-arguments dans les expressions multiples de l’imaginaire chez les romanciers, les nouvellistes, les poètes, les aèdes et les chansonniers principalement de la Kabylie en raison de la disponibilité de textes de qualité de la littérature kabyle (
Mammeri, Feraoun, Ouary, Hadj Ali, Azzegagh, Djaout, cheikh Hasnaoui, Mhand Oumhand...), car le travail de Jean Servier avait porté sur la Kabylie principalement et sur les Aurès subsidiairement (peut-être parce que Germaine Tillon s’était spécialisée sur cette dernière région et peut-être aussi parce que chez les chercheurs français la déontologie reste de mise quand bien même les opinions restent départagées, ce que nous nous sommes bien gardés de leur emprunter).


      Voilà que tout dernièrement un professeur émérite d’une grande université étrangère, spécialiste - un vrai celui-là - d’Albert Camus, présentant de manière détaillée et élogieuse l’ouvrage dont j’ai coordonné la réalisation, à savoir Albert Camus, l’assassinat post-mortem, APIC 2004, m’a interpellé avec une bienveillante réserve pour savoir si mon objectif avoué ou occulte, malgré tout, n’était pas d’expatrier Albert Camus et de « l’éloigner du Panthéon littéraire algérien » (sic) [
Camus, Kateb, Dib, Mammeri, Fanon et l'Algérie ].


      C’est alors qu’un texte de Djaout, de cet ensemble de nouvelles, m’est subitement revenu à l’esprit pour illustrer la présence camusienne dans l’écriture algérienne post-coloniale et que, à défaut de lui faire une place « au Panthéon littéraire » (le Panthéon, le si prestigieux Panthéon, reste malgré tout un lieu de sépulture et de mort dont je suis loin d’être ni le croque-mort ni encore moins le cerbère), sa présence à fleur de texte dans l’écrit algérien, malgré des études aussi laconiques qu’expéditives, aussi légères qu’assassines, participait mieux que n’importe quel hypothétique « certificat de nationalité » ou de diplomatique « passeport » post-mortem à lui faire une place de choix dans le florilège littéraire algérien, et quel texte ! Canicule est une nouvelle, la onzième, de ce recueil et se présente comme un intertexte tendu et fort avec certains textes de Camus, Noces à Tipaza (1939), l’Etranger (1942) et Le Renégat (1957).


      D’abord, l’histoire est une histoire de « noces » dans un village du littoral ouest d’Alger adossé au Chenoua, avec l’inénarrable arrivée en autocar, avec la langoureuse mer, le soleil ardent, les fleurs amoureuses, le myrte colchique, l’enivrement aux odeurs, la sortie au café maure, la vertigineuse insolation, le débordement libidinal des danses nuptiales et des transes extatiques difficilement contenu, l’échec malheureux d’une illusoire rencontre idyllique et enfin le désespoir suicidaire d’un ratage érotique suivi d’un dépit amoureux accentué.
      La nouvelle, Canicule, fort bien construite, pastiche presque volontairement et consciencieusement certains textes de Camus, aussi bien les textes sérieux (1939 -1942) que les textes ironiques (1957). Au détour de chaque phrase, derrière chaque image ou en chaque représentation, on ne peut s’empêcher de penser au texte camusien de référence à croire que Djaout s’était livré dans cet exercice solitaire à une « partie d’échecs » d’outre-tombe avec l’ancien joueur de football de Belcourt.


      Mais là, au moins, les choses sont effectivement et logiquement établies dans la chronologie et confirmées dans l’histoire. Il n’y a pas l’ombre d’une prémonition quant à la chute du roi même en culotte à l’envers ou à la ruade du canasson désarçonnant son cavalier lubrique au risque d’indisposer la reine mante religieuse qui du haut de sa tour de Nesle est en prise avec un vulgaire pion évacuateur de macchabées. Les textes de référence camusiens sont bel et bien antérieurs à cette nouvelle tardive et furent pour certains publiés ici même à Alger avant de connaître la renommée outre mer.


      Dans cette nouvelle, les traces de la poésie djaoutienne sont encore bien visibles et fort perceptibles. Le vertigineux délire au sujet des yeux de Nouara la fille de l’instituteur, personnage énigmatique de la nouvelle qui rappelle le mythe de la Gorgone de Thésée au regard pétrifiant, semble être repris des divagations poétiques sur les yeux de la cousine aussi bien dans Solstice (1975) que dans l’Arche (1978). Le mythe amoureux diurne et solaire est bien loin d’être perséphonique.

 
      L’ombre et les ténèbres n’ont pas de place. La nouvelle est inondée de soleil aveuglant comme certaines pages de l’Etranger (1942) ou du Renégat ou un esprit confus (1957). Il semble, mais tout reste à prouver bien évidemment, que ce texte caniculaire de Djaout comme les textes camusiens aient inspiré également une histoire quelque peu semblable, campée dans une villa du bord de mer, avec le monde solaire éprouvant. Mais cette fois-ci la nouvelle plume pour être féminine n’en est pas moins talentueuse pour faire entendre les rugissements du Chenoua contenant les hurlements de la horde barbare des fous de Dieu.

 
      Cette contribution plus récente, contre témoignage pour une discorde communautaire, perdure la trace camusienne et djaoutienne du même coup dans l’écriture romanesque algérienne des années de plomb et de larmes. Reprise par le style en sa sensibilité au féminin singulier, la divagation djaoutienne prolonge et projette ostensiblement l’esthétique camusienne vers de nouvelles lectures aux réflexes enfin débarrassés des ersatz doctrinaires et jdanoviens. Et c’est tant mieux !

 

M. Lakhdar Maougal


Djaout Tahar, Canicule, in Les rets de l’oiseleur, ENAG éditions, Alger 2002, p.97-108

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 100 Mars 2019

L’article :

Le prestige intact de la langue tamazight

par Aumer U Lamara, écrivain,

in Le Matin du Vendredi 16 novembre 2018

 

« Tords ta langue comme tu peux et ainsi tu pourras parler anglais ! » (1). Qui n’a pas entendu au moins une fois cette expression, au village, dite souvent avec une certaine ironie ?

 

Dans le monde rural dans lequel nous vivions, il n’y avait aucun sentiment d’infériorité par rapport aux autres langues qui étaient dans le paysage.

Certes, le français, langue de la colonisation, était revêtu d’un prestige réel, qui se traduisait de diverses façons : l’arsenal militaire présent en tout lieu, l’hôpital qui soignait nos malades, les ingénieurs qui traçaient des routes, les avions qui survolaient nos maisons et qui pouvaient à tout instant détruire nos villages. Mais cette langue était extérieure, différente ; elle ne se positionnait pas en concurrence avec notre taqbaylit (on n’utilisait pas encore le terme tamazight).La langue la plus proche mais que personne ne parlait dans nos villages est bien évidemment l’arabe du Coran. Dans les villages où il y avait des marabouts lettrés et un imam de la mosquée, cette langue était chez eux, entourée de mystères et de pouvoirs magiques supposés. Les activités de sorcellerie et des idées rétrogrades ont terni depuis longtemps le prestige de cette langue aux yeux de beaucoup de villageois.

En 1963, notre village avait engagé un imam pour la mosquée du village et pour enseigner le Coran aux enfants que nous étions. Une fois installé, l’imam avait posé de nouvelles conditions à tajmaât  : "Sa femme étant recluse (tehjeb), et personne ne pouvait la voir, il avait exigé que les femmes du village le pourvoit quotidiennement en eau potable et en bois". Le sort de cet imam était déjà scellé, car depuis son arrivée au village, il avait lancé une industrie des amulettes (lehruz) et des pratiques magiques auprès des femmes du village. L’assemblée de tajmaât, à l’unanimité, avait décidé de le renvoyer. Nous étions plusieurs enfants présents à cette assemblée mémorable. Elle venait d’acter notre libération. Il n’y eut plus jamais d’imam au village.

Plus tard, les manipulations des islamistes de cet arabe coranique et des versets pour la prise du pouvoir et la justification des massacres des populations a définitivement disqualifié cette langue. Les prêches incendiaires du vendredi, souvent racistes et antisémites ne font que creuser le déficit de popularité.

L’entrée en scène récente de mécènes de l’informel, et narco-trafiquants, dans la construction des mosquées constitue une catastrophe de plus pour le peu de crédibilité qui restait

La langue darja (ou arabe dialectal), est perçue comme un simple outil de communication (langue véhiculaire) entre des personnes qui ne se connaissent pas, souvent dans l’espace public, en ville, au marché, etc. Un paysan de Chlef est plus explicite : "C’est au marché seulement que nous parlons darja. De retour à notre douar, nous parlons notre langue (tamazight)".

Cette langue darja n’est pas perçue comme une langue concurrente de tamazight, car elle est née dans notre pays. C’est une langue nationale qui est la synthèse de tamazight et de l’arabe des quelques tribus venues en Afrique du Nord à partir du 11eme siècle. Tout le savoir véhiculé par cette langue est la traduction, parfois mot à mot, du savoir ancestral amazigh (faune, flore, doit du sol, droit de l’eau, proverbes, charades, cosmogonie, croyances premières, médecine traditionnelle, vocabulaire des métiers d’artisanat, etc.).

Le renouveau des années 1970  

Le statut de langue orale de tamazight, qui pouvait paraître comme un handicap par rapport aux langues écrites, une forme de statut inférieur intériorisé par beaucoup d’amazighophones, par le « tamazight ur tettaru / tamazight ne s’écrit pas », a été comblé de manière extraordinaire dans les années 1970 : tamazight a un alphabet propre, le tifinagh, qui n’avait jamais disparu, et cette langue vivante est l’une des plus anciennes du bassin méditerranéen !   

La découverte à cette période, par la jeunesse, qu’il y avait des livres, des romans, des recueils de poésies écrits en tamazight, en caractères latins, a permis d’asseoir leur langue, sans complexe, parmi les autres langues du monde. Aujourd’hui, son enseignement, la profusion des publications (dictionnaires, romans, essais, livres pédagogiques et scientifiques, …) et l’intégration actuelle de claviers amazighs par les fournisseurs mondiaux de logiciels, constituent une étapes importante de cette appropriation et de son prestige grandissant.

Aujourd’hui, les langues tamazight et darja, quelles que soient les nuances régionales, ont un immense territoire national, de Tanger au Maroc à Derna en Libye, et un réservoir humain de près de 100 millions de personnes. Dans cet ensemble, la langue tamazight doit tenir sa mission de ciment unificateur pour la continuité historique du sous-continent Nord-Africain.

Pour cela, les deux langues maternelles de la population, ont leur prestige intact. Elles doivent assurer leur rôle dans tous les aspects de l’administration de chaque État, et de la vie des citoyens, notamment par

- Un enseignement de qualité, obligatoire et généralisé.

- L’utilisation dans la rédaction des textes administratifs et des actes juridiques (2)

- L’usage pratique de tous les agents de l’Etat.

- L’usage dans la vie économique et commerciale (étiquetage en fabrication, transactions, facturations, publicité, enseignes et communication, etc.).

Les indicateurs de satisfaction des enseignements de tamazight en Algérie, au Maroc et dans les zones amazighophones en Libye, partout où cette langue maternelle est enseignée, doivent orienter les actions des États pour aller vite vers cette génération attendue.

Une enquête nationale, sans trituration, devrait lever toutes les ambiguïtés sur sa réception par les élèves et pour aller dans la bonne direction.

Aujourd’hui, la vigilance et la mobilisation de notre jeunesse sont réelles et non feintes. Les politiques doivent en tenir compte. Il est illusoire de rejouer de nouveau le pourrissement et les manipulations.

A.U. L

A.       

Notes :

(1) « Ezleg iles-ik, ad thedred/tessiwled/tutlayed taglizit ! ».

(2) La France avait réglé le problème au 16eme siècle en supprimant le latin que personne ne comprenait et en le remplaçant par le français, et ainsi mettre fin aux notaires-faussaires : Ordonnance de François 1er, dite ‘’Ordonnance de Villers-Cotterêts’’, promulguée  en août 1539 : " ...Pour faciliter la bonne compréhension des actes de l'administration et de la justice ... elle impose qu'ils soient rédigés "en langage maternel français et non autrement. Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l'administration, en lieu et place du latin...". (Wikipédia)

Auteur

Aumer U Lamara, écrivain

 

 

Retour en haut

Numéro 101 Mai 2019

Tidlisin nnien :

 

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

 

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 101 Mai 2019

 

L’ étude :

ASNULFU N WAWALEN YEBNAN ƔEF USUDDEM DEG UKATAR N UZRAR ASUDDMAN

(Néologie basée sur la dérivation dans le cadre d’une série dérivationnelle)

Sɣur : D.Messaoudi

 

 

Aṭas n wawal imaynuten ay d-yettwasnulfan segmi bdan Yimaziɣen ssegmayen tutlayt-nsen. Meccan, tigti n wawalen-a ttunefken-d d uɛzilen, yerna kra deg-sen ur bnin ara ula ɣef yiqulab yellan yakan deg tutlayt-nneɣ s umata. D ayen ireggin anagraw n tutlayt akked usuddem. I lmend n waya, neɣtes ad d-nessumer tarrayt tamaynutt n usnulfu n wawalen. Tarrayt-nneɣ tres ɣef usuddem deg ukatar n yizurar isuddmanen.

GT: (*) yemmal awalen imaynuten

 

(Beaucoup de néologismes ont été crées depuis que les Amazighs ont commencé à développer leur langue. Cependant, la majorité était des mots isolés, en plus qu’ils n’étaient pas construits sur des modèles attestés dans la langue, tout parler confondu. Du coup, le système lexical se dérègle davantage et rend la dérivation anarchique. Pour cette raison, nous avons décidé de proposer une méthode de création de nouveaux mots. Notre méthode est basée sur la dérivation dans le cadre de séries dérivationnelles.

NB : (*) indiquent les néologismes)

 

IẒURAN (racines)                  IẒURAN ISUDDMANEN (séries dérivationnelles)

 

GN                                                         gen (dormir) à    taguni (sommeil) à sgen (endormir) à asgen* (dortoir) à tasgent* (berceuse)

 

R                                                            aru / ari / ara (écrire) à amaray* (secrétaire) à amaru* (écrivain) à anaray (bureau)

                                                               tira (écriture) à arat (écrit, n.) à saru* / sari*(faire écrire) à asaraw* / asaray* (écritoire, stylo)

 

ZRY                                                        zri (passer) à izri (le passé) à azray (fait de passer, passage) à amezray* (passager) amezruy* (histoire)

                                                              à amezruyan* (historique) à mezruyani* (historiquement) à amesmezruy* (historien) à azeryan* (passager, adj.)

 

GDD                                                      agdud (public, n.) à agdudan* (public, adj.) à wagdudi* (publiquement) à tagduda* (république) à amagdud* (républicain)

 

ƔMS                                                      aɣmis* (journal) à uɣmis* (journalistique) à aneɣmas* (journaliste) à seɣmes (informer) > taseɣmest* (information) à aseɣmas* (informateur) à                         taɣamsa* (journalisme)

 

                                                                                 ƔRM     aɣrem / iɣrem (cité)  amseɣrem* (citadin)  aɣerma* (civilisation)  aɣerman* (civilisationnel) ɣermani* / s tɣara teɣermant* (dune manre civilisée)

                                                                                 seɣrem* (civiliser) amuɣrim* (civilisé, adj.)

 

KYD                                                       kyed (examiner) à akayad (examen) à amakyad (examinateur) à ukyid* examiné)

NG                                                         inig (émigrer, migrer) à iminig (émigré, migrateur) à tunegt* (émigration, migration)

KL                                                          kel (marcher) à tikli (marche) à sikel (voyager) à asikel (voyage) à amessakul (voyageur)

WS                                                      ewwes (se promener) à aewwes (promenade) à imewwes (promeneur)

MḌL                                                      mel (enterrer) à tamelt (enterrement) à amaal (terre) / amaal* (monde) à amalan* (terrestre / mondial)

                                                              à tasemelt (cimetre) à asemal* (fossoyeur)

 

LW                                                        selwi* (présider) à aselway* (président) à aselwayan* (présidentiel)

 

RL                                                       rel (prêter) / rel-d (emprunter) à ameral (créancier) à ameril (emprunt) à areṭṭal (prêt)

 

ẒL                                                          li (être scial) à imeli* (scial) à meli* / s tɣara timelit* (scialement / dune manière spéciale) à talayt* (spécialité)

                                                              à sneli* (se scialiser) à tasnelit* (spécialisation)

 

QD                                                         qad / qadi (suffire / être suffisant) à taqadit* (suffisance) à s tqadit* (suffisamment)

 

QBYL                                                     sqebyel* (kabyliser) à asqebyel* (kabylisation) à aqbayli (kabyle) à tiqbaylit* (kabylité)

 

WZW                                     awaziw (volontaire) à tiwiza (volontariat) à waziwi* (volontairement)

              

WL                                                        awal (mot, langue) à tawalt* (locution) à amawal* (dictionnaire) à amsawal* (locuteur) à siwel parler) à

                                                              imsiwel* (parleur, baffle) à asawal* (téléphone) à awawal* (parolier) à ansiwel* (parloir)

 

TLY                                                        utlay (parler) à tutlayt* (langue) à amatlay s yisem n* (porte-parole) à anatlay* (parlement) à

                                                  anatlayan* (parlementaire) à timsetlayin* (pourparlers)

 

R                                                          er (voir, visionner)  à iri (vision)  à tiri (droit de voir le nouveau né)  à tirit* (vidéo) à 

                                                              timeriwt (fait de voir) à amera* (spectateur) à tamerayt* (visionneuse)

 

LF                                                        ulfu (sentir) à aulfu (sentiment) à aulfan* (sentimental)

TM                                                      uḥtam (sattendre à) à tutamt* (attente, expectation)

 

NM                                                      nem  (se  soucier)  à anam  (souciance)  à anem  (souci)  à unim*  (soucieux) arunim* (insoucieux)

 

NGR                                                      nger (éteindre, ê.  exterminé) à senger (exterminer) à asenger (extermination)  à amengur (éteint, exterminé)

 

LMD                                                      lmed (apprendre) à almud (apprentissage) à aselmad (enseignant, tuteur) à anelmad (apprenant)  asalmed* (tutoriel)

 

 

 

 (yettkemmil )

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 101 Mai 2019

Le Poème : 

 

Zedɣeɣ tamdint yelha wul

                       sɣur Ǧamal at-Uwdiε

Mqiddec Abizar

zedɣeɣ tamdint yelha wul-is
imezdaɣ-is d at nneyya
tamdint tebna ɣef tiɣilt nnig lluḍa
seg tiɣilt neţwali-d ddunit merra
iṭij m'ara d-icreq, m'ara yeɣli
asif m'ara yeḥceṛ, m'ara yelwi
tafsut m'ara d-nnunet s tizgzewt
tagrest m'ara d-tawi ageffur
tiqcicin m'ara d-gren-t s ccbaḥa-nsen-t
arrac m'ara ssirmen s wallen
seg tiɣilt, tamuɣli-nneɣ, twehha agemmaḍ akkin
kra mačči iqerεiţ-id
seg tiɣilt targit tezga...
yinwass mi d-nekker ṣṣbeḥ, naf-d yeɣli-d ṭṭlam
tamdint tkweffer...dacut akka?
nuzzel ɣer tiɣilt....tiɣilt aziɣ tekkes
d lbanka i iṭṭfen amḍiq-is
lḥiḍ yerra-d leḥjab ɣef allen
tamdint-iw tura tzedɣi-ţ lbanka
d neţat i iţṛayin ɣef at tmurt-a
targit-nneɣ d ičenčunen fiḥel ayen nniḍen
tecmet tmurt-a seg wasmi i ţ-tezdeɣ lbanka

 

sɣur Ǧamal at-Uwdiε

 

 

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  21/05/2019      mardi 21 mai 2019

 


 


 [1] menacer