ayamun

CyberRevue de littérature berbère

19 ème année

Numéro 95 Mai 2018

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Prénoms authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose : Uεkif, aḥric 2u , Samuel Beckett, asuɣel sɣur Muḥend At-Iɣil

2°) L'article : Γef tedlsit “Things fall apart”  n Chinua Achebe, Sɣur Ǧamal At-Udiε

In Le Matin du dimanche 25 février 2018

3°) La conférence : Awal ɣef ungal « Tagrest, urɣu », Sɣur Σ.Mezdad,

Asarag di tesdawit n Tuvireţ, 05/05/2018

4°) Tazwart :  « Am aggur d yiṭij, ţemsakkaden, timlilit ulac », Sɣur Σ.Mezdad,

tazwart i tedlist n Haǧira Ubacir, « Uzzu n tayri », tiẓrigin Achab, 2018

5°) Tidlisin nniḍen, en PDF :   2 tedlisin nniḍen

6° ) L’évocation : Tahar Djaout, un fils du pays, un symbole, une nouvelle inédite

7°) Le poème  :  « Tudert », asefru sɣur Ferḥat At-Sεid (Mhenni)

8° ) Toutes  les rubriques :

 

 


 

 

Retour en haut

Numéro 95 Mai 2018

 

Le  texte :

UƐKIF.

(taceqquft umezgun)

Tikti tettwakkes-d seg tceqquft “Fin de partie”, yura Samuel Beckett

Sɣur AIT IGHIL Mohand

 

Aḥric wis 2

YEKCEM-D UBABAT.

 

Ababat Cfiɣ ass amezwaru, asm’ i d-usiɣ ar da.

Megduda Anida a Lḥaj?

Amɛallem, akken yettnuddum Efk-as ddwa-ines a Megduda, ad igen!

Ababat Teẓriḍ amek qleɣ d amerkanti?

Amɛallem Nniɣ-am, efk-as ddwa ad iruḥ!

Megduda Ur sefqaɛ iman-ik. Ula d baba-k yebɣa ad yehder, a t-neǧǧ a d- yehder neɣ ala! Ur ẓriɣ a Lḥaj.

Ababat Asm’ i d-usiɣ d mmi, isbuci-yi umɛallem.

Megduda Acu txeddmeḍ?

Ababat Qelɛeɣ teẓẓuɣ. Megduda Deg tebḥirt.

Ababat Ih bdiɣ deg tebḥirt. Megduda Amek i k-yeqbel?

Ababat, yesken-as-d mmi-s Iɣaḍ-it mmi, wa. Megduda Umbeɛd, i tmeṭṭut-ik, ur d-tedda ’ra neɣ...?

Ababat Xati ufiɣ-tt-id da.

Megduda Anida?

Ababat Deg uxxam.

Megduda Ihi taksawt tanehrawt.

Ababat Kem daɣen ahat a d-temlileḍ zzher yecban wa.

Megduda Kemmel, kemmel. Amek i trebḥeḍ.

Ababat Umbeɛd a m-d-kemleɣ. Tura ilaq ad suɣ ddwa-inu.

 

A D-YAKI UMƐALLEM. AD YEFFEΓ UBABAT.

 

 

ASAYES w-03 (AMƐALLEM MEGDUDA)

 

Amɛallem Acu yebɣa?


Megduda Iteddu a yi-d-yeḥku amek yuɣal d amerkanti. (tasusmi).

Amɛallem Umbeɛd, amek yeqqel d amerkanti, yeḥka-yam-d?

Megduda Xati.

Amɛallem Iwac?

Megduda Imekta-d dwa-ines, iruḥ.

Amɛallem Ula d Rebbi iɣuc-ikem.

Megduda Ma d baba-k yettxemmim akken niḍen.

Amɛallem Amek?

Megduda Yenna-yi-d tesɛiḍ zzher.

Amɛallem Wacu zzher tesɛiḍ? Aql-ikem gar umɣar d umeɛdur. (tasusmi) Zuɣer-iyi ddaw ṭṭaq, ad waliɣ tafat. (Megduda tzuɣer aceryul ddaw ṭṭaq). Tferḥeḍ kra deg dunit-im?

Megduda ...

Amɛallem Tecfiḍ asmi i m-selmadeɣ amek ara tezuɣreḍ aceryul? Mačči d abrid neɣ sin i qrib tesseɣliḍ-iyi. Cwiṭ-cwiṭ armi tlemdeḍ. Γur-neɣ i neḍsa. Ussan-nni cfiɣ-asen nefreḥ aṭas.

Megduda Nezmer a d-nini.

Amɛallem Ugaɣ yuli wass.

Megduda Mačči, d ṭlam.

Amɛallem Steqsaɣ-kem-id ma yuli wass, mačči ma d ṭlam. Nekk d ameɛdur deg yiḍarren-iw, kem d tameɛdurt deg ’qerruy.

Megduda Γef wakken i k-id-saḥeɣ.

Amɛallem Yeldi ṭṭaq?

Megduda Ibelleɛ.

Amɛallem Amek i tɛelmeḍ ihi tella tafat.

Megduda Kečč, d ameɛmac teẓriḍ belli mačči d ṭlam. Nekk... (yerfa)

Amɛallem Waqil ur tekkiseḍ ara lizar i ṭṭaq?

Megduda Ur yekkis ara.

Amɛallem Ihi kkes-it teldiḍ-t!

Megduda Iwac ara t-ldiɣ?

Amɛallem Iwac i tt-tbelɛeḍ?

Megduda Akken ur d-ikeččem ara uɣebbar. I kečč, iwac ara t-ldiɣ?

Amɛallem Akken ad d-yekcem yiṭij.

Megduda Ma d iṭij kan, ad kkseɣ liẓar icaḍ.

 

MEGDUDA TEJBED LIẒAR. TESSEṬΓAR ACERYUL ZDAT YIṬIJ.

 

Amɛallem Ldi ṭṭaq. Quand-même.

Megduda Iwac?

Amɛallem Akken ad sleɣ i ssut n lebḥer.

Megduda Ur s-tessaleḍ ara.

Amɛallem Iwac?

Megduda Axater ires.


 

Amɛallem Ḥuseɣ i usemmiḍ.

Megduda Terniḍ teqqareḍ-d ldi ṭṭaq!

 

YESLA I BABA-S ITETTRU.

 

Amɛallem Anwa akka i itettrun?

Megduda A tafeḍ d lḥaj.

Amɛallem Anwa lḥaj?

Megduda Baba-k.

Amɛallem Acu i t-yuɣen akka mi itettru? (yettɛeyyiḍ) Baba!... Baba! (tasusmi)

Wali kan ma yesla-d!

 

MEGDUDA TEƐNA LJIHA ANSA I D-YETTAS SSUT.

 

Megduda Yesla-d, ih.

Amɛallem I tikkelt tamezwarut mi sawleɣ, neɣ i tis-snat?

Megduda Ur ẓriɣ ara.

Amɛallem Ahat yesla-d i tikkelt tamezwarut.

Megduda Ur nezmir a neɛlem.

 

YEḤBES SSUT N YIMEṬṬAWEN.

 

Amɛallem Waqil yeḥbes imeṭṭawen. Wali kan acu ixeddem.

 

MEGDUDA TESFAQED.

 

Megduda Iteṭṭeḍ aḍad-is.

Amɛallem Wissen ma yeswa ddwa-ines?

Megduda Dayen. Amɛallem Sellem fell-i! Megduda Acu?

Amɛallem Ih, sellem fell-i.

Megduda Acu?

Amɛallem Ur tebɣiḍ ara? (tasusmi) Suden-iyi deg twenza-w.

Megduda Ur ttsellimeɣ fell-ak la deg twenza, la anda niḍen. Twalaḍ acu bɣiɣ a d-iniɣ. Uuuuuh! Anda newweḍ.

Amɛallem Ihi awi-d afus-im.

Megduda Rien du tout! Ula d afus-iw ur k-id-takkeɣ ara! Wala!

Amɛallem Ula d afus-im tugiḍ a yi-tt-id-tefkeḍ?

Megduda Walu, ur bɣiɣ ara akk a k-id-nnaleɣ.

Amɛallem Awi-d ihi aqjun-nni apupi.

Megduda Winna a k-t-id-awiɣ. (Inuda ɣef uqjun. Yufa-t. Yewwi-t-id) Axx, wa xdem yid-s ayen tebɣiḍ. Ma tebɣiḍ ad fɣeɣ,ad fɣeɣ.


 

Amɛallem Dayen ur tuḥwajeɣ ara.

Megduda Testehzayeḍ fell-i? Amɛallem Temmugeḍ i wanect-a.

Megduda ...

Amɛallem Tfeqɛeḍ?

Megduda Hhehh, heheh!

Amɛallem Ur feqqeɛ ara. Tura a kem-id-sfehmeɣ. Di tazwara, bɣiɣ ad msalameɣ yid-m,umbeɛd teggumaḍ. Uɣaleɣ sutreɣ-kem a yi-d-tefkeɣ afus- ikm, tugiḍ. Syin akkin, nwiɣ zemreɣ ad afeɣ ayen bɣiɣ deg uqjun-a apupi. Mi yi-d-yuɣal laɛqel, xziɣ ciṭan

Megduda U nekk, da deg tlemmast, acuɣer ara testehziḍ yess-i?

Amɛallem Akka, d ta i d dunit.

Megduda Rju ad fɣeɣ, rju.

Amɛallem Anda?

Megduda Ad ruḥeɣ ɣer cicma. “A cwal deg ’durar d swaḥel, yeɣleb-it win yellan seg umnar ɣer zdaxel”.

 

MEGDUDA TEFFEΓ.

 

Amɛallem Akka ih, akka i tebna dunit, wa ɣef wa. (yekkes-d tamucwart seg ljib, yetturar yess)Taswiɛt a tqeddmeḍ, taswiɛt a twexreḍ. Tikkwal a tettruḍ ur teẓriḍ acuɣer, neɣ a tettruḍ akken ur tettaḍsaḍ ara. Neɣ a tdewwer teswiɛt, a teneqlab fell-ak, a tayseḍ zun fell-ak i tres dunit, zun icc-nni deg uqerruy-ik i yella, azger d kečč. Din-din ad tḥulfaḍ s leḥzen. (ad ibeṭṭen tamucwart, a tt-yerr ɣer ljib). Ula d lxir ur ssineɣ a t-xedmeɣ: ul yebɣa ma d rray ulac. (tasusmi, yerfa). Xemmet ay ijeḥmam, xemmet! Miḥmalet, milḥaset! Rebbebet akkin, nadit fell-i anda niḍen. (ires-d ar laɛqel-is).

Nwala akk, taggara n wayen nesɛedday tban deg tazwara n tudert-nneɣ, maɛna nettɛemmid nettkemmil. Ad ɛerḍeɣ ad selkeɣ iman-iw weḥd-i. (yettxemmim) Ad serḥeɣ iman-iw ɣer lqaɛa, ad zuɣreɣ iman-iw s yifassen- iw alamma d ṭṭaq. Akka meqqar ad ttekleɣ, ad zemreɣ ad iliɣ iman-iw deg uxxam ur ttagadeɣ ara. (iserreḥ i yiman-is ar tɣerɣert). Ilaq ad awḍeɣ ɣer ṭṭaq, ilaq daɣen ad d-sbeddeɣ iman-iw, ad sikkdeɣ ɣer berra, ad ḥusseɣ i ubeḥri yettsuḍu-d ɣef wudem-iw.

 

AMƐALLEM DEG UGNES IZUΓUR IMAN-IS. TEKCEM-D MEGDUDA DEG UFUS TEṬṬEF KRA TKACIYIN D LKAS WAMAN. MI T- TWALA, TESRES LKAS D TKACIYIN, TEZUΓER-D ACERYUL, TEṬAFAR DEFFIR-S. TESSIKKID DEG-S, FIḤEL MA IWALA-TT

UMƐALLEM.

 

Amɛallem Teḍra yid-i am uṭufan i d-yesnulfayen dunit-is, yesnulfay-d imeddukal yetturar, yettmeslay yid-sen, ɣas yiwen ur ifehhem acu i d-yeqqar, ma d netta d yiman-is yeẓra. Akken i s-yenna Shakespeare: Ili neɣ ur ttili! D wa i d asteqsi. (tasusmi) Akka zemreɣ ad qleɣ amendad ula i baba.

Megduda Qaren-as: Mi yuker ḥedreɣ, mi yeggul umneɣ.

Amɛallem Deg zgelli kem da?

Megduda ...

Amɛallem Ur ẓriɣ ssut ara xedmeɣ lukan ɣliɣ

Megduda D yiwen-is acu kan, kulci yeqqen ɣer lbeɛd n umkan anda ara teɣliḍ.

Amɛallem Sefhem iman-im!

Megduda Lukan a teɣliḍ seg ṭṭaqalamma d lqaɛa, 04 n les étages. Anaɣakka?

Amɛallem Ih.

Megduda A txedmeḍ ssut akka: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, umbeɛd a d-yernu ssut Čččefff.

Amɛallem I lukan ad ɣliɣ seg sellum ɣer lqaɛa?

Megduda A txedmeḍ le contraire n umezwar. A d-tezwireḍ s Čččefff, umbeɛd a d-yernu ssut n lqerḥ Aaaaaaaaaaaaaah. Ipi situ. (tasusmi)

Amɛallem Acu tettraǧuḍ?

Megduda Menhu?

Amɛallem Kem.

Megduda Iwac?

Amɛallem Ad tesfiqed i baba.

Megduda Aɣbel d agla-w.

Amɛallem Tesɛiḍ lḥeq. Rfed-iyi-d tura, acu tettraǧuḍ?

Megduda Nwiɣ dayen tettsellikeḍ iman-ik. (iruḥ a t-id-yerfed) Ma tbeɛdeḍ fell-i d lmut ara k-yawin.

Amɛallem Ula d kem, ma tbeɛdeḍ fell-i d lmut ara kem-yawin. (tasusmi) D lmaḥel n ddwa-inu, neɣ xati.

Megduda D lmaḥel ih.

Amɛallem Awi-d ihi.

 

TEDDEM-D LKAS D TKACIYIN. TEFKA-TEN I UMƐALLEM

 

Amɛallem D aya kan?

Megduda D aya.

Amɛallem I ...

Megduda Acu iiii?

Amɛallem Tidak-nni

Megduda Acu tidak-nni, ticemmaɛin?

Amɛallem Ih!

Megduda Iḍelli i k-d-nniɣ fukkent.

Amɛallem Umbeɛd tettɛassaḍ deg-i ad ruḥeɣ ad-aɣeɣ?

Megduda Ur yi-d-tefkiḍ ara isurdiyen


 

 

 

YETTLAḤAQ-D SSUT N YIWEN ICENNU

 

Amɛallem Ḥbes leɣna! Tawaɣit ideg nella terniḍ ccna.

Megduda Mačči d nekk, d baba-k.

Amɛallem In’-as ad yeḥbes!

Megduda Iwac ara yeḥbes, weh ur yesɛi lḥeq ad iɣenni ula deg uxxam-is?

Yerna yesɛa taɣect ḥlawet.

 

MEGDUDA TEDDA DEG LEHWA.

 

Amɛallem Tikkwal ttḥulfuɣ s yiman-iw, iteffeɣ-iyi laɛqel. Tikkwal ttḥssuɣ iman d Einstein. (tasusmi) I kem, amek tettḥssuḍ i yiman-im, yella kra i m- iɛejben deg dunit?

 

MEGDUDA TEDDA DEG ZZHU.

 

Megduda Kulci. Amɛallem Megduda!

Megduda Hemm!

Amɛallem Megduda!

Megduda Hemm!

Amɛallem Aql-ikem yid-i neɣ... (tasusmi. Isuɣ) Megduda!

 

MEGDUDA TEDUQQES-D.

 

Megduda Acu? Kečč kif-kif-ik d win yesluɣayen taɛwint. Dacu?

Amɛallem Awi-d aqjun-nni-inu.

Megduda Tura i tt-tḍeggreḍ.

Amɛallem Tura bɣiɣ-t. Awi-t-id!

 

MEGDUDA TEWWI-D AQJUN-NNI. SSUT N CCNA MAZAL

YETTKEMMIL.

 

Megduda Lukan yedder uqjun-a, lukan yesseḍ. (tasusmi) Sɛu cwiṭ reḥma deg wul.

Amɛallem Acuɣer tettwalaḍ ul-iw yeqqur? Anwa ara isemḥen i wayeḍ, d nekk neɣ d nutni. I nekk, anwa sutreɣ ad yesɛu reḥma ɣur-i, anwa, anwa? Ula yiwen. Nekk, refdeɣ iman-iw s yiman-iw, ur steqsaɣ ɣef ula yiwen. (tasusmi) I nekk iwumi ara d-tiniḍ lehdur-a!

Megduda Nniɣ-ak-ten-d i nella deg sin kan. (tasusmi) Ur ẓriɣ ansa ara k-d- kkeɣ akken a nezmer a nemeslay.

Amɛallem Sali-yi ad waliɣ berra!


 

 

 

MEGDUDA TERFED AMƐALLEM-IS, TESEJBA-T SEG ṬṬAQ.

 

Amɛallem Waqil d aqcic.

Megduda Acu ixeddem.

Amɛallem Iteddu yettaqqal.

Megduda Daya?

Amɛallem Xati, tura yeḥbes.

Megduda D aqcic neɣ d taqcict?

Amɛallem Iwac, tenwiḍ ur ferqeɣ ara gar-asen? (tasusmi) Waqil d aqcic.

Megduda Itura acu ixeddem?

Amɛallem Tura i m-d-nniɣ. (tasusmi) Tura yeqqim, isenned ɣef lḥiḍ.

Megduda Acu yeṭṭalay?

Amɛallem Anda ẓriɣ. Iṭalay timiṭ-is, neɣ lqaɛa.

Megduda Iḥun Rebbi mačči d timiṭ-is neɣ d igenni

Amɛallem Xati, yesferfud ma yesɛa timiṭ.

Megduda D netta i d sidna Adem.

Amɛallem Acu d l’interrogatoire-a? Ew ew ew! Weh aql-aɣ deg uxxam n lkumisar?

Megduda M’ur yi-tuḥwajeḍ ara, ad fɣeɣ.

Amɛallem Anida ?

Megduda Ad ruḥeɣ ɣer cicma.

Amɛallem Waqila din i testaḥlayeḍ tiɣimit wala yid-i. (tasusmi) Sers-iyi-d. (tesres-it-id) Tzemreḍ a truḥeḍ. (akken tetteddu ad teffeɣ, Amɛallem a s- isiwel) Awi-d aqjun-iw. (Megduda teddem-d aqjun tefka-yas-t) Akka meqqar ur sewḥaceɣ ara. (Megduda tetteddu ad teffeɣ. Isawel-as) Tessneḍ tamacahutt-nni n ukanic?

Megduda Xati.

Amɛallem Tura am-tt-id-ḥkuɣ: D yiwen uberkan i d-ikecmen ɣer lqahwa, yeqqen Pit-bull-ines ɣer tewwurt. Yerna-d wis-sin izuɣer akanic, yeqqen-it zdat n Pit-bull. Yekcem yeswa mi d-yeffeɣ ad yawi akanic, yufa Pit-bull yemmut. Yesteqsa zdaxel lqahwa wi’t-ilan Pit-bull, yenna-yas uberkan-nni d agla-w. “Waqil yenɣa-t uqjun-iw”.

Megduda Ula d aɛeggun ur iqebbel ara tamacahutt-a: Pit-bull yenɣa-t ukanic.

D ta i d la blague s yiman-is.

Amɛallem Win yerra-yas-d “Dacu-t uqjun-ik?” Yenna-yas “D akanic”

Megduda Aql-i ttxemmimeɣ acu ara d-ternuḍ akken a yi-d-terreḍ ad sleɣ la blague-inek.

Amɛallem Rju ar d-fakkeɣ. Aberkan-nni yesteqsa bab ukanic: “Amek akanic ad ineɣ Pit-bull?” Win nniya-nniya, yenna-yas: “Xati, aqjun-ik mi yečča akanic-inu, yeḥsel-as deg taɣect.” Ha, ha, ha, ha.

Megduda Lukan teǧǧiḍ-iyi deg lehwa-inu axir.

Amɛallem, yefqeɛ Anaɣ nniɣ-am yakan, wa ad rnuɣ a m-t-id-iniɣ!


Megduda A lxir!

Amɛallem Teẓriḍ amek ara teqqleḍ, lukan a kem-stixreɣ.

Megduda D tin n tissist i tebɣiḍ a d-tiniḍ? (yerfa cwiṭ) Anaɣ ula d nekk nniɣ- ak yakan.

Amɛallem Belli baba-k, ɣas d ameɣbun, maɛna yettḥibbi win ara yestehzin fell-as. Akka?

Megduda Akka. Maɛna kečč, qrib astehzi fell-i a k-yuɣal d ṭbiɛa. Aɛni, ula d lehdur-a tesmektayeḍ-iyi-tent-d.

Amɛallem Ttɛiwideɣ-am-tent-d, akken ad tzelzeḍ lbaden-im, a d-iḥerrek wul- im, a tlemdeḍ Taqbaylit. Maɛna yid-m, am win iheddren i uɛezzug.

Megduda, yeḍsa Mi teẓriḍ ur sen-selleɣ ara, acuɣer i ten-id-ttɛiwideḍ? (tasusmi) Zgelli tebɣiḍ a yi-d-tiniḍ kra. D acu-t kra-ya? Acu kan d tamɛayt- nni n tissist, nniɣ-ak dayen.

Amɛallem Xati, tura d tayeḍ.

Megduda Ihi ad uɣaleɣ d acimur (chomeur).

Amɛallem Xati, a tuɣaleḍ d tamattart. Tessneḍ dacu i d amattar?

Megduda A d Aqbayli i lliɣ! Neɣ d kečč i yenwan iman-ik theddreḍ s telmanit?

Amɛallem Mačči d anect-a i bɣiɣ a m-d-iniɣ.

Megduda Acu ihi?

Amɛallem Bɣiɣ a m-iniɣ, ma teṭaxreḍ, a tuɣaleḍ d tamattart, ilaq a tissineḍ lḥikmat n umattar. Tessneḍ-tent?

Megduda Acu, ula d amattar yesɛa lḥikmat? Ta d tajdiṭ.

Amɛallem Amek ihi. Ulac kra deg dunit ur nesɛi lḥikma. A m-d-fkeɣ amedya.

Megduda Aha.

Amɛallem Yiwet deg lḥikmat n umakar.

Megduda Aha. Balak ahat a ɣ-tesleḥ. Anda yeẓra yiwet.

Amɛallem Ur yi-ttkupi ara! Nniɣ-am ihi: yiwet deg lḥikmat n umakar akken ad yaker ilaq ad yeɣfel bab n cci.

Megduda Welleh ar d tidett. (tasusmi) Maɛna, ini-yi-d tura iwac ara d-issineɣ lḥikmat-a n umakar, n umattar acu daɣen niḍen.

Amɛallem Qareɣ-am, ma staxreɣ-kem a tuɣaleḍ d tamattart.

Megduda Nu, nu nu! Nekk ad uɣaleɣ d acimur.

Amɛallem Mazal tumneḍ d acimur ara tuɣaleḍ?

Megduda, i netta Ẓriɣ, ur tesusumeḍ ara alamma tenniḍ-tent-id. Tenniḍ-d amattar yesɛa lḥikmat.

Amɛallem Akka.

Megduda Dacu-tent lḥikmat-a?


Amɛallem Wala. Tamezwarut: ur yettsetḥi m’ara yeḍleb; tis-snat: ayen i s-d- yefka yiwen ur t-iḥeqqer; tis-tlata: win ara s-d-yinin “Lleh inub” ur ifeqqeɛ ara. (tasusmi) A testɛerfeḍ.

Megduda Deg wacu, mi tessneḍ lḥikmat-a?

Amɛallem Xati! Mačči mi tent-ssneɣ kan. A testɛerfeḍ mi tent-ssneɣ ɣas akken nekk, werjin kra wass ad uɣaleɣ d amattar.

Megduda Anect-a yiwen ur yeẓri. (tasusmi) maɛna tella yiwet.

Amɛallem Dacu-tt?

Megduda Kečč kif-kif d leḥsayel.

Amɛallem Amek, sefhem iman-im?

Megduda Ula d lqari, ma yeqqim-d zdat-k, a s-teɛreq twaṭfa ustilu. (tasusmi)

Maɛna tqerḥeḍ-iyi s lehdur-a.

 

ASAYES w-04 (AMƐALLEM MEGDUDA ABABAT)

 

A D-YEKCEM BABA-S, A D-YEZZI I UBRAḤ, AD YETTNADI ΓEF

KRA, AD YEFFEΓ.

 

Amɛallem Wali kan anda yerra!

Megduda Atan deg uxxam-is, ay argaz lɛali. (silence) Yerna amek ara ɛelmeɣ anda yerra?

Amɛallem Tbeɛ kan deffir, teqqareḍ “Minuc, minuc...” (silence) Xati, xati. Anda telḥeq tsaɛett tura?

Megduda D tameddit d aya.

Amɛallem Ihi, in’-as “Kut kut kut!”

Megduda Iwac?

Amɛallem Tameddit yettarra iman-is d awtul.

Megduda Dayen yuɣal d awtul.

 

AD TEFFEΓ. CWIṬ KAN ATA YUΓAL-D UBABAT.

 

Megduda Aaaah, atan ṭfeɣ-k-id! (silence) Acu ara s-iniɣ?

Amɛallem Ur ttagad d cɣel-is. Ma isusem, in’-as a m-d-yeḥku tamacahutt.

Megduda Ḥku-d tamacahutt-ik. Ḥku-d a Minuc-inu, ḥku-d. Uuuuh, ay awtul.

Ababat Yiwen Uqbayli deg tmurt n Cinwa.

Amɛallem Am akken xussen Icinwaten alamma rnan Leqbayel ɣur-sen.

Ababat Justement, iruḥ a d-yawi ixeddamen.

Amɛallem Am akken xussen da, les chomeurs.

Megduda Eǧǧ-it ad yekfu, ula d nekk bɣiɣ a t-awiɣ. Kemmel a Minuc-inu, kemmel, uuuh, ay awtul.

Ababat Mi yewweḍ ɣer din...


Amɛallem Yeqres userwal-is.

Ababat Xati, axater d aseggas ajdid n Cinwa, yebɣa ad icebbeḥ iman-is s lebsa n Cinwa. Mi t-id-yuɣa ur s-d-yekfi yara. Yenna-yas ukumirsi-nni: atan da uxeyyaḍ ara t-id-ireqɛen. Yekcem, yeṭṭef-as lqis, yenna-yas: “Uɣal- d deg rebɛa wussan.” Mi zrin rebɛa wussan yuɣal; yenna-yas-d: “Semḥ-iyi kan, welleh ar mazal lebṭan n daxel. Uɣal-d deg rebɛa wussan.” Mi ɛeddan rebɛa wussan, yerna-yas-d taluft niḍen. Akken dɣa i tkemmel tmacahutt, s rebɛa wussan.

Megduda Dacu-tt Teqbaylit n tmachutt?

Ababat Amek?

Megduda La morale n la blague dacu-tt?

Ababat Kem daɣen! Weh sɛan la morale deg la Chine? (isakked ar mmi-s)

Tɛejb-ak aaaaah!

 

AD TEZZI YESS I UBRAḤ. FFΓEN.

 

Amɛallem Sukk-iyi-d akk ansa iɛedda umɣar-a.

Megduda Ula d baba-k ur yemniɛ ara, tusmeḍ deg-s. (s ustehzi) A k-d-qqareɣ daɣen “kut kut kut” neɣ minu mincu... (yeḍsa)

 

AD TEZZI YESS I UBRAḤ.

 

Amɛallem Megduda!

Megduda Acu?

Amɛallem Rnu-yi-d yiwet n dara daɣen, am tin n baba.

Megduda Eww! Deg uxxam-a, yiwen ur yeslik.

 

AD TEZZI YESS I UBRAḤ.

 

Megduda Ilaq ad ruḥeɣ.

Amɛallem Ussan-a tqerseḍ. Salwiɣ-am kan cwiṭ, atan tettɛerrijeḍ.

Megduda Xati, ad ruḥeɣ a k-d-aɣeɣ ddwa. (s ustehzi) Ddaw-nniiiiii! Amɛallem Anta?

Megduda Ticemmaɛin

 

 

ASAYES w-05 (AMƐALLEM MEGDUDA ABABAT)

 

AD TEFFEΓ MEGDUDA. AD YEKCEM UBABAT YETTAZZAL, AD YEFFEΓ. MEGDUDA A D-TEKCEM ΓEF UKURSI AM TUƐKIFT.


 

 

 

Amɛallem Acu? Acu yeḍran? Megduda Xedmeɣ laksida (accident). Amɛallem Anida?

Megduda Yewwet-iyi utraktur. Amɛallem Atraktur deg temdint. Megduda Ih.

Amɛallem Ihi d kem i t-yeɛnan ɣer yiger, mačči d atraktur i d-yudren ɣer ubrid.

Megduda D atraktur i d-yudren ɣer ubrid. Amɛallem Sebḥan Lleh! I tura amek ara nexdem? Megduda Anda ẓriɣ. Ata usiɣ-d a nefru lecɣal.

Amɛallem I kem dacu tettxemmimeḍ?

Megduda ...

Amɛallem Xati xati. Susem. Ladɣa deg dunit-im tefkiḍ-d rray, akken a tebduḍ ass-a. (tasusmi) Bon wala amek ara nexdem.

Megduda Amek?

Amɛallem Ilaq a nekteb ɣer ujernan, a nenadi ɣef win ara d-iqedcen deg uxxam.

Megduda Ur ḥsiɣ a d-naf yiwen ara d-isebren i lehmum-inek. (tasusmi) I nekk?

Amɛallem Amek kem?

Megduda I nekk acu ara xedmeɣ?

Amɛallem A d-nqelleb win ara iqedcen fell-aɣ i snin. (tasusmi) U ma yella ulac fell-as, qbel kan ad snusuɣ lɣec-iw deg-m akken nella yakan. U lexlas- im ad yeqqim. (tasusmi) Akka a tḥusseḍ s wayen ḥusseɣ, a twalaḍ acuɣer feqɛeɣ.

 

MEGDUDA A D-TBEDD, AMƐALLEM AD IWALA UR TT-YEWWIΓ

KRA.

.

Megduda Ẓriɣ ay amɛallem, ẓriɣ. Bɣiɣ kan a k-d-iniɣ, a testaḥlaḍ nezzeh limer a tqebleḍ lehlak-inek.

Amɛallem Ini-yi-d acu yettxemmim wul-im.

Megduda Ayen yettxemmim wul-iw ur iqebbel wul-ik a s-isel.

Amɛallem Maɛlic, ini-d. Anda teẓriḍ?

Megduda Awal yekran ul-iw, izedɣen ul-iw d tadukli, d tagmatt...

Amɛallem Xati nhedder ɣef yiwen wawal, mačči sin.

Megduda Tadukli, d ayen isehlen, ur tuḥwajeḍ ara ad tnadiḍ mebɛid. Da kan zdat-k, rfed aqerruy-ik ad tettwalaḍ.


Amɛallem Anaɣ teẓriḍ ur yenqes usekkud.

Megduda Maɛna ayen tebɣiḍ tettwalaḍ-t. Zdat-k, ur ttruḥ mebɛid. Wali amek i k-d-tettmuddu iɣallen, tecbeḥ temleḥ. Xemmem fell-as,a twalaḍ amek ara sehlen, amek ara ṣfun lecɣal deg wul-ik. Ad yemyiger wul-ik d wulawen niḍen. (tasusmi) Tikkwal qqareɣ ilaq a k-ǧǧeɣ iman-ik akken a tḥusseḍ s lmizirya ara iɛerjen fell-ak. Ad twalaḍ belli tadukli tesɛa lqima.

Amɛallem Dayen a Megduda, ayen xeddmeɣ ula d nekk ur t-fhimeɣ. Iteffeɣ-d s zdaxel n zdaxel...

Megduda Maɛna...

Amɛallem Ur yi-gezzem ara lhedra. Ula d nekk ugdeɣ. Weh m’ara kem- ttsufriɣ akka tenwiḍ bɣiɣ? Labud ula d nekk ssneɣ iman-iw. Ula d nekk mɣureɣ, ur ḥsiɣ ad beddleɣ...

Megduda Si...

Amɛallem Ur ḥsiɣ ad beddleɣ s shala! Teẓrid anti tiswiɛin ttɛiceɣ? (tasusmi)  D tid anda ttqessireɣ yid-m. Sinon, teddreɣ tanumi: Nadam, adekwel, tasebḥit, d yiḍ. Weh m’ara yi-d-twalaḍ ɣliɣ neɣ sejbayeɣ seg ṭṭaq, tenwiḍ bɣiɣ ad nɣeɣ iman-iw? Ttheyyiɣ-d tarwiḥt, amek ara terfed iman-is ma truḥeḍ. (tasusmi) teḍra yid-i am win ikecmen deg lbir lqay, yettraju melmi ara d-ldint wallen-is, ad iwali tafat, ad yeddu, deg wakal ad wesxen iḍarren- is, ad yazzel deg waluḍ, ad ineggez... M’ara ɣliɣ tettruɣ s lferḥ, axater xedmeɣ kra iman-iw. (tasusmi) Weh tenwiḍ ur fhimeɣ ara imawlan-iw, ahat d nekk i d sebba n reggi-nsen. Sliɣ i yemma yiwen wass thedder weḥd-      s, tenna: “A Rebbi kkes-iyi iḍarren i nekk, efk-iten i mmi!” (ad yettru. Ad megren iɣallen. A d-yekcem ubabat fiḥel ma walan-t) Tura a m-d-ḥkuɣ targit-iw?

 

MEGDUDA A S-TEBRU.

 

Ababat Nooon, non non! Qimet akken tellim i tcebḥem. (tasusmi) Nniɣ-am-d yakan, ula d nekk, urgaɣ-kem.

Megduda Ffɣeɣ-d deg targit n mmi-k, kečč a yi-terreḍ ɣer zdaxel.

Ababat A m-d-ḥkuɣ amek i kem-urgaɣ?

Megduda A k-ihenni Rebbi.

Ababat A k-tt-id-ḥkuɣ i kečč.

mɛallem Ḥku-d.

Ababat Pisk, lwaḥi i teddrem deg wacḥal-aya, tettwaqnem wa ɣer wa. Acu tennim lukan a tzewjem?

 

AZAWAN N ZZHU. TAGGARA

Muḥend At-Iɣil

 

 

Retour en haut

Numéro 95 Mai 2018

L’article :

Γef tedlsist “Things fall apart”  n Chinua Achebe

Sɣur Ǧamal At-Udiε

 

                                                                          

 

Llant tedlisin yeţweccimen tudert n wemdan, snernayent-ţ!
Ad teγreḍ tadlist ay d teldi tawwurt ar wanda nniḍen, a k-tesselmed amezruy, a k-i-d tessakwi γef wayen iḍerrun di ddunit, a-k-twelleh agemmaḍ akkin!


Chinua Achebe d amaru si Nijirya (Nigeria), seg tsuta n iseggwasen n 50 (tasuta n Kateb Yasin, Mulud Mεemri, Dib..), iseggwasen n umennuγ n Tferka (Tafriqt) mgal tamhersa (listiεmar), mačči kan s leslaḥ, maca s tira diγen telha tiyita, tekkat ar wallaγ!


“Ddunit iraben” neγ “ Things fall apart” s tegnizit, d ungal amezwaru n C. Achebe, yefγed asegwass n 1958, yewwid γef tsirit n wegdud n Ibo (Ibo people), udem n tmurt, tikli n yemdanen, tamagit...yewwid γef truẓi d unquqel n tmurt n Ibo, kra din yedegdeg mi d ewḍen Irupyen, iγisi yekcem tigemmi, tanulya tennul taγrast, amek ar a yqamer wemdan ayen γef ur yebni ara! D wa i d tisri γef i d yewwi wungal, d tisri n Tferka imiren...tura! 
Tagnizit n Chinua Achebe tegzem tefra, asiwel n tedyant yedda duga-duga, almi temmed taluft akken tella. D tadlist tinigit n tudert n yiwen wegdud n Tferka, i d izgan d udem i yegduden akk n Tferka!

 

Talwit i yiman n Chinua Achebe!

 

 

Cwiṭeḥ seg “Things fall apart” s tagi nneγ:

 

Zrin tlata (qraḍ) wuḍan, d Ukunku ur s d-qmicent, atan tikkelta yerza-d γures yiḍes.
Mi izeggen yiḍ, yuki-d! 
Ulamma yemmekta-d tlata wussan-nni yezrin, tikkelta ur yennuγna ara. Yenna kan deg ul-is, “ayγer dγa innuγneγ akk anecta!”. Am win ad d ildin allen-is di tafat n wass, yin-as ayγer deg iḍ targit i yurgaγ, tbaniyi-d d yir neţat!
Imaẓẓed, yekmez aqesbuḍ-is anda t-teqes tiziţ, mi t-tuγ yeṭṭes. Tiziţ nniḍen imir dγa teţezzi nnig umeẓẓuγ-is ayeffus. Yeṣṣelfeε ameẓẓuγ-is, yessarem ad ţineγ.
Acimi akka tiziţ tezga tεennu imeẓẓuγen!
Mi yella d amecṭuḥ yemma-s temla-yas-d tamacahuţ γef waya.
Maca am tmucuha kan akk i d ţawint tlawin, d asxerweḍ kan daya!
Tenna-yas zik tiziţ tessuter deg umeẓẓuγ tisulya, ameẓẓuγ yeṭṭerḍeq d taḍsa, yenna-yas “dacu yellan dgem a ta, aqlakem wissen ma ad teddreḍ ar wazekka” tiziţ iqerḥiţ wawal, seg imiren, mi teqqim kan, ad d tezzi γef umeẓẓuγ, a s tinni aqli da, urεad ddreγ!
Ukunku yezzi idis yuγal ar yiḍes. 
ṣṣbeḥ yessakwit-id useqqreb γef tewwurt. “anwa akka?” yenna-yas s usxertem.
Yeẓra d Ikwifi kan i izemren ad ţ-texdem. Ger tlata tlawin yuγ, ala neţat ur neţagad ara a s tewwet γef tewwurt.
“Ezinma teţmeţat!” tenna-yas, s taγect yeqnen. Awal i d-yefγen deg imi-s yenna-d udγu d unezgum yellan deg ul-is.
Ukunku inegzed seg ussu, yewwet γef uzekkrun n tewwurt, yuzzel ar texxamt n Ikwifi.
Yufa Ezinma tama lkanun, tesred γef trakna teţergiggi, teγzi n yiḍ d yemma-s tesmentig-as times ad teḥmu.
Ukunku yenna-yas “d iba!”, yerfed amger yeddunfi γer lexla, ad d-ikkes afriwen d teḥcicin akk d uqecquc useklu, s iskaren asafar i iba. 
(Chapter Nine. Pages 71, 72)

 

Ǧamal At-Udiε

 

Retour en haut

Numéro 95 Mai 2018

La conférence :

Awal ɣef ungal « Tagrest, urɣu »

Sɣur Σ.Mezdad

Asarag di tesdawit n Tuvireţ, 05/05/2018

 

Ad nenti asarag-a s yiwet twinest n Antoine de SAINT-EXUPERY, di tedlist-ines « Pilote de GUERRE » :

 

Dans ma civilisation, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit. :

 

Di tɣerma-inu, d timerna i iyi-d-irennu, win ur nga am nekk !

 

 

Nefka-d yiwen usarag dagi di tesdawit n Tuvireţ  ass 05/03/2011. Ihi, mara ɣ-tεerem neţas-d ! Asmi i d-ffɣen wungalen « Teţilli-d ur d-tkeccem » akked « Yiwen wass di tefsut », di 2014-2015  ur d-nusa ara, ahat imi ur aɣ-teεriem ara !

 

Nous allons d'abord définir ce qu'est un roman :

D'après le Larousse : Roman = œuvre littéraire, récit en prose généralement assez long, dont l'intérêt est dans la narration d'aventures, l'étude de m?urs ou de caractères, l'analyse de sentiments ou de passions, la représentation, objective ou subjective, du réel.

 

D'après le Robert : uvre d'imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures !

 

Llan wid i d-yeqqaren, deg ungal, ilaq ad tili l'intrigue, tiyersi. L'intrigue peut-être mince ou dure ! Il existe de grands romans avec des intrigues très minces, Plus  l'intrigue est dure, compliquée, plus on se rapproche du roman policier.

Le  roman moderne en tant que tel est d'apparition relativement récente dans la plupart des langues. C'est un genre littéraire européen. Les Turcs et les Arabes, par exemple, l’ont  adopté il n'y a pas très longtemps, à peine un peu plus d'un siècle.

Nous autres s Leqbayel, je trouve que nous nous sommes bien débrouillés malgré l'absence de mécènes et d'institutions sur qui s'appuyer, malgré les bâtons dans les roues des régimes politiques indifférents sinon féroces, puisque nous sommes actuellement à presqu’une centaine d’ouvrages publiés sinon plus. Et nous savons tous que quantité de manuscrits ne sont pas encore publiés pour toutes les raisons que vous savez.

 

Ihi, ungal-a iɣ-yesemlalen assa, « tagrest, urɣu » nous livre un ensemble d'événements qui se sont déroulés dans les montagnes de Kabylie en plein hiver glacial : deg-s tagrest, deg-s urɣu. Le froid, l'effort, la peur mais aussi le courage, l'amitié et la certitude d'un combat juste en rythment  toutes les pages.

 

L'ouvrage se divise en 16 chapitres : sa microstructure nous permet de le classer comme un roman classique. C’est une écriture plutôt cinématographique. Ce sont des tableaux qui succèdent les uns aux autres ! L'intrigue et les éléments du récit ne se déroulent pas selon un axe linéaire mais selon des cercles concentriques. A mesure que l'on avance dans le texte,  les détails des caractères des personnages ou des décors vont apparaître ( adfel, adar, asif, tigi, taddart, igenni i d-yeţarwen times. A la fin, il y a eu même une description d’un cas de mort imminente telle que décrite par le dr Kubel Ross, une spécialiste suisse ?

 

Six hommes  forment la troupe de combattants qui se chargera de pallier au manque d'armes affectant cruellement les maquis. Les personnages sont des gens ordinaires,  des émigrés ouvriers rentrés au pays pour participer à la guerre comme Salem et Rabe, des paysans comme Muend-Uεli, des femmes bien de chez nous comme Mala. Il y aussi Lwennas, un étudiant qui a quitté le lycée à la veille du bac  pour rejoindre le maquis. Rien ne le préparait à mener cette vie d’enfer ; lui, le garçon fragile que ses parents destinaient à des études poussées.  Yella daɣen Si-Naser, le médecin qui a amputé Md-Uεli ? Si-Naser, ce n’est pas un personnage de fiction, llan  wid id-yeqqaren yedda di les purges-nni yeran di lgirra, am neţa am Dr Salah Ait-Muend Said. Yelha ma newwi-d akka fell-asen, agdud ma yessen amyezyu-ines, ur yeţales ara i tawaɣyin yezrin fell-as ! Yella daɣen Waεli, neţa yakkw i d amenzu gar-asen i g-ntin amennuɣ, imi yezwar imeddukal-is amsi yeffeɣ s amadaɣ. Waεli daɣen d argaz yellan  deg-umezruy ! Nea yakkw d imeddukal (Sala At-Mûend Said, Σmer Ould-Hamouda, Mbarek At-Mengellet) mačči aas aya seg asmi i ten-id-rehabilitin ɣef ayen akkw i d-wwin i lgirra-nni, d wamek i ten-nɣan !  Ihi, Waεli, ur yella wacu i d-rniɣ fell-as : am d lqedd, ama d ssifa, akken i t-id wwiɣ : anagar tadlist-nni i d-nniɣ yura-ţ i d-snulfaɣ  ! Yella daɣen dinna yiwen lqevan isem d le capitaine Tardy, wagi daɣen d afesyan urumi yellan, yedder, nekk s timmad-iw cfiɣ-as-d, yella d leqvan di lεerc Nat-Yiraten, akken yella deg At-Dwala lqevtan Oudinot ! Amennuɣ-nni yellan gar-as d yiwen umjahed mačči d asnulfu,  d ayen yeda di Larbεa-Nat-Iraten, ma cfiɣ uggaɣ deg ass n ssuq !

 

Ihi, tuɣḍa n terbaεt-a n Salem akked imeddukal-is, d asiwe ara d-siwen lesla s wayes ara qablen lgirra  si tlisa alamma d idurar  n Ǧerǧer. Acu kan, ur nera anti tilisa : ma si tid n temna (zone ?) , neɣ si tid n twilayt tis 3 ? neɣ si tid n Tmurt n Zzayer ?

 

Akken nwala, tuɣḍa-a, mačči d tin n menwala. Azal-ines d ageεmir imi tcudd ɣur-s ukemmel umennuɣ n wid yellan deg umadaɣ : ma ur d-sawen ara lamana,  amek ara teru d wid i ten-yeţraǧun ifassen d ilmawen, amek ara kemmlen amennuɣ !

 

Acu, akken i d-yenna, d Salem : « Teffeɣ tifeɣt ! » ( la mèche est vendue), imi ɣef akka iwala ţwazenzen !  Lεeker ucengu yesla s tuɣḍa, yewwe-it wuxbi daymi timsirifag deg igenni « la tezzin am rru ɣer icettien », tuɣḍat ur ilaq ad tawe iswi. Agris d udfel reglen akkw iberdan uar ansi zemren ad εeddin , asikel-nsen ran d iqerray-nsen i awlen ! 

 

Icuqar n Tmurt-nneɣ , adfel, asigna, mačči dayen yesifsusen akilel i Salem, un des personnages principaux du roman, Ddan-asen di nnmara ! Salem d imeddukal-is qeblen ad mmten ma d imsebblen yeddan yid-sen ilaq ad iswi, anida ara sersen lesla, gar ifassen n wid ilaqen !

 

Acu, Salem ixu-it kra, imi ur d-yedda ara yid-s Waεli. Imi ulac Waεli am akken d kra ideg yeţwagzem ! Daymi tarbeεt  mačči am zik, hcicet, ur nnumen ara teffɣen ma ulac Waεli  ! Salem, ɣas akken kan izemm 35 iseggasen, ɣer imeddukal-is n terbaεt amzun akken d amɣar seg akken yeččuren d rrẓana (sagesse) d ukazi (prudence) ! Yehadar, yessen anida yesrusuy iarren-is, yessen iberdan akken ilaq, yessen ansi ara yeffeɣ d wansi ara yekcem ! Ţeklen fell-as armi d ulame!

 

  Cwi kan i sen-d-yeggran ad awen iswi mi ten-id walan-t rruplanat n lεesker. Dagi daɣen rruplanat-nni s yismawen-nsent, mačči d ayen i d-nesnulfa, d tidak i semrasen Irumyen di lgirra-nni (T34, Broussard, atg). Dinna qersent-d fell-asen. Un véritable déluge de feu et de fer sort du ventre des avions. Malgré les bombes et le Napalm, les armes transportées à dos d’hommes  arriveront à destination, grâce au courage de Salem et de ses compagnons. Salem d Lwennas mmuten, ma d Rabe d Muḥend U-Σli menεen, wwen iswi ! Γas akken menεen, yiwen deg-sen yesmar akkw idamen-ines mi t-ufan imeddukal-is, ma d waye d Si-Nasser i s-igezmen aar, s tmencart, à vif, imu ussan-nni ulac l’anesthésie. Ayagi daɣen d ayen yellan  maččî d asnuflu. Dayen yeran !

 

Ihi ayagi yakkw d aẓeṭa ajegdan (A j g d an), acu sya ɣer da, neggar tira tamuɣlit ɣef umezruy-nneɣ  : tallit-nni n erk, asmi  i d-kecmen irumyen , la, lgirra, angewer  (la résistance) i temhersa, amek i d-ilul umussu aɣlenaw, la genèse du mouvement national, d wayen iɣef yuzzel  Waεli, uqbel lgirra. Newwi-d daɣen ɣef tevuvt-nni , Tifis n 1945 (l'épidémie de typhus de 1945), aglam-ines,  une description précise de la terrible maladie, akken yella di tedlisin n la pathologie médicale : ur yella wacu i d-neslufa : le délire, les hallucinations d ayen yezga deg aan-a n tifis.

 

Akken i t-yura A. Hamidouche, di l’Hebdo n Tmurt : «  De l'imbrication des différentes trames, une autre grille de lecture de l'œuvre est donc toujours possible. »

 

Des monologues intérieurs (iwadmen amad Salem, ama d Rabeḥ, ama d MUΣ, teɣzi n wungal ţmeslayen d yiman-sen), des retours sur le passé (asmekti n wayen sεeddan deg izri neɣ di ddunit-nsen);   azeεlelli ţzeεlellayen iman-nsen s imal, tamurt anida ara ddren di tlelli d lehna  (l’espoir  d’un  avenir dans un pays libre) vont illustrer toute la longueur du roman, ayagi akkw yeččur ungal : la générosité  (taεerit, takwermit), le courage (tebɣes), l'humilité (annuz), nniyya ! Aci, nniyya, d agetnamek, ibubb buhan inumak ! Ihi, nniyya tezmer ad d ili deg-s la naïveté, la simplicité, l’innocence, la loyauté, la droiture, le désintéressement, l’intelligence, la clairvoyance, la finesse, la perspicacité (   tekyes, lefhama, tigzi, tayetti ) Ihi nniyya tezdeɣ iwudam. Ayagi yakkw d ayen yezgan deg ungal.

 

 Malgré la  violence sans pareille subie par les personnages,  aucune  haine ne transpire dans ce livre : ur lummen, ur kuẓẓen yiwen.

 

 Taddart den i d-nbedder d tin n menwala, akken llan yakk tudrin di taggara n lqern-agi yezrin uqbel ad tent-yekcem ubiun iweccem-tent yakk assa n wussan. Tal taddart n leqbayel tezmer ad tili d taddart-nni yellan deg wungal : tillas, tizerbatin, tajmaɛt, tizeɣwin. Newwi-d daɣen ɣef tinna n Tala-Ufella-Timǧeǧert, anida taddart-nni i d-ţawin di tmucuha : urgan-ţ di temzi-nsen, tura wen-ţ ; nsan deg-s !

 

Llan wid i i-yeqqaren iwacu, tidlisin-ik ţawint-d kan ɣef tudrin, ɣef temɣarin, ur d-teţawi ara ɣef tudert n iqemqumen. Rriɣ-asen akka : on n’écrit que de ce que l’on aime : la mère, la femme, la nature, la famille, le monde paysan, la terre, l’effort ; c’est cela mes sources.

 

Pour plus de détails, je pourrai répondre à vos questions.

 

 

Dagi d  amur amezwar n USKASI :

 

Isteqsiyen ɣef :

1°) isaragen ara xedmeč sya d afella

2°) aseɣti n wayen ţaruɣ i seɣtayen iselmaden

3°) ismawen yellan deg ungalen-inu d wid ţakken tita medden i warraw-nsen

4°) « amennuɣ » sya d afella, anida ara nmil

5°) timawit

6°) amek salayeɣ tira, ma s ugemmen kan neɣ yella din ugacur          

                                                                                   

   

C’est avec cette dernière question  que nous

 

Abordons le problème de la création romanesque proprement dite.

 

Au début, je commence par sélectionner des débris, des fragments, des phrases écoutées çà et là, des contes, des anecdotes, des fragments de choses vécues ou qui auraient pu l’être, des considérations historiques des descriptions de maladie  ( exemple le muguet, le typhus et ses hallucinations, le délire paranoïaque), des scène de torture, des scènes de combat, ce sont tableaux qui sont loin d’être rares sous nos contrées, mais il y aussi des moments de tendresse, moments fugaces qu’il faut savoir saisir.

Une fois tous les  éléments de ce bricolage stockés, un plan de l’ouvrage à naître est établi. Tous ces éléments seront ensuite agencés pour en faire un ensemble cohérent original, en l’occurrence un roman. Le plan un fois établi est souvent modifié pendant la rédaction de l’ouvrage.

 

Ce travail de  rédaction va durer environs 2 ans.

 

D’un point technique, étant démuni d’instruments linguistiques pointus, il nous a semblé qu’il était judicieux d’appliquer  à nos travaux littéraires, et à la langue berbère par extension, les règles  de la sémiologie médicale. Nous avons appliqué les méthodes utilisées pour appréhender un corps humain malade : observation, auscultation, puis traitement. Une langue malade comme le corps malade a souvent besoin de silence.

De plus quand on prend le risque de se mettre à écrire, il y a un minimum de règles à se fixer dès le départ et qu’il conviendra de respecter.

La première est celle-ci : on écrit pour être lu et compris. On n’écrit pas que pour soi, pour sa propre catharsis, on écrit pour être lu et compris. On ne me lira que si l’on me comprend. C’est une évidence.

La  2e règle est celle-ci : La langue écrite ne sera pas le calque parfait de la langue parlée.  « Ceux qui écrivent comme ils parlent, quoiqu'ils parlent très bien, écrivent mal.» a écrit Georges-Louis Leclerc dans son Discours sur le style. Albert Camus –un ami des Algériens musulmans arabo-berbères quoique l’on dise (se référer à ses écrits par exemple sur la misère en Kabylie)- en écrivant l’Etranger a d’abord décidé de l’écrire dans la langue parlée, mais la mouture finale a été faite dans une langue plus stylisée, plus littéraire.

La 3e règle est celle-ci : En matière de langue comme ailleurs, si la pureté est dangereuse, il faut se garder de tomber dans le piège du patchwork. Il s’agit de lutter contre la tentation réelle de prendre un peu de chaque parler pour tenter de ressusciter une supposée défunte unicité de la langue berbère.  Pratiquement dans toutes les langues, un segment s’est imposé comme la langue de référence (le Castillan pour l’Espagnol, la langue  de la tribu du prophète pour l’Arabe, la langue du roi pour le Français  etc.) La tentation de créer un espéranto berbère est  alléchante, mais il y surtout risque de créer un « des-espéranto »

 

La 4e règle : Pour décrire des situations inhérentes à la vie moderne, il faudra de toutes les façons dépasser la langue traditionnelle, en utilisant des termes nouveaux. Le recours au néologisme doit être maîtrisé et se fera à dose thérapeutique pour ne pas dire homéopathique.   Il ne doit être en aucun cas systématique mais considéré comme un mal nécessaire auquel il ne faut recourir qu’après avoir épuisé toutes les possibilités.

 La  conduite à tenir est la suivante :

1°)_toujours  me référer à la langue de tous les jours par la recherche fine de vieux mots plus ou moins oubliés qui pourront traduire la situation nouvelle ; la langue ancienne est  truffée de mots de prime abord innocents qui, dépoussiérés, peuvent s’avérer idoines pour exprimer l’abstraction  :

 

azenneqnaq/insomnies, awerdan/étranger,

tana/hiatus, tazayert/cercle ,

tebɣes/courage,  inan/discours,

askussber/constipation, amgirred/différence

hcic/fragile, lufa/abondance,

awerdan/étranger, anagar/excepté.

tansawt/bivouac

 

L’exploration judicieuse des formes verbales peut s’avérer fructueuse :

 

Bges abgas tabaggust

 

Le masculin représente la fonction et le féminin l’outil :

 

Gzem / agzam / tagezzamt

Nous aurons:

sien / asien / tasient

cfu / ancefu / tacfawit

kwu / akway / takwayt

brez / abraz / tabrazt

 

Les emprunts  réussis sont également irremplaçables : amikrub, amutur, tamacint, azufri, apii, apansyu, abaltu, acacpu, akaya, etc… 

 

Vous trouverez en annexe une liste de mots qui pourraient être irremplaçable quoique en voie de disparition donc en danger de mort.

   

2°)_me référer aux recueils lexicaux existants : le Dallet  est indispensable . Ex: tifeɣt/secret, tagant/grève. Malgré une relative profusion de recueils lexicaux depuis quelques années, aucun, à mon sens, n’a égalé le Dallet. Il faut rendre hommage à son auteur qui a consacré sa vie à l’étude et la sauvegarde de la langue.

 

3°)_passer à un mot utilisé dans un autre parler : utiliser par exemple le Dictionnaire français-chleuh de Destaing. Beaucoup de mots figurant dans cet ouvrage peuvent  faire l’économie de néologismes. Cet ouvrage est disponible sur la site « ayamun.com » en PDF.

Exemple : ajdam/lèpre,  aman n maârur/mirage, aghlaghal /écho.

 

et notamment le vocabulaire de la mer inexistant dans le Kabyle si ce n’est dans les toponymes : awqas/requin, aZeffun/langouste. Comme nous ne sommes pas des gens de mer, nous avons oublié le vocabulaire de la mer. Seuls quelques toponymes ont survécu.

 

1°)_me référer à un lexique tamaceght considéré comme une banque de racines, par exemple le Cortade-Mammeri.

 

2°)_me reférer à Amawal de Mouloud Mammeri et ses Collaborateurs, bien que truffé de quelques inexactitudes.

 

3°)_procéder à une dérivation. Exceptionnellement ! Le néologisme éventuellement crée se devra de respecter la musicalité de la langue.  Exemple : timanest/solitude    asuwu/aération, amaTTaf/ chaîne (média)

 

     Il convient d’échapper absolument au piège de la langue ésotérique.

La langue berbère est une langue où le lexique de l’abstraction est pauvre. Si l’on a pour ambition de décrire une société de ce siècle, il est clair qu’il faudra faire appel à des concepts parfois inconnus dans la langue traditionnelle.

 

Au niveau de la réflexion, des monologues intérieurs ou des dialogues, je me suis donné comme règle d’essayer de respecter autant que faire se peut le kabyle traditionnel, quand il sort de la bouche de personnages eux-mêmes « traditionnels »  Ex : taHemmuts dans Id d Wass et MalHa dans Tagrest  urghu, Tawes. Il en est différemment quand il s’agit de personnages confrontés à la guerre ou aux conflits professionnels. Ex : Waâli,  MuHend-Amezyan.

Les champs de référence de  MuHend-Amezyan et de sa mère MalHa ne peuvent pas toujours se superposer.  C’est cette différence dans les champs de référence qui font que les gens ont du mal à communiquer entre eux : le dialogue parents-enfants, chez-nous, est souvent réduit voire inexistant. Les mots exprimant la tendresse ou l’amour ont toujours du mal à sortir de la bouche. Il est vrai que dans les langues algériennes arabe et berbères, le verbe aimer n’existe pas.

 

Au-delà, de la langue, ne pas hésiter à donner une identité au texte, par l’injection parcimonieuse, de formules toutes faites : Rebbi ameâzuz, yuɣal-d s abrid, yeçça iman-is, tasa pour amour/tendresse,  ul pour vigueur/courage, ou extraites de la tradition orale  (proverbes, contes, poèmes, chants).

 

 

 

Sɣur Σ.Mezdad

Asarag di tesdawit n Tuvireţ, 05/05/2018

 

Retour en haut

Numéro 95 Mai 2018

 

Tazwart :

Am aggur d yiṭij, ţemsakkaden, timlilit ulac !

Sɣur Σ.Mezdad,

Tazwart i tedlist n Haǧira Ubacir, « Uzzu n tayri », tiẓrigin Achab, 2018

 

Tayri, takriṭ, lebɣeḍ, taɣribt, ẓzelt, tameţant. Tilufa-ya, akken zedɣent tudrin d tmurt-nneɣ  deg iseggasen-nni 1930, akkin d wakkad, i zedɣen tadlist n Haǧira Ubacir, «  Σaziz akked Σzuzu ».

 Tidyanin-a ţemεebbarent teɣzi isebtaren n tceqquft-a umezgun. Tameskart, d ayen tesla, d ayen tessen, d ayen  i s-d-wwin wid/tid i ţ-yugaren di leεmer i d-tesers deg-s.

Deg umεebber n tedyanin-a, anta deg-sent  ara ţ-yawin ?  Lebɣeḍ, taɣribt, ẓzelt dayen yellan idum ɣer medden irkwelli : d imezgiyen, ur ţalin, ur ţadren, neṭḍen deg-sen am aṭan ameεlal ur netejji,  zgan d axuxxed, neqqen kra kra !

 Ur tezmir ara ad ţ-tawi tayri : hcicet nezzeh deg tmeţi, deg idles-nneɣ.

Di taggara, ara ţ-yawin kan d tameţant ; daymi tadyant yellant di tesdlist-a, tikkelt-a daɣen, ad tfakk s yidim !

Mara sikkideɣ di tmeţi ideg nezzer, tayri ţwaliɣ treṣṣa d tinna yellan kan gar imawlan d tedfirt-nsen, tikkwal daɣen gar imeddukal n tɣuri neɣ umennuɣ ! Ma d tayri gar arrac d tullas, anida temzer ad d-tger tuzuft, tinna tezga ad taf uguren ad εekklen  asikel-ines. Sya ɣer da, tayri-ya mara teffeɣ, yiwen iwsi ara taweḍ imi teţawi ɣer tmeɣra : seksu s uẓelmaḍ, isefra i lhenni, tikkwal ṭbel d lbarud ! Ayɣer lbarud-nni ?

Akken kan ara zrint kra n smanat, neɣ kra n wagguren, ad twaliḍ aεebbuḍ icuf, dɣa ad d-ilal uḍufan, dinna, d tideţ, ad d-tlal daɣen tayri tamaynut. Tinna simal teţimɣur gar imawlan d win/tinna i d-ilulen, simal ad tfessex tayri gar widak i t(ţ)-id-ijebden ɣer ddunit, sebbven i tudert-ines. Tugeţ, imiren i d-beddun-d wuguren, inezgumen n tsumta  gar widak ireclen s ṭbel d lɣida, kra n wakud kan uqbel !

Tineggura-ya, iseggasen-a ideg nella,  mi tfukk tmeɣra, yezri unebdu, axxam n ccreε yezga yeεmer ! Qqaren : anebdu ɣer buugaṭu, tagrest ɣer bugaṭu !

Gar ilmeẓyen d telmeẓyin, takriṭ tezga nnig iqerra-nsen. Taferka n medden ur ilaq yiwen ad ţ-yerkeḍ ! Ulac taferka ur lan imawlan ! Amzun akken taqcict d taferka ur ilaq ad yennal yiwen ! Sya ɣer da, ad tesleḍ tinnat  kksen-ţ si lakul imi i ţ-iwala gma-s neɣ εemmi-s teţmeslay aqcic akked teqqar. Tikkwal, daɣen ad as-d-zzewren i uqcic di targa, deg uεerqub ubelluḍ neɣ win uzemmur,  ad t-ṭfen di lexnaq, ad ggeẓen[1] deg-s : « Mer ad k-nwali tuɣaleḍ ɣer tinnat-nneɣ, ad temmezleḍ ! » Winna daɣen yeţwageẓen mara iwali neɣ yesla yiwen iluεa ultma-s, ad iger ɣur-s : « Mer ad sleɣ teţezziḍ-as ad k-id sfunzreɣ ! »

Ihi, tayri gar warrac d tullas, di tmurt-nneɣ tezga tekriṭ tberren-as ! Zgant tillas deg uheggi n yimal-sen ! Agemmaḍ yeţmundul-asen !

Akka daɣen di tceqquft-a n Haǧira Ubacir, ur bateɣ ara imi tekfa s tazzla idammen. Σaziz akked Σzuzu tezḍa tayri gar-asen. Skud myeḥmalen, di tezɣent n tmeţi di tallit-nni – ahat maḍi daɣen ula di tallit-a ideg nella, wi ẓran ? –  llan wid ur nezmir ara ad hennin, skud ur terriẓ tayri i d-yekkan nnig lebɣi-nsen nutni, nnig iqerra-sen nutni. Dɣa yiwen wass ad tfakk am tmilla yefla waldun  “ ddaw ubrid, gar wuzzu bu ujeǧǧig awraɣ, deffir teslent yeţhuzzu waḍu ; lfuci yegguni …”  Yeɣli Σaziz. Teǧǧel Σzuzu. Teldi tewwurt n ţar ! Ayen yellan nniqal yennegdam ad yuɣal s asikel-ines !

 

Isabelle Eberhart, deg yiwet n tedlist, akken cfiɣ, tura : d tmura-ya – di Tferka Ugafa –  tayri ur tesuffuɣ s ayen yelhan, tayri teţawi ɣer tekriṭ, tameţant neɣ s « axxam ameqqran ». Γriɣ tadlist-ines asmi meẓiyeɣ maḍi. Tura aql-i rniɣ-d t

agi n Haǧira Ubacir ! Afeɣ deg-sent lehna d tayri di tmurt-nneɣ am aggur d yiṭij, ţemsakkaden, timlilit ulac, mi d-yekker yiwen ad yefsex wayeḍ !

Ma d kunwi, mačči d asrifeg kan ara ţ-tesrifgem, tadlist-a, tesefk-as tɣuri s tedrut ! Ilaq ad as-ggwten imeɣriyen, tugeţ dɣa imi teshel tira-s !

 

Σmer Mezdad, Furar 2018

 

 

Retour en haut

Numéro 95 Mai 2018

Tidlisin nnien :

 

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

 

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 95 Mai 2018

 

L’ évocation :

Tahar Djaout, un fils du pays, un symbole, une nouvelle inédite :

 

Pour lire « l’Elu », une nouvelle inédite  de Tahar Djaout,

cliquer  sur ce lien de notre ami Gérard Lambert :

 

http://timkardhit.hautetfort.com/archive/2008/05/12/l-elu-nouvelle-inedite-de-tahar-djaout.html

 

 

 

La Dépêche de Kabylie 8 juin 2006
Une impatience d’amour qui éclate les murs…

 

      C’est une personnalité éminemment précieuse, c’est une main féerique dotée d’une magie prodigieuse, mais aussi un esprit d’un génie qui a toujours su défendre ses conceptions. En dépit de la terrible censure qui régnait dans le pays à l’époque, voire les menaces des intégristes, il persistait à répandre ses idées courageuses…il aspirait à une Algérie où ce seraient la justice et la démocratie qui en seraient les magnats…


      Cet écrivain de génie a vu le jour le 11 janvier 1954 à Oulkhou (Ighil Ibahriyen), un petit village d’Azeffoun, contrée maritime qui enchante les regards, revigore l’esprit et invite les mordus de beauté naturelle à saisir leurs plumes pour dépeindre ce panorama pittoresque et tenter de donner vie à une véritable fresque reprenant tout ce qui peut réjouir les cœurs …


      C’est dans cette fabuleuse région, qu’il a passé son enfance bercé par l’air frais et dorloté par l’élégance de Dame nature. Après l’Indépendance, sa famille fut obligée de s’installer à Alger ou il fait ses études primaires et secondaires, il obtint son baccalauréat, série mathématiques, en 1974 il obtint sa licence en mathématiques à l’université d’Alger où il s’est lié d’amitié avec le poète
Hamid Tibouchi.


      Dès son jeune âge, il montra sa passion pour la littérature notamment pour l’écriture et la poésie, à titre d’exemple en 1970, sa nouvelle Les Insoumis reçoit une mention au concours littéraire «Zone de tempêtes».


      Pour son talent d’émouvoir par les mots, pour son allégorie dans ses écrits accompagnés du respect du dogme grammatical, Djaout reçoit une bourse pour poursuivre à Paris des études en sciences de l’information, il voulait tant devenir journaliste et c’est cette fonction qu’il allait exercer de retour à Alger. Depuis, ses écrits chatoient et son nom commence à être connu.


      Ses premiers articles furent publiés dans le journal El Moudjahid ; il collaborait en 1976 et 1977 au supplément El Moudjahid culturel, libéré en 1979 de ses obligations militaires il a repris ses activités à El Moudjahid. Il fût responsable ensuite de 1980 à 1984 de la rubrique culturelle de l’hebdomadaire Algérie Actualité. Il publia plusieurs articles sur les peintres, notamment sur Baya, Denis Martinez,
Hamid Tibouchi et bien d’autres comme il écrivit sur les écrivains algériens d’expression française (Jean Amrouche, Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, Jean Sénac ….) avec la force de son talent, il a pu imposer ses pensées et défendre le patrimoine culturel. En 1992, avec la collaboration d’autres journalistes, Djaout fonda l’hebdomadaire Ruptures, où furent controversés les problèmes dont souffrait l’Algérie à cette époque, ainsi que ceux de la culture et de l’identité algériennes.


      Djaout publia dès 1975 un recueil de poésies Solstices barbelés et en 1978, à compte d’auteur, l’Arche à vau-l’eau. Menacé par les groupes terroristes à maintes reprises, il refusa de poser son stylo.


      Quant à ses œuvres, Djaout leur a inculqué un vocabulaire très riche, gorgé de métaphores et de tableaux, son premier roman Les Chercheurs d’os parle d’un jeune garçon qui rejoint la foule de son village pour chercher les os de son frère et pouvoir les inhumer dans son village natal (juste après l’Indépendance), ce jeune va se heurter à un univers totalement différent de celui qu’il a connu toute sa vie. Ce chef-d’œuvre fut publié en 1984 à Paris. Ce roman a obtenu le prix de la fondation Del Duca.


      L’Exproprié, diversité d’écriture : poésie, chant, prose … est publié en 1981 L’invention du désert, un livre très allégorique parlant indirectement d’une personnalité historique du Maghreb. Les vigiles qui a reçu le prix Méditerranée ainsi que d’autres livres comme Le dernier été de la raison (roman), Insulaire et Cie (poèmes), L’oiseau minéral (poèmes)…


      Sa production fut prolifique, il avait lutté durant toute sa vie pour une Algérie présente et prospère, il avait aspiré à un développement universel, mais hélas, un destin s’apparentant à celui de
Mouloud Feraoun et à celui de bien d’autres qui ont donné toutes leurs forces pour une Algérie rêvée, le guettait.


      Tahar Djaout fût grièvement blessé lors d’un attentat le 26 mai 1993 près de son domicile, il décéda quelques jours après, inaugurant la longue liste des journalistes et intellectuels algériens assassinés Federico Mayor, directeur de l’UNESCO déclara juste après son assassinat :


      «Lorsqu’un journaliste et un créateur, un homme du verbe et de l’imaginaire est frappé par les balles de l’intolérance et les poignards du sectarisme, il est du devoir de l’Unesco de manifester son indignation d’élever sa voix pour condamner la violence aveugle. Tahar Djaout a promu l’identité culturelle de son pays et affirmé sa foi dans la parole et le dialogue».


      Il a su créer son propre style, de la poésie et du rêve dans sa prose tout en maintenant la clarté et la lucidité qui lui permettait de critiquer le réel d’une manière imaginaire. Lors de son arrestation, son exécuteur interrogé sur les mobiles du crime, devait répondre : «Il a une plume redoutable, ses écrits ont une grande influence sur les musulmans».

 

Sabrina Azzi

 

 

Pour lire «l’Elu », la nouvelle inédite  de Tahar Djaout,

cliquer  sur ce lien de notre ami Gérard Lambert :

 

http://timkardhit.hautetfort.com/archive/2008/05/12/l-elu-nouvelle-inedite-de-tahar-djaout.html

 

 

Retour en haut

Numéro 95 Mai 2018

Le Poème : 

 

TUDERT

Sɣur Ferat at Sεid (Mehenni)

D ajraḍ sufella n waman
Lembaber la teddun
S lεesker d tirga yeɣman
S idammen d waldun
Timura Irumyen d-yegman 
D leğnas i yetthuddun
Ayɣer lebni n iɣerman
Ma s tinɣin i tt-beddun

Assen ur qudren talast, aɣref
Ur qudren kra yeddren
Tutlayt, ddin n usurref
Ur qudren ara azref
Azref ḥemmlen a d-adren
D win swayes ara ssnegren
Win yugin ad yekref

Tudert-nsen s idammen-nneɣ
D tawant-nsen i d laẓ-nneɣ
Tilelli-nsen d tikkerfi-nneɣ
iɣef tt-ssulin
Rran-aɣ timedlin
*************
Am yizan ɣef teflukin
Dehmen lebḥer s lεum
Qemmren-tt ad zegren akin
Ammer ad yeεyu unezgum
Ttargun tudert yeffulkin
N tlelli d weɣrum
Regglen ɣef laẓ d telkin 
D leḥkem bu lehmum

D i d-yeğğa Urumi i ten-yessenfan
Ur ẓrin ara acimi
Γer irumyen i d-ufan
D tilisa ten-iɣunfan
Menεen si lmut iwumi
Mi d asen-ugin iɣimi
Berra n leḥkem n yilfan

Tudert d tudert ma s tiẓeṭ-is
Cci, tazmert d tilelli-s
Di yal tiɣmert tessaɣ tayri-s
D yiseɣ s-yettilin
Si rrwaḥ d tuɣalin
**************
Ayen iεeddan iεedda
Yelha ɣef win iceffun
Σiwdet leqwanen swadda
Ay imdanen yettḥuffun
Timura anda nedda
Ulawen ad sgunfun
Imdanen yakk d tarwa n tsedda
Ur sserfayen, ur reffun

Si zik akka, regglen ɣef ccwal
Leḥkem timecki yerka
Targit iεerreq-as wawal
S lmut mi d-tessawal
Asirem yezga yettekka
Γef tirga n yal tafaska
N lferḥ mi ara d-yettɣawal

Tudert d tudert ma s tizeṭ-is
Cci, tazmert d tugdut-is
Sεut tazmert akken ad tɣeḍlem
Leḥkem i ken-yeṛẓan! 
Ur ttɣimit d izan, ur ttilit d izan

Ferḥat at Sεid  (Mehenni), ass n 26-12-2006

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  samedi 19 mai 2018

 


 


 [1] menacer